Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, c2002
viii,199 s. + 1 CD-ROM

ISBN 80-7226-749-3 (brož.)
Business books (Computer Press)
Praxe manažera (Computer Press)
Obsahuje přiložený CD-ROM (písemnosti připravené k okamžitému použití)
Angličtina - korespondence obchodní - příručky
000070754
Contents // Obsah // 1 // English speaking countries 2 The British Commonwealth of // Nations 2 // The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2 // Canada 6 // Australia 6 // New Zealand 8 // The United States of America 10 // 1 // Anglicky mluvící země // Britské společenství národů Spojené království Velké Británie a Severního Irska Kanada Austrálie Nový Zéland // Spojené státy americké 2 // Jak psát korespondenci // Zásady české korespondence Celková úprava Adresa Datum Véc // Osloveni // Pozdrav // Podpis // Prílohy, dodatky Číslovky // Ukázka blokové úpravy dopisu Ukázka úpravy dopisu podle normy // Zásady anglické korespondence Celková úprava Adresa Datum Osloveni // Business Correspondence in English // Pozdrav 22 // Podpis 23 // Přílohy, dodatky 23 // Kopie 23 // Číslovky 23 // Ukázka blokové úpravy dopisu 24 // Ukázka úpravy dopisu podle normy 25 // 3 3 // Telephone conversation 26 Telefonické jednání 27 // Speaking on the phone 28 Telefonické jednáni 29 // Sending a telegram 30 Posílání telegramu 31 // Useful phraseology 32 Užitečná frazeologie 33 // 4 4 // Offering a job 34 Nabídka zaměstnání 35 // Advertisement 36 Inzerát 37 // Inviting an applicant to Pozvánka // a selection interview 36 к pohovoru 37 // Requesting a reference of an applicant 40 Žádost o reference na uchazeče 41 // Giving a reference 42 Poskytnuti referenci o uchazeči 43 // Making an offer of employment 44 Přijeti
uchazeče 45 // Rejecting a job candidate 48 Odmítnutí uchazeče 49 // 5 5 // Applying for a job 50 Žádost o zaměstnání 51 // Applying for a job 52 žádost o zaměstnání 53 // Curriculum vitae 56 Životopis 57 // 6 6 // Introducing your firm 60 Představení firmy 61 // Introducing your firm 62 Představeni firmy 63 // Requesting an introduction 64 Žádost o představeni firmy 65 // Request for company references 66 Žádost o reference o firmé 67 // Giving firm’s references 68 Poskytnuti referenci o firmě 69 // vi // Obchodní korespondence v angličtině // 7 7 // Offers 70 Nabídka 71 // Offers 72 Nabídka 73 // A special offer 76 Zvláštni nabídka 77 // Answering a request 78 Reakce na poptávku 79 // Dispatch, delivery conditions 80 Expedice, dodaci podmínky 81 // 8 8 // Inquiry 84 Poptávka 85 // Inquiry from the buyer’s viewpoint 86 Poptávka z hlediska kupujícího 87 // The inquiry from the seller’s viewpoint 90 Poptávka z hlediska prodávajícího 91 // Answering an offer 94 Odpověď na nabídku 95 // Revision and cancellation 98 Oprava, storno 99 // 9 9 // Payments 104 Platby 105 // The payment from the Platba z hlediska // buyer’s viewpoint 106 kupujícího 107 // The payment from the Platba z hlediska // seller’s viewpoint 110 prodávajícího 111 // Price changing 116 Změna ceny 117 // Invoicing 118 Faktury 119 // Cheque, draft and L/C Sek, směnka, // (letter of credit) 124 akreditiv 125 // Apologies, corrections 126 Omluva, oprava 127
// 10 10 // Claims, remittance, Pohledávky, úhrady, // writing to banks 130 kontakt s bankou 131 // Payments 132 Pohledávky 133 // Remittance 138 Ohrady 139 // Writing to banks 142 Kontakt s bankou 143 // vii // Obsah // 147 // 149 // 151 // 155 // 161 // 165 // 167 // 169 // 171 // 175 // 175 // 177 // 179 // 181 // 185 // 187 // 193 // 195 // 195 // 197 // 199 // Business Correspondence in English // 11 // Complaints, apologies // Presenting a claim Accepting a complaint Rejecting a complaint Apology // 12 // Personal issues // Congratulating // Condolences // Thank you letters // Praise // Notice // 13 // Business affairs // Conference Trade fairs Meetings Hotels // 14 // Media // An advertisement request Inviting media Declining a media interview Complaining about a presentation // 11 // 146 Reklamace, omluva // 148 Podáni reklamace // 150 Přijeti reklamace // 154 Odmitnuti reklamace // 160 Omluva // 12 // 164 Osobní záležitosti // 166 Gratulace // 168 Kondolence // 170 Poděkováni // 172 Pochvala // 174 Výpověď // 13 // 176 Obchodní akce // 178 Konference // 180 Veletrhy // 182 Schůzky // 186 Ubytováni // 14 // 192 Kontakt s médií // 194 Žádost o inzerci // 194 Pozváni médii // 196 Odmitnuti účasti v médiich // 198 Stížnost na prezentaci // viii

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC