Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.09.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Scriptorium, 1998
373 s. : il.

objednat
ISBN 80-86197-06-9 (brož.)
Documenta Pragensia ; [vol.] 17
Obsahuje ilustrace, fotografie, grafy, nákresy, bibliografické citace, poznámky
Nové Město (Praha) - dějiny - sborníky
000069623
Obsah // Václav Ledvinka, Nové Město pražské (od středověku až do 17. století). Úvod a náčrt problémů, jež navozuje // 650. jubileum založení NMP Karlem IV...7 // Jiří Pešek, Nové Město pražské v 17.-20. století. Náčrt problémů 17 // Petr Starec, Stavební činnost a předlokační osídlení v prostoru Václavského náměstí ve světle záchranných archeologických // výzkumů...25 // Michaela Wallisová, Nejstarší dějiny Opatovic v písemných // a archeologických pramenech...37 // Jaroslava Mendelová, Správa Nového Města pražského // v letech 1348-1784 ... 43 // Leszek Belzyt, Die Prager Neustadt und Kazimierz bei Krakau im Spätmittelalter und in der Frühneuzeit (1335/1348-1612). // Ein Versuch des sozialgeschichtlichen Vergleichs...61 // Jan Pařez, Kláštery na Novém Městě pražském do husitských válek // a jejich právní a ekonomické postavení v městském prostředí 75 // Hana Pátková, Novoměstská zbožnost - kultovní činnost bratrstev // a cechů na Novém Městě pražském ve středověku...93 // Petr Čornej, Nové Město pražské v husitské revoluci...105 // Marie Bláhová, Nové Město pražské ve středověké historiografii ... 123 // Silvie Pavlicová, Prokop, písař Nového Města pražského...135 // Mirjam Bohatcová, „Hrůzyplný a děsivý úkaz" na jednolistu // Jiřího Nigrina z roku 1571...145 // Kateřina Bečková, Zaniklá pozdně renesanční architektura // Nového Města...153
Petra Slámová, Novoměstské radní elity 1650-1700... 165 // Olga Fejtová, Příspěvek k sociálně-ekonomické charakteristice Nového Města pražského v 17. století - domovní majetek jako výraz sociálně-ekonomického potenciálu města...171 // Ivana Ebelová, Novoměstské cechy stavebních řemesel // v 16. až 18. století...185 // Ludmila Fialová - Pavla Horská, Novoměstské matriky pražské // očima historika sociálních dějin 17. a 18. století...191 // Ondřej Basil, Novoměstské kláštery v 18. století...205 // Milan Kreuzzieger, Kaple Novoměstské radnice a její umělecká // výzdoba...215 // Jan Royt, Příběh Panny Marie Karlovské...225 // Michal Svaloš, Idea univerzitního městečka (kampusu) v Praze 233 // Ludmila Hlaváčková - Petr Svobodný, Vznik a vývoj novoměstského // nemocničního centra od konce 18. století do současnosti 243 // Michaela Marek, Das Museum des Königreiches Böhmen // als „Staatsbau"...261 // Jaroslav Jásek, K zásobování Nového Města pražského vodou...301 // Jiří Pešek, Nové Město ve funkční struktuře pražské aglomerace // na přelomu 19. a 20. století...305 // Miloslava Melanová, Příspěvek k integračním procesům velkých měst. // Snahy o vytvořen! velkého Liberce na přelomu 19. a 20. století.315 // Miroslava Přikrylová, Nové Město pražské v grafických listech 327 // Olga Fejlová - Václav Ledvinka, Die Prager Neustadt // vom 14. bis zum 20. Jahrhundert (Zusammenfassung)...353

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC