Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17) Půjčeno:17x 
BK
Vyd. 2., rev.
Praha : Academia, 2006
357 s. : il.

ISBN 80-200-1423-3 (váz.)
Europa ; [vol.] 3
angličtina
Obsahuje bibliografické odkazy, rejstříky
Darwinismus - studie
Evoluce - studie
Člověk - vývoj - pojednání
000070464
OBSAH // Předmluva k druhému českému vydání (Stanislav Komárek) // Předmluva ? druhému vydání ... 15 // Úvod ... 17 // Kapitola I - DOKLADY O ŽIVOČIŠNÉM PŮVODU ČLOVĚKA // Povaha důkazů, vztahujících se ? původu člověk - Stejné orgány u člověka a nižších živočichů - Různé shodné znaky - Vývoj - Zakrslá ústrojí, svalstvo, smyslové orgány, vlasy, kosti, rozmnožovací ústrojí atd. -Význam těchto tří velkých skupin důkazů pro původ člověka . 21 // Kapitola II - O VÝVOJI ČLOVĚKA A OSTATNÍCH ŽIVOČICHŮ // Rozmanitost tělesných a duševních znaků člověka - Dědičnost - Příčiny rozmanitosti, tedy variability - Pravidla variability jsou u člověka a ostatních živočichů stejná - Přímé působení vnějších životních podmínek -Účinky zvýšeného užívání nebo naopak neužívání jednotlivých částí těla - Zastavený vývoj - Reverze - Související změny - Populační růst -Příčiny bránící populačnímu růstu - Přírodní výběr - Člověk jako nejvyspělejší živočich na světě - Význam jeho tělesné stavby - Příčiny jeho vzpřímené postavy - Následující tělesné změny - Zmenšení velikosti Špičáků - Zvětšení objemu lebky a změna jejího tvaru - Nahota - Ztráta ocasu - Bezbrannost člověka ... // Kapitola III - POROVNÁNÍ DUŠEVNÍCH SCHOPNOSTÍ // ČLOVĚKA A OSTATNÍCH ŽIVOČICHŮ // Rozdíl mezi duševními schopnostmi nejvyšších lidoopů a nejzaostalejších
lidských skupin je obrovský - Některé společné instinkty - Emoce - Zvědavost - Schopnost napodobování - Soustředěnost - Paměť - Představivost - Myšlení - Postupné zdokonalování - Nástroje a zbraně po- // 6 // O původu člověka // užívané zvířaty - Schopnost abstraktního myšlení, sebeuvědomění - Reč // - Smysl pro krásu - Víra v Boha, nadpřirozené síly a pověry. 81 // Kapitola IV - POROVNÁNÍ ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ // Člověka a nižších ZivoCichú - // POKRAČOVÁNÍ // Smysl pro morálku - Základní předpoklady - Vlastnosti společenských živočichů - Původ společenskosti - Boj mezi protichůdnými instinkty -Člověk jako společenský živočich - Trvalejší sociální instinkty převládají nad méně trvalými - Divoši si váží výhradně společenských ctností -? sebepoznání dochází až na pozdějším stupni vývoje - Jaký vliv má mínění ostatních členů téhož společenství na chování jedince - Přenášení morálních zásad - Shrnutí ... 116 // Kapitola V - O VÝVOJI DUŠEVNÍCH A MORÁLNÍCH // VLASTNOSTÍ V OBDOBÍ PREHISTORICKÉ A CIVILIZOVANÉ SPOLEČNOSTI // Vývoj duševních schopností prostřednictvím přírodního výběru - Význam napodobování - Společenské a morální vlastnosti - Jejich vývoj v rámci jednoho kmene - Vliv přírodního výběru na civilizované národy // - Doklad o barbarském původu civilizovaných národů ... 149 // Kapitola VI - O PŘÍBUZNOSTI A RODOKMENU
CLOVÉKA // Postavení člověka v živočišné říši - Přirozený rodokmen - Málo významné přizpůsobitelné znaky - Různé drobné shodné znaky mezi člověkem a ostatními primáty - Zařazení člověka v přirozené soustavě - Kolébka a stáří lidstva - Nedostatek spojovacích fosilních článků - Nižší stupně lidského rodokmenu, jak se jeví za prvé z hlediska příbuznosti, za druhé pak z hlediska tělesné stavby - Prapůvodní hermafroditismus obratlovců // - Závěr ... 170 // Kapitola VII - O LIDSKÝCH RASÁCH // Povaha a význam druhových znaků - Aplikace na lidské rasy - Fakta, svědčící pro a proti nazývání tzv. lidských ras samostatnými druhy - Poddruhy - Monogenisté a polygenisté - Konvergence znaků - Četné shodné télesné a duševní vlastnosti těch nejodlišnějších lidských ras - Jak vypadal člověk, když začal osídlovat celou Zemi - Žádná rasa nepochází z jediného páru - Vymírání ras - Utváření ras - Výsledky křížení - Nepatrný vliv přímého působení životních podmínek - Nepatrný či žádný vliv přírodního výběru - Pohlavní výběr ... // 192 // Poznámky o podobnosti a rozdílech ve struktuře a vývoji mozku člověka a ostatních primátů (profesor Huxley) ... // 227 // Obsah // 7 // Kapitola Vili - SEKUNDÁRNÍ POHLAVNÍ ZNAKY ČLOVĚKA // Rozdíly mezi mužem a ženou - Příčiny těchto rozdílů a příčiny některých společných znaků - Zákon souboje - Rozdíly
v duševních schopnostech a v hlasu - O roli krásy při uzavírání sňatků mezi lidmi - Zájem přírodních lidí o různé ozdoby - Jejich představy o ženské kráse - Sklon ? zveličování každé přírodní zvláštnosti... 237 // Kapitola IX - SEKUNDÁRNÍ POHLAVNÍ ZNAKY ČLOVĚKA - // POKRAČOVÁNÍ // O vlivu nepřetržitého výběru žen na základě různých měřítek krásy jednotlivých ras O příčinách ovlivňujících pohlavní výběr u civilizovaných a přírodních národů - Příznivé podmínky pro pohlavní výběr v pradávných dobách - Jak působí pohlavní výběr na lidskou společnost - Ženy primitivních kmenů si mohou do určité míry vybírat muže samy - Ztráta ochlupení lidského těla a růst vousů - Barva pleti - Shrnutí. 267 // Kapitola X - CELKOVÝ PftEHLED A ZÁVĚR // Hlavní závěry o živočišném původu člověka - Způsob vývoje - Rodokmen člověka - Duševní a morální vlastnosti - Pohlavní výběr - Závě- // rečné připomínky ... 290 // Darwinovy poznámky ? jednotlivým kapitolám ... 307 // Rejstřík věcný a latinských a českých názvů organismů ... 348 // Rejstřík jmenný // 353
(OCoLC)85712718
cnb001689221

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC