Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23) Půjčeno:23x 
BK
Reprint původ. vyd. z r. 1949
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002
157 s.

ISBN 80-86473-10-4 (váz.)
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
Reprint: Praha : Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1949
Právo ústavní - pojednání
000070551
OBSAH // Kniha první // Kde se zkoumá, jak člověk přechází ze stavu přírodního do stavu občanského a jaké jsou podstatné podmínky // smlouvy. // Kapitola I. Námět této prvé knihy... 12 // Kapitola II. O prvních společnostech... 13 // Kapitola III. O právu silnějšího... 16 // Kapitola IV. O otroctví... 17 // Kapitola V. O tom, že je třeba vždy jít zpět // ? první smlouvě... 22 // Kapitola VI. O společenské smlouvě... 23 // Kapitola VII. O suverénu... 27 // Kapitola VIII. O občanském stavu... 29 // Kapitola IX. O věcném majetku... 30 // Kniha druhá Kde se pojednává o zákonodárství. // Kapitola I. O tom, že svrchovaná moc je nezci- // zitelná... 34 // Kapitola II. O tom, že svrchovaná moc je nedělitelná ... 35 // Kapitola III. Může-li se obecná vůle myli ti... 37 // Kapitola IV. O mezích svrchované moci... 39 // Kapitola V. O právu na život a na smrt... 43 // Kapitola VI. O zákonu ... 46 // Kapitola VIL O zákonodárci... 49 // Kapitola VIII. O národu... 54 // Kapitola IX. Pokračování... 56 // Kapitola X. Pokračování... 59 // Kapitola XI. O různých soustavách zákonodárství ... 62 Kapitola XII. Rozdělení zákonů... 64 // Kniha třetí // Kde se pojednává o zákonech státních, to je o formách // vládních. // Kapitola I. O vládě vůbec... 67 // Kapitola II. O zásadě, na níž se zakládají různé // formy vládní... 73 // Kapitola III. Rozdělení vlád... 75 // Kapitola IV. O demokracii...
77 // Kapitola V. O aristokracii... 79 // / Kapitola VI. O monarchii... 82 // Kapitola VII. O smíšených vládách...?... 89 // Kapitola VIII. O tom, že každá vládní forma // se nehodí pro každou zem... 90 // Kapitola IX. O znacích dobré vlády... 96 // Kapitola X. O zneužívání vlády a o jejím sklonu // se zvrhnouti... 98 // Kapitola XI. O smrti státního tělesa... 101 // Kapitola XII. O tom, jak se udržuje svrchovaná moc 102 // Kapitola XIII. Pokračování... 104 // Kapitola KÍV. Pokračování... 105 // Kapitola XV. O poslancích nebo zástupcích... 106 // Kapitola XVI. O tom, že zřízení vlády není // smlouvou... ?? // Kapitola XVII. O zřízení vlády... 112 // Kapitola XVIII. O prostředcích, jak předejiti // usurpacím vlády... 113 // Kn i h a čtvrtá // Kde se dále pojednává o státních zákonech a uvádějí se prostředky, jak upevniti ústavu státu. // Kapitola I. O tom, že obecná vůle je nezničitelná ... 116 // Kapitola II. O hlasování... 118 // Kapitola III. O volbách... 122 // Kapitola IV. O římských komiciích... 124 // Kapitola V. O tribunátu ... 136 // Kapitola VI. O diktatuře... 138 // Kapitola VII. O censuře... 142 // Kapitola VIII. O občanském náboženství... 144 // Kapitola IX. Závěr... 157

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC