Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Evans, R. I. (@@20121106-11:20:18@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(17.2) Půjčeno:86x 
BK
V českém jazyce vyd. 1.
Praha : Prostor, 2004
574 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7260-125-3 (váz.)
Obzor ; sv. 58
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografii na s. 531-556 a rejstříky
000070632
Obsah // Úvod (Kenneth B. Clark) / 17 Předmluva (Thomas Fraser Pettigrew) /21 Autorova předmluva k prvnímu vydání / 23 Autorova předmluva k vydání z robs 1958 / 29 // I. část // Preferenční myšlení / 33 // 1.0 co jde / 35 Dvě příhody / 36 Definice / 38 // Je předsudek hodnotový pojem? / 42 Funkční význam / 44 Postoje a přesvědčení / 45 Jak se předsudek projevuje / 46 // 2. Předsudek: normální vče / 48 Separace skupin lidí / 48 Proces kategorizace / 51 Když jsou kategorie v rozporu s fakty / 54 Osobní hodnoty jako kategorie / 56 Osobní hodnoty a předsudek / 56 Shrnutí /58 // 3. Formování vlastních skupin / 60 Co je to vlastní skupina? / 62 Pohlaví jako vlastní skupina / 64 Jak se mění povaha vlastních skupin / 65 Vlastní a referenční skupiny / 68 Sociální distance /70 // Teorie předsudku jakožto skupinové normy / 71 // Může existovat vlastní skupina bez cizí skupiny? / 72 Může lidstvo tvořit vlastní skupinu? / 74 // 4. Odmítání cizích skupin / 79 Verbální odmítání / 80 Diskriminace / 82 // Kdy dochází ? fyzickému napadání / 88 Nepokoje a lynčování / 91 V hlavní úloze fámy / 94 // 5. Utváření a míra předsudku / 97 Předsudek jako obecný postoj / 97 Jaký význam mají nejednoznačné korelace / 102 Jak dalece jsou předsudky rozšířené? / 103 Demografické odlišnosti předsudků / 109 // II. část // Skupinové odlišnosti /111 // 6. Včdecké zkoumání skupinových odlišností /113
Ospravedlní případné odlišnosti zavrhování skupin? / 115 Teorie zasloužené povésti /115 Metody zkoumání skupinových odlišností / 117 Typy a stupně odlišností /123 Interpretace odlišností / 132 // 7. Rasové a etnické odlišnosti / 134 Proč lidé zdůrazňují rasu / 134 Skutečné rasové odlišnosti / 137 Kulturní relativita / 142 Národní povaha / 143 Kdo jsou to Židé? / 146 Závěry / 152 // 8. Zjevnost a neobvyklost / 154 // Malé dítě /155 _ . // Zjevné odlišnosti vyvolávají dojem skutečných odlišnosti / 156 // Míra zjevnosti / 158  // Kondenzace postojů kolem zjevných náznaků / 160 // Senzorická averze / 161 Diskuse / 163 // 9. Kam vede pronásledování / 166 Obrany ega / 167 Utkvělé znepokojení / 168 Zapírání příslušnosti / 169 Stažení se a pasivita / 171 Šaškování /172 // Posilování vnitroskupinových pout /172 Mazanost a prohnanost / 174 Identifikace s dominantní skupinou: sebenenávist / 175 Agrese vůči vlastní skupině / 177 Předsudky vůči cizím skupinám / 178 Sympatie / 179 Vracení rány: bojovnost / 180 Zvýšené úsilí / 181 // Snaha získat symbolické postavení / 182 Ncuroticismus / 182 Sebenaplňující se proroctví / 184 Shrnutí / 185 // III. část // Vnímání skupinových odlišností a co si o nich myslíme / 187 // 10. Kognitivní proces / 189 Výběr, akccntace, vyhodnocování / 190 Cílené a autistické myšlení / 192 Kauzální myšlení / 194 Jaké jsou naše kategorie / 194
Princip nejmenšího úsilí / 197 Dynamika poznávání u osobnosti // zatížené předsudky / 199 Závěry /200 // 11. Lingvistické faktory / 202 Substantiva, která krájejí na plátky / 202 Emocionálně zabarvené nálepky / 205 // Nálepka komunisty / 208 Verbální realismus a fobie vůči symbolům / 211 // 12. Stereotypy v našem kulturním prostředí / 213 Stereotypy versus charakteristické skupinové znaky /213 // Definice stereotypu / 215 Žid pohledem stereotypů / 216 Černoch pohledem stereotypů / 221 Srovnání stereotypů o Židech a o černoších / 224 Masmédia a stereotypy / 225 Stereotypy se béhem doby mění / 227 // 13. Néktcré teorie předsudku / 230 Historický akcent /232 Sociokulturní akcent / 235 Situační akcent / 237 Psychodynamický akcent /238 Fenomenologický akcent / 240 Akcent na zaslouženou povést / 241 Závěrečné slovo / 242 // IV. část // Sociokulturní faktory / 243 // 14. Společenská struktura a kulturní vzorec / 245 // Různorodost / 246 Vertikální mobilita / 246 Prudká sociální změna / 248 Neinformovanost a komunikační bariéry / 250 Velikost a hustota menšinových skupin / 251 Přímá soutěž a reálný konflikt / 253 Zisky vykořisťovatelů / 257 Jak společnost usměrňuje agresi / 258 Kulturní vynálezy ? zajištění loajality / 260 Kulturní pluralismus versus asimilace / 262 Shrnutí / 264 // 15. Vybírání obětních beránků / 266 Co to je „obětní beránek" / 267 // Historická metoda /
269 Židé jako obětní beránci /270 Rudí jako obětní beránci / 276 Obětní beránci pro zvláštní příležitosti / 280 Shrnutí / 281 // 16. Jak působí přímý kontakt / 283 Typy kontaktů / 284 Náhodné kontakty / 285 Známosti / 286 // Kontakty v miste bydliště / 290 Kontakty v zaměstnání / 296 Sledování společných cílů / 298 Kontakty dobře míněné / 300 Osobnostní rozdíly / 301 Závěr /302 // V. část // Jak získáváme předsudky / 305 // 17. Konformizacc / 307 Konformita a její funkční význam / 307 Vstupenka do společnosti / 309 Extrémní konformita jako neuróza / 310 Etnocentrické jádro kultury / 311 Základy psychologie konformity / 314 Konflikt a vzpoura / 316 // 18. Malé dítě /319 Výchova dítěte / 320 Strach z neznámého / 323 Úsvit rasového uvědomění / 324 Slovní visačky: symboly moci a odmítnutí / 326 První stadium učení se předsudku / 329 Druhé stadium učení se předsudku / 331 // 19. Pozdější stadia učení / 333 Podmiňování / 334 Selektivní vnímání a završování / 337 // Učení prostřednictvím podřizování / 338 Potřeba statusu / 340 . Kasta a třída / 341 // Podřizování postojů ke kastám a třídám / 344 // Závěr /345 // 20. Vnitrní konflikt / 346 Předsudek s výčitkami a bez výčitek svědomí / 346 Teorie „amerického dilematu“ / 349 Vnitřní kontrola / 352 Jak konflikt zvládáme / 354 // VI. část // Dynamika předsudku / 361 // 21. Frustrace / 363 Zdroje frustrace
/ 364 Frustrační tolerance / 367 Reakce na frustraci / 368 Ještě jednou o teorii obětních beránků / 369 Význam psychodynamiky /372 // 22. Agrese a nenávist / 374 Povaha agrese / 374 // Problém „odčerpávání“ / 377 Agresivita jako povahový rys osobnosti / 379 Sociální vzorce agrese /380 Povaha nenávisti / 382 // 23. Úzkost, sex, vina / 386 Strach a úzkost / 386 // Ekonomická nejistota / 389 Sebeúcta / 390 Sexualita /391 Vina /396 // 24. Projekce / 400 Žárlivost / 400 Extropunitivita jako rys / 401 // Potlačení /403 // Živoucí inkoustové skvrny / 404 Přímá projekce /406 Mechanismus „třísky a trámu“ / 408 Komplementární projekce / 409 Závěr /409 // VIL část // Povahová struktura /411 // 25. Osobnost s předsudky / 413 Výzkumné metody / 413 Funkční předsudek /414 Ambivalentní vztah ? rodičům / 416 Moralizování / 416 Dichotomizace / 418 Potřeba určitosti / 419 Externalizace / 422 Institucionalismus / 423 Autoritářství / 425 Diskuse / 426 // 26. Demagogie / 427 Ukázka / 427 Demagogův program / 431 Přívrženci / 434 Demagog jako člověk / 436 Paranoidní fanatismus / 438 // 27. Tolerantní osobnost / 441 Začátky života /442 Druhy tolerance / 444 Militantní a pacifistická tolerance / 445 Liberalismus a radikalismus / 447 Vzdělání / 448 Schopnost empatie / 451 Pohled do vlastního nitra / 452 Intropunitivita / 454 Tolerování dvojznačnosti / 454 // Osobní hodnoty / 455 Životní filozofie / 457 // 28. Náboženství
a predsudky / 459 Skutečný konflikt / 459 Náboženské faktory, které rozdělují / 461 Liší se náboženské skupiny ve svých předsudcích? / 465 Dva druhy religiozity / 466 Případ Šimona Petra / 468 Náboženství a povahová struktura / 470 // VHL část // Snižování napčtí mezi skupinami / 473 // 29. Pomohl by zákon? /475 Krátké déjiny legislativy / 476 Druhy legislativy /478 Má legislativa vliv na předsudky? / 483 Legislativa a sociální védy / 487 Shrnutí / 490 // 30. Vyhodnocování projektů / 492 Výzkumný přístup / 494 Oficiální vzdělávací projekty / 496 Kontaktní a seznamovací projekty / 501 Skupinové přeškolování / 504 Masmédia / 506 Přesvědčování / 507 Individuální terapie / 508 Katarze / 509 // 31. Hranice a perspektivy / 512 Zvláštní překážky / 513 Strukturální argument / 515 Praktické zásady / 518 Vodítka pro mezikulturní vzdělávání / 521 Závěrečné slovo ? teorii / 525 Závěrečné slovo ? hodnotám / 526 // Poznámky / 531 // Jmenný rejstřík / 557 Věcný rejstřík / 563

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC