Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
5 (hodnocen1 x )
(11.6) Půjčeno:128x 
BK
Vyd. 2.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008
107 s. : il. ; 30 cm

ISBN 978-80-7368-605-5 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta
Obsahuje tabulky
Obsahuje bibliografii na s. [108-109], bibliografické odkazy
000069547
Úvod do studia veřejného zdravotnictví -- Veřejné zdravotnictví jako obor Zdravotní péče Zdraví a nemoc, determinanty zdraví -- Zdraví -- Definice zdraví Pojetí zdraví Modely zdraví Zdraví a společnost Nemoc -- Definice nemoci Stádia chování v nemoci Determinanty zdraví Demografické charakteristiky obyvatelstva Definice základních pojmů Metody zjišťování demografických jevů Populační základna Populační procesy Reprodukce obyvatelstva Základní epidemiologické pojmy Epidemiologie -- Zdraví a nemoc v kontextu epidemiologie Diagnostické testy v epidemiologii Měření frekvence nemocí v populaci Příčinnost v epidemiologii Epidemiologické studie -- Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR Přehled postupů při měření frekvence poruch zdraví obyvatel Systémy zdravotní péče Prvky a typy zdravotnických systémů Základní systémy organizace zdravotní péče Ukazatelé zdravotnického systému -- Český systém zdravotnictví -- Vývoj českého zdravotnictví po roce 1989 Principy zdravotnictví ČR Hlavní subjekty systému zdravotní péče Zdravotní pojišťovny a zdravotní pojištění Nemocenské pojištění Práva a povinnosti pacientů a pojištěnců Zdravotní politika Zdravotní politika -- Východiska a předpoklady zdravotní politiky Ukazatelé zdravotní péče zdravotní indikátory Vývoj a zaměření zdravotní politiky Ekonomika zdravotnictví Ekonomika zdravotnictví Ekonomika zdravotnického
zařízení Zdravotnické instituce a zdravotničtí pracovníci -- Přehled zdravotnických zařízení v České republice -- Nemocnice -- Zdravotničtí pracovníci Zdravotnická statistika a informatika -- Statistika ve zdravotnictví Národní zdravotnický informační systém (NZIS) Nemocniční informační systém (NIS) Vývoj zdravotního stavu obyvatelstva Faktory ovlivňující zdravotní stav obyvatelstva Vývoj zdravotního stavu obyvatel ČR Současný zdravotní stav obyvatel ČR Historické příčiny poklesu úmrtnosti Světová zdravotnická organizace Funkce, struktura a činnosti WHO Strategické programy zdraví WHO Zdraví pro všechny do roku 2000 (HFA 2000) Národní program zdraví (NPZ) -- Zdraví 21 Zdraví pro všechny v jedenadvacátém století (Health 21) NEHAP Národní akční plán zdraví a životního prostředí
(OCoLC)316302267
cnb001834845

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC