Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Odeon, 1982
481 s., 16 s. obr. příl. : il. ; 21 cm

Živá díla minulosti ; sv. 92
000070472
Rekat.
Autor dvou literatur - Bartoloměj Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle (Eduard Petrů) ...7 // DIADOCHOS // Předmluva ...25 // O začátku erbu lva slavného Království českého ...29 // Ke všem třem stavům slavného Království českého krátká předmluva ...31 // O pojití a počátku Slavákuov ...34 // O počátku Slavákuov, z kterýchž Čechové do krajiny boiemské jsou přišli ...36 // Proč ode všech národuov předkové naši Slaváci jsou nazváni ...39 // POSLOUPNOST KNÍŽAT ČESKÝCH ...41 // O nepokoji a roztržitosti v Cechách po smrti Libuše 43 // O Přemyslovi a jeho skutcích, když Vlastu přemohl, jak jest svůj život dokonal ...54 // O Bořivojovi, synu Hostivítovu, prvním knížeti křesťanském v Čechách ...55 // O Království moravském, jak dávno a od koho jest založeno ...57 // O panování císaře Karla, toho jména čtvrtého, v Království českém ...66 // Interregnum v Čechách osmé po smrti Ludvíka, českého a uherského krále ...77 // O panování Ferdinanda, arciknížete rakouského, syna Filipa, krále hispánského, a bratra císaře Karla, toho jména pátého ...73 // O panování Maximiliána císaře, krále římského, českého a uherského etc ...129 // PŘEDMLUVA VYSOCE UROZENÝM PÁNUOM 165 // PŘEDMLUVA O VOJNĚ V UHŘÍCH . ...189 // 1593 ...191 // 1594 ...243 // HISTORIE O PŘÍBĚZÍCH V KRÁLOVSTVÍ UHERSKÉM I JINDE ...249 // 1595 ...251 // 1596 ...319 // 1597 ...362 // Věcné vysvětlivky ...393 // Přehled hlavních historických událostí 393 // Rejstřík osobních a místních jmtn i méně známých pojmů 396 // Překlad latinských míst 455 // Určení chronologických údajů 460 // Slovníček ...462 // Ediční poznámka ...473 // Seznam obrazových příloh ...481 // Obrazová příloha za stranou ...472
(OCoLC)70410746
cnb000001893

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC