Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.9) Půjčeno:41x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Rubico, 2002
243 s. : il.

ISBN 80-85839-71-7 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, předmluvu, jmenný rejstřík
Bibliografie: s. 243
Chemie - terminologie sloučenin organických - učebnice vysokoškolské
000069617
OBSAH // PŘEDMLUVA...K // 1. NÁZVOSLOVÍ ORGANICKÉ CHEMIE...8 // 1.1 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE...9 // 1.1.1 Názvy...9 // 1.1.2 Složení názvu...10 // 1.1.3 Základní struktury...11 // 1.1.4 Skupiny ...12 // 1.2 NÁZVOSLOVNÉ PRINCIPY ...15 // 1.2.1 Substituční princip ...16 // 1.2.2 Aditivní princip ...19 // 1.2.2.1 Použití předpony...19 // 1.2.2.2 Použití přípony ...19 // 1.2.2.3 Přidání dalšího názvu ...20 // 1.2.3 Subtraktivní princip ...21 // 1.2.4 Konjunktivní princip...23 // 1.2.5 Záměnný princip...23 // 1.3. PŘEHLED NÁZVOSLOVNÝCH PRINCIPŮ ...-..25 // 1.3.1 Příklady použití ...25 // 1.3.2 Blokové schema...26 // 1.3.3 Přehled názvů...27 // 2. UHLOVODÍKY ... 28 // 2.1 ALKANY...28 // 2.1.1 Alkany s nerozvětveným řetězcem ...28 // 2.1.2 Alkany s rozvětveným řetězcem... 29 // 2.2 ALKENY A ALKYNY ...34 // 2.2.1 Alkeny a alkyny s nerozvětveným řetězcem...34 // 2.2.2 Alkeny a alkyny s rozvětveným řetězcem...34 // 2.3 ALICYKLICKÉ UHLOVODÍKY...38 // 2.3.1 Cykloalkany...38 // 2.3.2 Cykloalkeny...39 // 2.3.3 Bicyklické uhlovodíky ...40 // 2.3.4 Spiranové uhlovodíky...41 // 2.4 AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ... 41 // 3. HETEROCYKLICKÉ SLOUČENINY...48 // 4. ORGANOPRVKOVÉ SLOUČENINY ...50 // 4.1 SUBSTITUCE ZÁKLADNÍHO HYDRIDU...50 // 4.2 SUBSTITUCE KOVU ...50 // 5. HALOGENSLOUČENINY ...52 // 6. DUSÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ ...56 // 6.1 NITROSLOUČENINY A NITROSOSLOUČENINY...57 // 6.2 AZOSLOUČENINY...59 // 6.3 DIAZONIOVÉ
SLOUČENINY ...60 // 6.4 AMINY A AMONIOVÉ SLOUČENINY...61 // 6.4.1 Aminy ...01 // 6.4.2 Amoniové sloučeniny...64 // 6.5 HYDROXYLAMIN Y...65 // 6.6 DERIVÁTY HYDRAZINU ...65 // 6.7 KYANATANY ...66 // 6.8 NITRÁTY ...68 // 7. KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ...69 // 7.1 HYDROXYSLOUČEN1NY...69 // 7.1.1 Alkoholy ...69 // 7.1.2 Fenoly ...73 // 7.1.3 Soli alkoholů a fenolů...75 // 1 // 7.1.3.1 Kyselé vlastnosti alkoholu a fenolů...75 // 7.1.3.2 Zásadité vlastnosti alkoholů a fenolů...76 // 7.2 ETHERY ...77 // 7.3 KARBONYLOVÉ SLOUČENINY ...81 // 7.3.1 Aldehydy ...81 // 7.3.2 Ketony...84 // 7.4 KARBOXYLOVÉ KYSELINY ...89 // 7.5 SUBSTITUČNÍ DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH KYSELIN ...96 // 7.5.1 Halogenkyseliny...97 // 7.5.2 Hydroxykyseliny ...98 // 7.5.3 Oxokyseliny...101 // 7.5.4 Aminokyseliny...102 // 7.6 FUNKČNÍ DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH KYSELIN ...105 // 7.6.1 Soli a estery ... 110 // 7.6.1.1 Soli ...111 // 7.6.1.2 Estery ...112 // 7.6.1.3 Kyselé soli a kyselé estery...114 // 7.6.2 Laktony a laktamy ...115 // 7.6.2.1 Laktony...115 // 7.6.2.2 Laktamy ...116 // 7.6.3 Halogenidy kyselin...116 // 7.6.4 Anhydridy...118 // 7.6.5 Amidy, imidy a hydrazidy ...120 // 7.6.5.1 Amidy...120 // 7.6.5.2 Imidy...121 // 7.6.5.3 Hydrazidy ...122 // 7.6.6 Nitrily...123 // 7.7 DERIVÁTY KYSELINY UHLIČITÉ...126 // 8 SIRNÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ ...129 // 8.1 THIOLY, SULFIDY A THIOKYSELINY...130 // 8.2 SULFONOVÉ KYSELINY A JEJICH DERIVÁTY...132 // 8.3 SULFÁTY ...133 // 9. SLOUČENINY
OBSAHUJÍCÍ FOSFOR ...135 // 10 SYNTETICKÉ POLYMERY...’...137 // 10.1 POLYMERY VZNIKAJÍCÍ POLYMERIZACÍ...138 // 10.2 POLYMERY VZNIKAJÍCÍ POLYKONDENZACÍ...142 // 10.3 POLYMERY VZNIKAJÍCÍ POLYADICÍ ...144 // 11. PŘEHLED NÁZVOSLOVÍ ...146 // 11.1 PŘEHLED PŘEDPON A PŘÍPON...146 // 11.2 POUŽÍVANÉ KÓDY ...147 // 11.3 TABULKOVÝ PŘEHLED TVORBY NÁZVŮ ...148 // 12. TESTY ...156 // 12.1 JAK ŘEŠIT TESTY...156 // 12.1.1 Metoda VZOREC -> NÁZEV ...156 // 12.1.2 Metoda NÁZEV-) VZOREC...163 // 12.2 VARIACE NA C4...167 // 12.2.1 Vzorce sloučenin ...167 // 12.2.2 Názvy sloučenin...171 // 12.3 TESTY NA NÁZVOSLOVÍ ...175 // 12.3.1 Souvislost testů s teorií...175 // 12.3.2 Hodnocení testů ...175 // 12.3.3 Proč ne?...176 // 12.3.4 Testy „Proč ne?“...179 // 12.4 SIGMA - ALDRICH ...230 // 12.5 ORGANIC CHEMISTRY...231 // JMENNÝ REJSTŘÍK...234 // LITERATURA ...243 // 2

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC