Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.4) Půjčeno:62x 
BK
2. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
195 s. ; 21 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000070135
OBSAH // Předmluva 5 // Nauka o slovní zásobě 7 // I. SLOŽENÍ A USPOŘÁDÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY // 1. Slovo jako jednotka slovní zásoby // 2. Varianty slova // 3. Slovní zásoba a její složení // 4. Systém ve slovní zásobě // 5. Vrstvy ve slovní zásobě // A. Vrstvy slov podle příslušnosti k nespisovným útvarům národního jazyka // 1. Rozdíly územní (geografické) // a) Slova obecné češtiny // • b) Slova oblastní (regionální) // c) Slova nářeční (dialektismy) // 2. Rozdíly sociální // a) Slang // b) Argot // B. Vrstvy slov podle slohových příznaků // 1. Slova hovorová // 2. Slova knižní // 3. Odborné názvy, termíny // 4. Poetismy // C. Vrstvy slov podle časových příznaků // 1. Slova zastaralá // 2. Slova nová (neologismy) // D. Vrstva slov expresívních // E. Vrstva slov cizích . // F. Vrstva slov řídkých // 9 // 9 // 12 // 13 // 16 // 18 // 21 // 21 // 21 // 21 // 22 // 23 // 23 // 27 // 29 // 30 32 32 40 // 40 // 41 43 48 51 57 // II. VÝZNAM POJMENOVÁVACÍCH JEDNOTEK 59 // 1. Význam slovní 59 // 2. Slova jednovýznamová 69 * // 3. Slova mnohovýznamová 70 // A. Metafora 71 // B. Metonymie 73 // C. Synekdocha 76 // D. Významové změny historické * 77 // 4. Homonyma 78 // A. Homonyma podle původu 79 // B. Homonyma podle rozsahu 81 // C. Nepravá homonyma 83 // D. Mezijazyková homonyma 83 // // 193 // 5. // 6. // E. Paronyma Synonyma // 1. Synonyma podie rozsahu // 2. Synonyma podle slovnědruhové příslušnosti
// 3. Synonyma podle struktur pojmenování Antonyma // 84 // 85 87 // 89 // 90 92 // III. FORMA POJMENOVÁ VACÍCH JEDNOTEK // 97 // 1. Rozšiřování slovní zásoby  2. Tvoření slov // A. Obsah a pojetí // B. Základní slovotvorný vztah // C. Slovotvorný základ // D. Formant // E. Slovotvorná hranice // F. Slovotvorný typ a slovotvorná kategórie // G. Produktivita slovotvorných prostředků a typů // H. Slovotvorné způsoby a postupy CH. Slovotvorný a morfematický rozbor slova // I. Popis slovotvorného systému CAJ O d vozová n í // a) Odvozování příponové // A. Podstatná jména // // 97 // 99 // 99 // 100 // 101 // 104 // 107 // 108 ?? 112 // 113 // 114 // 115 115 // I. Kategorie mutační /e í ’/ // // 5. Názvy nositelů vlastností  v y // // // // // // // // It // ’TU. // / // // le’ shaÄ./ aji Xi W5?? // 1. Názvy činitelskér ? 115 // 2. Názvy konatelské -c**-]
(OCoLC)15180765
cnb000014056

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC