Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.2) Půjčeno:55x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství, 1994
151 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-901424-9-4 (brož.)
Studijní texty ; sv. 6
Obsahuje bibliografii na stranách 142-151 a bibliografické odkazy
000069520
Osm učebnic 8 // // ÚVOD 10 // // I. CO JE NEZAMĚSTNANOST A KDO JE NEZAMĚSTNANÝ? 15 // 1.1 Kdo je nezaměstnaný a kdo jen nepracuje 16 // 1.2 Frikční nezaměstnanost 17 // 1.3 Strukturální (a technologická) nezaměstnanost 19 // 1.4 Cyklická a sezónní nezaměstnanost 20 // 1.5 Skrytá nezaměstnanost 20 // 1.6 Neúplná zaměstnanost, "job stagnation" a nepravá nezaměstnanost 21 // 1.7 Míry nezaměstnanosti 22 // 1.8 Problém plné zaměstnanosti a přirozené míry nezaměstnanosti 24 // 1.9 Dlouhodobá a opakovaná nezaměstnanost 24 // II. TŘI POHLEDY NA NEZAMĚSTNANOST 26 // II. 1 Liberálové 27 // II.2 Keynes 29 // II. 3 Marxistické paradigma 31 // II. 4 Monetaristická reakce na Keynese 32 // III. CESTA K MASOVÉ NEZAMĚSTNANOSTI - GENEZE NEZAMĚSTNANOSTI A PŘÍSTUPU SPOLEČNOSTI K NEZAMĚSTNANÝM 34 // III. 1 Prameny 35 // III. 2 Vynoření se masové nezaměstnanosti 35 // KK. 3 Zkušenost krize 30. let: výzva demokratickému kapitalismu 36 // III. 4 Československá zkušenost 37 // III. 5 Vývoj nezaměstnanosti v poválečné Evropě 38 // III. 6 Změny ve struktuře zaměstnanosti 38 // III. 7 Konec snu o plné zaměstnanosti 40 // III. 8 Dlouhodobá nezaměstnanost 41 // III. 9 Fenomén masové nezaměstnanosti 42 // III. 10 Technologie a restrukturalizace ekonomiky 43 // III.11ї Masová nezaměstnanost, nebo masové spotřebovávám 44 // III. 12 Nezaměstnanost a ekonomický růst 45 // IV. TRH PRACE, SEGMENTACE A ROVNOVÁHA NA TRHU PRÁCE 47 // IV. 1 Pracovať trh 48 // IV. 2 Primární a sekundární trh práce 50 // IV. 3 Formálni a neformální trh práce 53 // IV. 4 Externí a interní trh práce 53 // IV. 5 Handicapy pracovní síly na trhu práce 54 //
V. CO ZNAMENA ZAMĚSTNANÍ A PRACE PRO ČLOVĚKA. 56 // VI. INDIVIDUÁLNÍ K sociální zkušenost NEZAMĚSTNANÝCH 61 // VI. 1 Životní úroveň 63 // VI.2 Zkušenost deprivace 64 // VI. 3 Zkušenost změny času 65 // VI. 4 Rodina 67 // VI.5 Nezaměstnanost a reprodukční chování 68 // VI. 6 Sociální izolace 69 // VI. 7 Nezaměstnaní v sociálních sítích 70 // VI. 8 Nezaměstnanost a fyzické zdraví 71 // VI. 9 Nezaměstnanost a psychické zdraví 72 // VII. NEZAMĚSTNANOST A SPOLEČNOST 74 // VII. 1 Ztráta statusu 75 // VII. 2 Nezaměstnanost a participace 76 // VII. 3 Stigma 77 // VII. 4 Nezaměstnanost a sociálně patologické jevy 78 // ѴK.5 Nezaměstnanost a veřejnost 79 // VII. 6 Nezaměstnanost a politické postoje 81 // VII. 7 Distribuce rizika nezaměstnanosti 82 // VII.8 "Underclass" 83 // VIII. ŽIVOTNÍ STRATEGIE NEZAMĚSTNANÝCH 89 // VIII. 1 Předměty a platformy životních strategií 91 // VIII.2 Životní strategie ve spojitosti s kulturou nezaměstnaných 93 // VIII. 3 Typy kultur dlouhodobě nezaměstnaných 96 // IX. ZAKLAPNI STRATEGIE BOJE PROTI NEZAMĚSTNANOSTI - REGULACE TRHU PRÁCE 99 // IX. 1 Politika trhu práce 101 // IX. 2 Základní trendy politiky trhu práce 102 // IX. 3 Instituce služeb
zaměstnanosti 104 // IX.4 Služby zaměstnanosti v Českých zemích 105 // IX.5 Příklad zprostředkování práce - Nizozemí 106 // IX. 6 Pracovní poradenství a rekvalifikace 107 // IX.7 Řešení regionální nerovnováhy 108 // IX. 8 Boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti a "cílové skupiny" 109 // X. NEZAMĚSTNANOST V PROSTORU SOCIÁLNÍHO STÁTU 113 // X.l Prameny 114 // X.2 Vydělení nezaměstnanosti z obecného sociálního státu 116 // X. 3 Od svépomoci k statní péči 118 // X.4 Programy podpory nezaměstnaných 120 // X.5 Sociální stát jako stroj na zaměstnání 124 // X.6 Ničí sociální stát motivaci k hledání zaměstnání? 126 // X.7 Nezaměstnanost a sociální práce 128 // XI. JAKÁ JE ALTERNATIVA? 131 // XI. 1 Ekonomickým růstem z masové nezaměstnanosti? 132 // XI.2 Společnost volného času? 133 // XI.3 Nové rozdělení společnosti? 135 // XI.4 Co je důležité 137 // OTÁZKY A CVIČENÍ 25, 33,46, 55, 73, 87, 98, 112, 130 // SLOVNÍČEK POUŽÍVANÝCH POJMŮ 138 // LITERATURA 142
(OCoLC)78914839
cnb000082936

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC