Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.8) Půjčeno:35x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2009
261 s. ; 24 cm

ISBN 978-80-247-2642-7 (brož.)
Psyché
slovenština
Obsahuje tabulky
Obsahuje bibliografie
000069616
MEZILIDSKÉ VZTAHY -- Úvod -- Co je transakční analýza -- Filozofie programu filozofie TA -- Komunikace -- Modely mezilidské komunikace -- Zpětná vazba -- Poskytování zpětné vazby -- Přijímání zpětné vazby -- Otevřenost a ochota přijímat zpětnou vazbu okno sebepoznání -- Vyhodnocení odpovědí -- Přehled nejvýznamnějších zakladatelů skupinového hnutí -- Základní techniky a postupy skupinového poradenství -- Organizace a zajištění programu -- Vedoucí a styl práce -- Účastníci programu -- Místnost a čas -- Charakteristika programu -- Mezilidské vztahy a mezilidská komunikace obsah jednotlivých setkání -- První setkání: PRVNÍ KONTAKT -- Druhé setkání: SOCIÁLNÍ VESMÍR -- Třetí setkání: POHLAZENÍ -- Čtvrté setkání: DÍTĚ CÍTĚNÝ KONCEPT ŽIVOTA -- Páté setkání: RODIČ PŘEVZATÝ KONCEPT ŽIVOTA -- Šesté setkání: DOSPĚLÝ-PROMYŠLENÝ KONCEPT ŽIVOTA -- Sedmé setkání: STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ---
Osmé setkání: TRANSAKČNÍ ANALÝZA -- Deváté setkání: CO SE MI STÁVÁ -- Desáté setkání: OKNO SEBEPOZNÁNÍ -- Jedenácté setkání: JÁ JSEM OK TY JSI OK -- Dvanácté setkání: UŠLECHTILÍ LIDÉ -- Hodnocení programu -- Literatura -- Doporučená literatura -- CESTA K ÚSPĚŠNÉMU STUDIU -- Úvod -- O programu -- Co můžete od tohoto programu očekávat -- Kdo může program používat? -- Jak lze program využívat -- Než začnete -- Postup -- Stres -- Stres může být prospěšný -- Kdy je stres škodlivý? -- Proč mám problém já, a jiní ne? -- Proč je třeba naučit se regulovat předzkouškový stres? -- Způsoby, které umožňují ovlivňovat stresový stav před zkouškou -- Inventura předzkouškového stresu -- První krok: Který problém vás nejvíce stresuje? -- Druhý krok: Jak reagujete na svůj problém? -- Třetí krok: Co prozrazuje vaše jednání? -- Čtvrtý krok: Které způsoby řešení problémů využíváte? ---
IMODUL INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM REGULACE PŘEDZKOUŠKOVÉHO A ZKOUŠKOVÉHO STRESU -- Postup pro samostatnou práci -- Negativní pocity -- Objasnění modelu stresových reakcí -- Techniky sebekontroly a přelaďování -- IIMODUL SKUPINOVÝ PROGRAM REGULACE PŘEDZKOUŠKOVÉHO A ZKOUŠKOVÉHO STRESU -- Postup pro skupinovou práci -- Techniky sebekontroly a sebeusměrnění -- Výzkumné ověřování efektivity programu -- Formulace úkolů -- Projekt výzkumu -- Výsledky zkoumání -- Závěr -- Literatura -- Doporučená literatura -- RELAXACE A CESTY SEBEROZVOJE -- Úvod -- IMODUL SKUPINOVÝ NÁCVIK AUTOGENNÍHO TRÉNINKU S VYUŽITÍM PRVKŮ JÓGY A AKTIVAČNÍCH DOLAĎOVACÍCH TECHNIK -- Složení skupiny a organizační zajištění programu -- Struktura skupinových setkání -- První setkání: SEZNÁMENÍ -- Druhé setkání: DÝCHÁNÍ AT SOUSTŘEDĚNÍ MYSLI -- Třetí setkání: ROZCVIČKA AT ROZVÍJENÍ „VŮLE" ---
Čtvrté setkání: ROZCVIČKA DÝCHÁNÍ AT POZITIVNĚ ORIENTOVANÉ FORMULKY -- Páté setkání: ROZCVIČKA DÝCHÁNÍ AT ZAMĚŘENOST MYSLI NA POZITIVA -- Šesté setkání: DÝCHÁNÍ AT NEPŘEDPOJATOST ÚSUDKU -- Sedmé setkání: OPAKOVÁNÍ AT RELAXAČNĚ-AKTIVAČNÍ CVIČENÍ -- Osmé setkání: AKTIVACE PO RELAXACI SOUSTŘEDĚNÍ MYSLI -- Deváté setkání: DÝCHÁNÍ AT ROZVÍJENÍ „VŮLE" -- IIMODUL VYUŽITÍ IMAGINATIVNÍCH TECHNIK -- PŘI SKUPINOVÉ RELAXACI -- Struktura skupinových setkání -- První setkání: NÁVRAT -- Druhé setkání: DVEŘE -- Třetí setkání: STROM -- Čtvrté setkání: HUDBA -- Páté setkání: HORA -- Šesté setkání: ČLOVĚK -- Sedmé setkání: SOUSTŘEDĚNÍ (vyšší forma AT) -- Osmé setkání: CESTA -- Deváté setkání: KRUH -- Způsoby reagování a možnosti jejich ovlivnění -- Závěr -- Literatura -- Doporučená literatura -- RELAXACE IMAGINACE KREATIVITA -- Úvod ---
Teoretická východiska aneb na čem to všechno stojí -- Cíle programu -- Tvorba programu -- Formální struktura programu -- Obsahová struktura programu -- První setkání: RELAXACE A KONCENTRACE -- Druhé setkání: KDO NEDÝCHÁ, NEŽIJE -- Třetí setkání: RELAXACE, VIZUALIZACE, AKTIVACE -- Čtvrté setkání: SEBEPROGRAMOVÁNÍ -- Páté setkání: PRŮVODCE -- Šesté setkání: PROGRAMOVÁNÍ POZITIVNÍCH VZTAHŮ -- Sedmé setkání: ODBOURÁVÁNÍ PSYCHICKÝCH ZÁBRAN -- Osmé setkání: MODIFIKACE VIZUALIZAČNÍCH TECHNIK -- Deváté setkání: VCÍTĚNÍ -- Desáté setkání: INTUICE A EMPATIE -- Metodické náměty a zkušenosti , -- Ověření účinnosti programu -- Závěr -- Literatura -- Doporučená literatura -- BÝT OBÉZNÍ MĚ NEBAVÍ -- Úvod -- Cíle programu -- Indikace a kontraindikace pro účast v programu -- Východiska programu -- K některým problémům v práci s obézními klientkami -- Organizace a struktura programu ---
Psychoterapeutická setkání -- První týden: ÚVODNÍ SETKÁNÍ -- Druhý týden: AKTUÁLNÍ PROBLÉM A CÍLOVÝ STAV -- Třetí týden: PRSTENEC -- Čtvrtý týden: DIALOG „KULIČKY" S „KOČKOU" -- Pátý týden: VIZUALIZACE SYMBOLU „PODOSOBNOSTÍ" A JEJICH INTEGRACE -- Šestý týden: LÍBÍ SE MI NA TOBĚ -- Sedmý týden: MÁM SE RÁDA -- Osmý týden: DEZIDENTIFIKAČNÍ CVIČENÍ -- Devátý týden: STRAVOVACÍ CHOVÁNÍ OBÉZNÍCH -- Desátý týden: UMĚNÍ ŘÍCT „NE" -- Zkušenosti a ohlasy -- Závěr -- Literatura -- Doporučená literatura -- Příloha Dotazník stravovacího chování -- Příloha Co mi program dal -- VÝCVIKOVÝ PROGRAM ASERTIVITY -- Úvod -- Východiska -- Historie kurzu -- Vedení kurzu -- Struktura kurzu -- Průběh kurzu -- Struktura jednotlivých lekcí -- IMODUL: ASERTIVITA PRO ZAČÁTEČNÍKY -- První lekce -- Druhá lekce -- Třetí lekce -- Čtvrtá lekce -- Pátá lekce -- Šestá lekce -- Sedmá lekce -- Osmá lekce ---
Devátá lekce -- Desátá lekce -- IIMODUL: ASERTIVITA PRO POKROČILÉ -- IIIMODUL: SAMOŘÍDÍCÍ -- Měření asertivity -- Dotazník Jste asertivní? -- Dotazník Jste asertivní, nebo jednáte jinak? -- Ukázky ze skupinové práce -- Poznámka ke stylu práce -- K metodice výcviku asertivity -- Závěr aneb klienti nám píší -- Literatura -- TY A TVÁ KARIÉRA -- Úvod -- Objasnění základních pojmů -- Poradenství -- Biodromální poradenství -- Kariérové poradenství -- Služby kariérového poradenství -- Poradenské programy, programy kariérového rozvoje-kariérové vzdělávání -- Příprava programu Ty a tvá kariéra -- Identifikace potřeb -- Podmínky realizace programu -- Plánování programu -- Realizace programu -- První setkání: FORMOVÁNÍ SKUPINY -- IMODUL KDE JSEM TEĎ? -- Druhé setkání: SEBEPOZNÁVÁNÍ -- Třetí setkání: REÁLNÝ OBRAZ SEBE SAMÉHO -- Čtvrté setkání: NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE ---
Páté setkání: ČEHO SI NA SOBĚ CENÍM -- IIMODUL KAM SE CHCI DOSTAT? -- Šesté setkání: SEBEPREZENTACE -- Sedmé setkání: MÁ KARIÉRA -- Osmé setkání: KARIÉROVÉ KOTVY -- Deváté setkání: ARGUMENTACE -- IIIMODUL JAK SE TAM DOSTANU? -- Desáté setkání: SWOT ANALÝZA -- Jedenácté setkání: KOOPERACE A SOUPEŘENÍ -- Dvanácté setkání: KARIÉROVÉ PLÁNY -- Závěrečné setkání: UKONČENÍ PROGRAMU -- Ohlasy a hodnocení -- Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC