Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
Brno : Computer Press, c2003
199 s. + 1 CD-ROM

ISBN 80-7226-926-7 (brož.)
Praxe manažera (Computer Press)
Stejnojmenný CD-ROM obsahuje všechyn důležité vzory písemností pro použití v praxi připravené k tisku
Korespondence obchodní - němčina - příručky
Němčina - korespondence obchodní - příručky
000070756
M-7K —UK Br-rto // Obchodní korespondence v nemcine - vzory // Obsah // MORAVbKA ZEMSKÁ z ? ’ ! H O v Ni A // —-ý-— --- ¦ ¦ ¦ - //  yn- // 1 // Deutschsprachige Länder 2 // Bundesrepublik Deutschland 2 // Republik Österreich 4 // Die Schweizerische Eidgenossenschaft 4 // Fürstentum Liechtenstein 6 // Croßherzogtum Luxemburg 6 // Tschechische Republik 8 // ANFRAGE 10 // Die Anfrage 14 // ANFRAGE 16 // NACHTRÄGLICHE ÄNDERUNGEN. KORREKTUREN, ANNULIERUNGEN, MAHNUNGEN 20 // DAS ANGEBOT 24 // KAUFVERTRAG 26 // DIE BESTELLUNG 26 // PERSONEN IM GESCHÄFTSVERKEHR 28 // LIEFERBEDINGUNGEN 50 // 2 // INCOTERMS 90 32 // ANZEIGE AN DEN ABNEHMER // ÜBER LIEFERUNG 48 // Versandanzeige an den Abnehmer 50 // ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 52 // ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 54 // PROBLEME BEI DER KAUFABWICKLUNG 56 // PREIS 58 // ANNULIERUNG EINER BESTELLUNG UND REAKTION AUF ANNULIERUNG 62 // VERSAND 66 // DIE AUSSENHANDELSDOKUMENTE 68 // 1 // Nemecky mluvící zeme 3 // Spolková republika Nemecko 5 // Rakouská republika 5 // Švýcarská konfederace 5 // Lichtenštejnské knížectví 7 // Lucemburské velkovévodstvi 7 // Ceská republika 9 // POPTÁVKA 11 // Poptávka 15 // POPTÁVKA 17 // DODATECNÉ ZMÉNY, OPRAVY, // STORNA. UPOMÍNKY 21 // NABÍDKA 25 // KUPNÍ SMLOUVA 27 // OBJEDNÁVKA 27 // OSOBY V OBCHODNÍM STYKU 29 // DODAVATELSKÉ PODMÍNKY 51 // 2 // INCOTERMS 90 33 // UVEDOMENÍ ODBERATELE O DODÁVCE 49 // Odesílací avízo odberateli 51 // PLATEBNÍ PODMÍNKY 52 // PLATEBNÍ PODMÍNKY 55
// PROBLÉMY PRI VYRIZOVÁNÍ KOUPE 57 // CENA 59 // STORNO OBJEDNÁVKY A REAKCE // NA STORNO 65 // EXPEDICE 67 // DOKUMENTY V ZAHRANICNÍM OBCHODE 69 // V // Obsah // lull.ill // Deutsche Handelskoreespondenz - Musterbriefe // URSPRUNGSZEUGNIS 68 OSVEDCENÍ 0 PUVODU 69 // WARENBEZEICHNUNG, MENGE, VERPACKUNG 70 OZNACENÍ ZBOZÍ, MNOŽSTVÍ, BALENÍ 71 // GUALITÄT, QUALITÄTSKONTROLLE. GARANTIE 72 KVALITA, KONTROLA KVALITY, ZÁRUKA 73 // ZAHLUNGSARTEN 72 ZPUSOBY PLATBY 73 // FAKTURIERUNG. AUSSTELLUNG UND ABSENDEN DER DOKUMENTE 74 FAKTURACE, VYSTAVENÍ A ODESLÁNÍ DOKUMENTU 75 // BEANSTANDUNG/REKLAMATION 76 REKLAMACE 77 // ANTWORTEN AUF REKLAMATIONEN 80 ODPOVEDI NA REKLAMACE 81 // ABLEHNUNG EINER REKLAMATION 84 ODMÍTNUTÍ REKLAMACE 85 // MAHNUNG AN DEN KÄUFER 86 UPOMÍNKY SPLATNÝCH POHLEDÁVEK 87 // DER HANDELSVERTRETERVERTRAG 90 SMLOUVA 0 OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ 91 // EINSATZ DES HANDELSVERTRETERS 94 USTANOVENÍ OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE 95 // Vertragkündigung 96 VYPOVEZENÍ SMLOUVY 97 // VERSCHIEDENE BRIEFE 96 RUZNÉ DOPISY 97 // 3 3 // MARKTFORSCHUNG 100 PRUZKUM TRHU // 4 4 // NEUE TENDENZEN NOVÉ TENDENCE // IM MARKETING 104 V MARKETINGU 105 // Der Vertriebsbevollmächtigte 108 Zmocnenec ? prodeji // Die zwei Säulen des Verkaufs 110 Dva pilíre prodeje m // 5 5 // Voranfrage 112 Predbežná poptávka // Antwort auf Voranfrage 112 Odpoved na predbežnou poptávku 113 // Kaufvertrag 122 Kupní smlouva 123 // G 6 // Zwischenbescheid 124 Krátká informace 125 // Obchodní
korespondence v nemcine - vzory // 7 7 // Ablehnung von Odmítnutí // Bestellungen 130 objednávek 131 // Was sollte die Bestellungsablehnung enthalten? 130 Co by mčlo odmítnutí objednávky obsahovat? 131 // 8 8 // Briefe an Bewerber 136 Dopisy uchazeci o místo 137 // Absagen an Bewerber 136 Odreknutí uchazece o místo 137 // Möglichkeit 1 136 1. možnost 137 // Möglichkeit 2 138 2. možnost 139 // Möglichkeit 3 138 3. možnost 139 // 9 9 // Einladungen an Bewerber 142 Pozváni uchazece 143 // Was sollte der Einladungsbrief an den Bewerber enthalten? 142 Co by mel dopis uchazeci ? pozvání obsahovat? 143 // 10 10 // Das Zeugnis 148 Posudek 149 // Zeugnisarten 148 Druhy posudku 149 // Abstufung der Beurteilung 150 Stupne posouzeni 151 // Wahrheit und Wohlwollen 150 Pravda a príznivé hodnoceni 151 // 11 11 // Der Werbebrief 162 Náborový dopis 163 // Anrede 162 Osloveni 163 // Aufbau 162 Stavba 163 // Betreffzeilen 164 Rádky - vec 165 // Datum 164 Datum 165 // Fettschrift 164 Tucné pismo 165 // Fragen 164 Otázky 165 // Postskriptum 166 Postskriptum 167 // Sie/wir 166 Vy/my 167 // Stil 166 Styl 167 // • • // VII // Obsah // Inhalt // Deutsche Handelskoreespondenz - Musterbriefe // Unterschrift 168 // Unterstreichen 168 // Wortlänge 168 // 12 // E-Mails 174 // Vor- und Nachteile von E-Mails 174 // Beispiel für eine E-Mail 178 // Beweiskraft von E-Mails 180 // 13 // Die Bewerbung 182 // Das Anschreiben 182 // Bewerbungsunterlagen 182 // Foto 184 // Handschriftenprobe 184
// Zeugnisse 184 // 14 // Briefe von Privatkunden an Unternehmen 194 // Podpis 169 // Podtrženi 169 // Délka slov 169 // 12 // E-maily 175 // výhody a nevýhody e-mailu 175 // Príklad pro e-mail 179 // Prukaznost e-mailu 181 // 13 // Žádost o místo 183 // Napsání 183 // Podklady žádosti o místo 183 // Foto 185 // Ukázka rukopisu 185 // Vysvedceni 185 // 14 // Dopisy soukromých zákazníku podnikum 195 // • • • // Vlil

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC