Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:18x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2006
338 s. ; 22 cm

ISBN 80-7203-838-9 (váz.)
Historické myšlení ; 34
němčina
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000070513
OBSAH // ÚVOD___ H // PŘEDMLUVA ___ 56 // PRVNÍ ČÁST: ? SOCIOGENEZI POJMŮ „CIVILIZACE“ // A „KULTURA“___ 65 // 1. ? SOCIOGENEZI PROTIKLADU „KULTURY“ A „CIVILIZACE“ // V NĚMECKU--- 67 // Úvod--- 67 // O procesu vývoje protikladného páru „civilizace“ a „kultura"- 71 // Příklady dvorského způsobu myšlení v Německu--- 73 // O středním stavu a dvorské šlechtě v Německu--- 78 // Literární doklady ilustrující vztah německé středostavovské inteligence // ? dvorským vrstvám --- 84 // Oslabení sociálního a posílení nacionálního protikladu obsaženého v pojmech „kultura“ a „civilizace“ --- 91 // 2. ? SOCIOGENEZI POJMU „CIVILIZACE" VE FRANCII --- 97 // O sociální genezi francouzského pojmu „civilizace“ --- 97 // ? sociogenezi fysiokratismu a francouzského reformního hnutí-102 // DRUHÁ ČÁST: O „CIVILIZACI“ JAKO SPECIFICKÉ PROMĚNĚ // LIDSKÉHO CHOVÁNÍ---119 // 1. ? DĚJINÁM POJMU „CIVILITÉ“---121 // 2. O STŘEDOVĚKÝCH FORMÁCH SPOLEČENSKÉHO STYKU---129 // 3. PROBLÉM PROMĚNY CHOVÁNÍ V RENESANCI ---140 // 4. O CHOVÁNÍ PŘI JÍDLE---155 // Příklady ___155 // Několik úvah nad citáty o zvycích při stolování--- 171 // 1. skupina___¦---171 // Přehled společností, ? nimž se obracely citované spisy---171 // Exkurs o vzestupu a úpadku pojmů „courtoisie“ a „civilité“-174 // Průběh křivky „civilizace“ stolování--- 176 // Exkurz o dvorské modelaci řeči ---180
// ? otázce, jak lidé zdůvodňují, že něco je „špatné“ a něco „dobré“ // nebo „lepší“ chování---185 // Několik myšlenek ? citátům o zvycích při stolování ---188 // 2. skupina___ 188 // O pojídání masa---iö° // O užívání nože při jídle---193 // O užívání vidličky při jídle ---197 // 5. PROMĚNY POSTOJŮ ? PŘIROZENÝM POTŘEBÁM ---201 // Příklady ---201 // Několik poznámek ? citovaným příkladům ? ? proměnám postojů ? přirozeným potřebám obecně---206 // 6. O SMRKÁNÍ___216 // Příklady ___216 // Několik úvah nad citáty o smrkání---221 // 7. O PLIVÁNÍ___226 // Příklady ___226 // Několik úvah nad citáty o plivání---230 // 8. O CHOVÁNÍ V LOŽNICI ___235 // Příklady ___235 // Několik úvah nad příklady___237 // 9. PROMĚNY POSTOJE KE VZTAHŮM MEZI MUŽEM A ŽENOU _ _ 244 // 10. O PROMĚNÁCH AGRESIVITY___266 // Úvodní poznámka ___266 // 11. POHLED NA ŽIVOT RYTÍŘE___280 // JMENNÝ REJSTŘÍK___336

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC