Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.8) Půjčeno:141x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2001
215 s. : il.

objednat
ISBN 80-7042-804-X (brož.)
Učební texty Ostravské univerzity. Přírodovědecká fakulta
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta
Obsahuje tabulky, grafy, úvod
Bibliografie na s. 209-215
Krajina - geosystém - učebnice vysokošk.
000069600
Úvod (J. Hradecký. L. Buzek)... // 1. Komplexní studium krajiny (J. Hradecký)... // 2. Objekt a předmět studia nauky o krajině (L. Buzek)... // 3. Krajina jako geosystém (L. Buzek)... // 4. Dimenze fyzickogeograííckých komplexů (J. Hradecký)... // 4.1. Topická úroveň... // 4.1.1. Dynamická klasifikace ekotopů... // 4.2. Chorická dimenze... // 4.3. Regionální dimenze...:... // 4.4. Planetární dimenze... // 5. Krajinotvorné pochody (L. Buzek)... // 5.1. Krajinotvorné pochody endogenního původu... // 5.2. Krajinotvorné pochody exogenního původu... // 5.3. Krajinotvorné pochody socioekonomického původu... // 5.3.1. Průmysl a krajina... // 5.3.2. Urbanizace a krajina... // 5.3.3. Doprava a krajina... // 5.3.4. Zemědělství a krajina... // 5.3.5. Les, lesnictví a krajina... // 5.3.6. Turistika, rekreace a krajina... // 6. Fungování krajiny (L. Buzek)... // 7. Paradynamické komplexy a princip katény v krajině (J. Hradecký) // 8. Stabilita krajiny (J. Hradecký)... // 8.1 Teorie stability v praxi... // 9. Přírodní a ekologické katastrofy (L. Buzek)... // 9.1. Přírodní katastrofy endogenního původu... // 9.2. Přírodní katastrofy vyvolané dopadem vesmírných těles... // 9.3. Přírodní katastrofy exogenního původu... // 9.4. Ekologické katastrofy... // 10. Krajinná syntéza (J. Hradecký)... // 11. Způsoby hodnocení krajiny (L. Buzek)... // 11.1. Regionalizace a typologie krajiny... // 11.2. Přírodní a kulturní krajina...
// 11.3. Krajinné série... // 12. Modelování krajinného systému (J. Hradecký)... // 12.1 Digitální model reliéfu... // 12.2 Aplikace modelů krajinného systému... // 13. Vývoj středoevropských krajin v kvartéru (L. Buzek)... // 14. Životní prostředí (L. Buzek)... // 15. Vliv antropogenních aktivit na změny v krajině (L. Buzek)... // 15.1. Antropogenní vlivy na endogenní procesy... // 15.2 Antropogenní vlivy na exogenní procesy... // 16. Trvale udržitelný rozvoj krajiny (J. Hradecký)... // 16.1. Lidská společnost a krajina v minulosti... // 16.2. Nástin vývoje trvalé udržitelnosti ve světě... // 16. 3. Hlavní problémy dnešní krajiny ČR z pohledu trvalé udržitelnosti // .. 5 .. 6 13 15 17 19 // 23 // 24 29 31 38 // 38 // 39 // 41 // 42 45 // 45 // 46 51 // 56 // 57 63 // . 85 . 88 . 89 . 93 .93 .99 101 112 112 113 117 120 121 124 137 147 162 164 166 173 173 175 179 // 17. Ochrana krajiny ve světě (L. Buzek)... 188 // 18. Ochrana prírody a krajiny v České republice (L. Buzek)...196 // 19. Výchova k ochraně prírody, krajiny a životního prostředí (L. Buzek)...207 // 20. Literatura...209

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC