Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2001
xxviii,478 s. + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 80-7226-448-6 (brož.)
Databáze
Pro každého uživatele
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík, volně přiložený stejnojmenný CD-ROM
MySQL (databázový systém) - příručky
000069613
O autorech xxv // Věnováni xxvi // Poděkování xxvii // Sdělte nám svůj názor xxviii // Úvod 1 // Uspořádání knihy 2 // O této knize 4 // Komu je tato kniha určena 4 // Uspořádání knihy 5 // Použité konvence 5 // První týden // Letmý pohled 7 // Co vás čeká 7 // První týden // den 1 g // Co je to MySQL? 9 // Cesta ? poznání systému MySQL 9 // Co je to podniková síť 11 // Co je to relační databáze? 13 // Architektura klient/server 13 // Vlastnosti systému MySQL 15 // Shrnutí 16 // Otázky a odpovědi 16 // Cvičení 17 // První týden // den 2 19 // Začínáme 19 // Získání licence 19 // Stažení databázového systému MySQL 20 // Instalace v systému Linux 21 // Instalace v systému Windows 21 // Obsah souboru 22 // Změna hesla 24 // Spuštění a zastavení serveru 24 // Jak spustit MySQL v systému Linux 25 // Jak spustit MySQL v systému Windows 26 // Jak pracovat se službou MySQL z příkazového řádku 27 // Vestavěná databáze 30 // Shrnutí 31 // Otázky a odpovědi 31 // Cvičení 32 // První týden // den 3 33 // Návrh první databáze 33 // Proces návrhu 33 // Definice aplikačního procesu 35 // Definice aplikačních objektů 35 // Definice aplikačních pravidel 36 // Modelování databáze 37 // Nastavení relací mezi aplikačními objekty 37 // Relace 1:1 38 // Relace 1:N 39 // Relace M:N 40 // Poslední stádium - vytvoření databáze 41 // Vzorová databáze - Seznamka 42 // Definice relací 46 // Shrnutí 48 // Otázky a odpovědi 48 // Cvičení 49 // První týden // den 4 51 // Tvorba první databáze 51 // Příkazy CREATE a DROP 51 // Příkaz CREATE 52 // Příkaz DROP 54 // Program mysql admi n 54 // Přidávání nových uživatelů 56 // Vytvoření databáze Seznamka 58 // Shrnutí 58 // Otázky a odpovědi 58 // Cvičení 59 // První týden // den 5 61 // Normalizace databáze 61 // Co je to normalizace 62 // Stupně normalizace 63 //
První normovaný formulář 63 // Druhý normovaný formulář 65 // Třetí normovaný formulář 66 // Kam až normalizovat 67 // Shrnutí 68 // Otázky a odpovědi 69 // Cvičení 69 // První týden // den 6 71 // Jak do databáze přidat tabulky, sloupce a indexy 71 // Tvorba tabulek 71 // Jak upravit existující tabulku 76 // Změna názvu pole tabulky (sloupce) 76 // Změna datového typu pole tabulky (sloupce) 77 // Přejmenování tabulky 77 // Přidávání a odstraňování sloupců a tabulek 77 // Obsah // Odstraňování tabulek a sloupců 77 // Nová pole tabulek (sloupce) 78 // Indexy 78 // Jaká pole indexovat 79 // Vytvoření indexu 80 // Odstraňování indexů 80 // Shrnutí 81 // Otázky a odpovědi 81 // Cvičení 82 // První týden // den 7 83 // Datové typy používané v MySQL 83 // Podporované datové typy 83 // Číselné datové typy 84 // AUTO_INCREMENT 86 // ZEROFILL 87 // Textové datové typy 88 // CHARa VARCHAR 88 // TEXT a BLOB 89 // Různá pole 89 // Datový typ ENUM 89 // Datový typ SET 90 // Další modifikátory polí 91 // Shrnutí 92 // Otázky a odpovědi 92 // ’ Cvičení 93 // První týden // Rekapitulace 95 // Druhý týden // Letmo 97 // Co vás čeká 97 // ??? // Druhý týden // den 8 99 // Jak zaplnit databázi daty 99 // Způsoby importu dat 100 // Nástroje MySQL pro import dat 101 // Přepínače příkazu mysql import 101 // Import ze souborů s hodnotami oddělenými čárkami 102 // Dávkový import 103 // LOAD DATA INFILE 104 // Import dat z aplikace Microsoft Access 106 // Nástroje pro přenos dat 114 // Metody exportu dat 114 // Práce s příkazem mysql dump 115 // SELECT INTO OUTFILE 117 // Shrnutí 118 // Otázky a odpovědi 119 // Cvičení 119 // Druhý týden // den 9 121 // Tvorba dotazů 121 // Co je to SQL a jaká je jeho historie 121 // Součásti jazyka SQL 122 // Základní syntaxe jazyka SQL 123 // Jak zacházet s daty v SQL 125 //
SELECT 126 // INSERT 129 // UPDATE 131 // DELETE 132 // Spojování tabulek pomocí operací JOIN 134 // CROSS JOIN 136 // INNER JOIN 136 // LEFT JOIN 136 // NATURAL LEFT JOIN 137 // Agregační funkce 138 // Funkce COUNTO 138 // Funkce COUNT(DISTINCT) 138 // Funkce MAXO 139 // Funkce MINO 139 // Funkce AVG() 139 // Funkce SUMO 139 // Funkce STDO 140 // Agregační funkce a klauzule WHERE 140 // Agregační funkce a klauzule GROUP BY 140 // Řazení 141 // Shrnutí 141 // Otázky a odpovědi 142 // Cvičení 143 // Druhý týden // den 10 145 // Ať to udělá MySQL - vestavěné funkce 145 // Programování na straně serveru 146 // Co nabízí systém MySQL? 148 // Základní funkce systému MySQL 148 // Číselné funkce 149 // Logické a podmíněné funkce 152 // Funkce pro manipulaci s textem 155 // Shrnutí 159 // Otázky a odpovědi 160 // Cvičení 160 // Druhý týden // den 11 161 // Správa zamykání záznamů a typy klíčů 161 // Co je to zámek? 162 // Zamykání v MySQL 165 // Řazení požadavků na uzamčení do front 165 // Odemykání tabulek 166 // Jak používat příkaz LOCK TABLES 167 // Vícenásobný přístup ? tabulce 167 // Výkon 167 // Chybí transakční zpracování - co s tím 167 // Zálohování databáze 168 // Co je to klíč? 168 // Obsah // Podstata klíče 168 // Jak klíče fungují 169 // Jaké jsou výhody použití klíčů 169 // 0 klíčích v MySQL 170 // Jednopoložkové klíče 170 // Vícepoložkové klíče 172 // Částečné klíče 173 // Složené částečné klíče 173 // Jedinečné klíče 175 // Cizí klíče 176 // Primární klíče 176 // Vícepoložkové primární klíče 176 // Syntetické klíče 177 // Klíčové volby 178 // Kdy je vhodné použít klíč 178 // Kdy by se naopak klíče používat neměly 179 // Kdy je vhodné použít primární a kdy jedinečný klíč 179 // Modifikátor AUTO_INCREMENT 179 // Odstranění klíče 180 //
Shrnutí 180 // Otázky a odpovědi 181 // Cvičení 182 // Druhý týden // den 12 183 // Jak se dostat ? datům - databázová rozhraní 183 // Jak vytvořit spojení 184 // Požadavky na připojení 185 // Přístup k datům 186 // Připojení k databázi 186 // Dotazy na databázi 187 // Příjem výsledné sady a manipulace s daty 187 // Konec připojení 188 // Shrnutí 188 // Otázky a odpovědi 189 // Cvičení 190 // Druhý týden // den 13 191 // Rozhraní MyODBC 191 // Kde mohu získat ovladač databáze MySQL? 192 // Definice názvu zdroje dat (DSN) 194 // Active Server Pages a VBScript 197 // Active Server Pages 198 // Práce v jazyce VBScript 200 // Jak generovat stránku ASP v jazyce VBScript 203 // ActiveX Data Objects 208 // Vlastnosti a metody objektu Connecti on 208 // Připojení ? databázi prostřednictvím ADO 209 // Vlastnosti a metody objektu Command 210 // Práce s objektem Command 211 // Vlastnosti a metody objektu Recordset 211 // Práce s objektem Recordset 212 // Jak používat databázi Seznamka v síti WWW 214 // Vytvoření stránky WWW 214 // Odeslání inzerátu 216 // Zobrazení dat na stránce WWW 219 // Shrnutí 222 // Otázky a odpovědi 222 // Cvičení 223 // Druhý týden // den 14 225 // Databázové rozhraní jazyka PERL 225 // Instalace rozhraní Perl DBI a ovladače MySQL DBD 226 // Stažení a instalace jazyka Perl 226 // Instalace z CD 228 // Instalace ovladače MySQL DBD 229 // Jak vytvořit skript v jazyce Perl pomocí DBI/DBD 231 // Objekt DBI 231 // Jak se připojit ? databázi prostřednictvím DBI 232 // Jak sestavit skript v jazyce Perl 233 // CGI, Perl, DBI a MySQL: Jak to všechno spojit dohromady 236 // Manipulace s daty na stránce WWW 236 // Aktualizace databáze pomocí skriptu v jazyce Perl 239 // Shrnutí 243 // Otázky a odpovědi 244 // Cvičení 244 // Druhý týden // Rekapitulace 245 // Třetí týden // Letmo Co vás čeká 247 //
Třetí týden // den 15 249 // MySQL a PHP 249 // Co je to PHP 249 // Skriptování na straně serveru 249 // Vstupte do PHP 250 // Instalace a spuštění PHP 251 // Základy PHP 251 // Jak funguje PHP 252 // Stručný průvodce skriptováním v PHP 252 // Základní syntaxe 252 // Datové typy 253 // Proměnné 254 // Proměnné z formulářů HTML 255 // Výrazy 256 // Operátory 257 // Řídící struktury: i f 257 // Řídící struktury: while 258 // Řídící struktury: for 260 // Nepovinné příkazy cyklů: break a continue 260 // Řídící struktury: includeO a requireO 261 // Funkce 262 // Pole 263 // PHP vyhovuje požadavkům systému MySQL 265 // Připojení ? databázovému serveru MySQL 266 // Vytváření databází 267 // Základy databázových dotazů v PHP 267 // Ošetření chyb při práci s dotazy 268 // Přidávací dotazy 269 // Výběrové dotazy a práce s výslednou sadou 269 // Shrnutí 270 // Otázky a odpovědi 271 // Cvičení 271 // Třetí týden // den 16 273 // MySQL a datum/čas 273 // Pracujeme s kalendářními daty v MySQL 273 // Datové typy data a času 274 // DATETIME 274 // DATE 274 // TIME 275 // YEAR 275 // TIMESTAMP 275 // Konverze mezi datovými typy 277 // Vnitřní funkce systému MySQL pro práci s datem 277 // Pracujeme se zobrazením dne 278 // Pracujeme s názvy měsíců a dnů 280 // Zobrazujeme rok, čtvrtletí, měsíc a týden 281 // Aktuální datum a čas 283 // Formátujeme datum a čas 284 // Hledáme informace o hodině, minutách a sekundách 285 // Počet dnů našeho letopočtu (po Kristu) 286 // Počet sekund od půlnoci 286 // Pracujeme s časem v systému UNIX 287 // Sčítání a odčítání času 288 // Shrnutí 292 // Otázky a odpovědi 293 // Cvičení 293 // Třetí týden // den 17 // Zabezpečení databází MySQL // 295 // 295 // Obsah // Jak je implementováno zabezpečení v systému MySQL 296 // Tabulka user 296 //
Tabulka db 298 // Tabulka host 298 // Tabulky columns_priv a tables_priv 298 // Jak použít zabezpečovací mechanismy 299 // Stupně zabezpečení 299 // Přihlašovací procedura 300 // Ověřování požadavku 300 // Upravujeme privilegia uživatelů 302 // Aktualizace tabulky uživatelských účtů 302 // Jak umožnit uživateli přístup ze vzdáleného počítače 303 // Jak se přidávají privilegia 303 // Odstranění privilegia 304 // Příkaz GRANT 304 // Odstranění uživatelského účtu a odvolání udělených privilegií 308 // Jak určit vhodný rozsah zabezpečení 309 // Shrnutí 310 // Otázky a odpovědi 311 // Cvičení 311 // Třetí týden // den 18 313 // Jak si stojí MySQL 313 // Kdo dnes nepotřebuje výkonný produkt? 314 // Transakční databáze 315 // Příkazy BEGIN TRANS a ROLLBACK TRANS 315 // Uložené procedury 317 // Vyřešení problému chybějícího mechanismu uložených procedur 318 // Kurzory 321 // Aktivační procedury (triggers) 322 // Omezující pravidla (constraints) 323 // Shrnutí 324 // Otázky a odpovědi 324 // Cvičení 325 // Třetí týden // den 19 327 // Správa databáze MySQL 327 // Zálohování dat 327 // Ukládáme soubory 32g // Které soubory jsou důležité 332 // Import a obnovení dat 332 // Protokolování transakcí 334 // Protokolování aktualizací součástí strategie vytváření záložních kopií 334 // Protokolování jiných událostí v MySQL 335 // Jak přemístit databázi MySQL 335 // Systémové funkce MySQL 336 // DATABASEO 336 // USER(), SYSTEM_USER(), SESSION_USER() 337 // VERSIONO 337 // PASSWORDí řetězec) 337 // ENCRYPT(řetězecl, maska]) 337 // MD5(řetězec) 340 // LAST_INSERT_ID([výraz]) 34O // Správa databáze prostřednictvím programu mysql admi n 340 // Jak se používá program mysql admin 340 // mysqladmin create názevdatabáze 342 // mysqladmin drop názevdatabáze 342 //
Informace o stavu a verzi 343 // Informace o aktivních vláknech (podprocesech) 344 // Opravujeme poškozenou databázi 346 // Datová struktura MySQL 346 // Uvolnění nevyužitého místa 347 // Oprava poškozených tabulek příkazem i samchk 348 // Rychlé opravy 349 // Jak opravit poškozené klíče 350 // Shrnutí 351 // Otázky a odpovědi 35-l // Cvičení 352 // Třetí týden // den 20 353 // Optimalizace výkonu databáze MySQL 353 // Dolaďujeme výkon databáze 354 // Nastavujeme systémové proměnné 355 // Program mysql d a jeho parametry 357 // jak sestavit lepší dotazy SQL Sestavujeme lepší klauzule WHERE Zbavte se nevyužitého místa Překlad a komprimace Shrnutí Otázky a odpovědi Cvičení 358 359 360 362 362 363 363 // Třetí týden // den 21 365 // Všechny střípky na jednu hromadu 365 // Tvoříme databázi Seznamka 366 // Seznam požadavků 366 // Doba návrhu 367 // Návrh databáze 368 // Normalizace databáze 369 // Tvorba databáze 370 // Import dat 371 // Implementace zabezpečení 372 // Tvoříme stránky WWW a skripty 373 // Jak vytvořit stránku WWW 373 // Vytváříme skript 377 // Přihlašování uživatele 381 // Odesílání inzerátů 387 // Test a zavedení do praxe 398 // Shrnutí 399 // Otázky a odpovědi 399 // Cvičení 399 // Třetí týden // Rekapitulace 401 // Příloha A 403 // Syntaxe a příkazy jazyka SQL 403 // ALTER [IGNORE] TABLE tabulka specifikace [. specifikace! 403 // CREATE DATABASE databáze 404 // CREATE [AGGREGATE] FUNCTION funkce. RETURNS {STRING]REAL]INTEGER] SONAME sdílená knihovna 404 // CREATE [UNIQUE] INDEX index ON tabulka (.seznam poli) 405 // CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] název_tabulky definice_tabulky [možnosti tabulky’] [[IGNORE nebo REPLACE] výběrový příkaz] 405 // DELETE [LOW PRIORITY] FROM tabulka WHERE kritéria [LIMIT n] 406 DESCRIBE tabulka [pole] 407 // DROP DATABASE [IF EXISTS] databáze 407 //
DROP FUNCTION funkce 407 // DROP INDEX index ON tabulka 407 // DROP TABLE [IF EXISTS] tabulka [. tabulka] ... 407 // EXPLAIN [přikazSELECT nebo tabulka] 407 // FLUSH možností, možnost] ... 408 // GRANT privilegia ON databázový objekt TO uživatelské jméno IDENTIFIED BY heslo [WITH GRANT OPTION] 408 // INSERT [LOW_PRIORITY nebo DELAYED] [IGNORE] [INTO] tabulka [(seznam polí)] VALUES!seznam hodnot). INSERT [L0W_PRI0RITY nebo DELAYED] [IGNORE] [INTO] tabulka [(seznam polí)] SELECT ... INSERT [LOW_PRIORITY nebo DELAYED] [IGNORE] [INTO] tabulka [(seznam polí)] SET pole - výraz [. pole - výraz] ... 409 // KILL ID_vlákna 410 // LOAD DATA [LOW PRIORITY] [LOCAL] INFILE 4 soubor1 [IGNORE nebo REPLACE] INTO tabulka. [FIELDS TERMINATED BY znak] // [ENCLOSED BY znak]. [ESCAPED BY znak] [LINES TERMINATED BY // znak], [IGNORE n LINES] [(seznam polí)] 410 // LOCK TABLES tabulka [READ nebo WRITE] [. tabulka (READ // nebo WRITE}] ... 411 // OPTIMIZE TABLE tabulka 411 // REPLACE [LOW_PRIORITY nebo DELAYED] [INTO] tabulka [(seznam // polí)] VALUES(seznam hodnot). REPLACE [L0W_PRI0RITY nebo DELAYED] // [INTO] tabulka [(seznam polí)] SELECT ... REPLACE [LOW_PRIORITY // nebo DELAYED] [INTO] tabulka SET pole tabulky - výraz // [. SET pole tabulky = výraz ] ... 411 // REVOKE seznam privilegií ON databázový objekt FROM // uživatelské jméno 412 // SELECT [DISTINCT] seznam polí [INTO OUTFILE 4 soubor’ // možnosti exportu] FROM seznam tabulek [{CROSS nebo INNER nebo STRAIGHT nebo LEFT nebo NATURAL) JOIN tabulka [ON kritérium spojení]], [WHERE irr?tenia][GROUP BY sloupce] [HAVING kritéria][ORDER BY sloupce] 412 // SHOW argument 412 // UNLOCK TABLE tabulka nebo UNLOCK TABLE 413 // UPDATE [LOW_PRIORITY] tabulka SET pole - hodnota // [WHERE kritéria] [LIMIT n] 413 // USE databáze 413 // příloha - Aktuálně dostupné funkce systému MySQL

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC