Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Fortuna, 1997
176 s. : il.

objednat
ISBN 80-7168-383-3 (brož.)
Učebnice zpracovaná podle osnov vzdělávacího programu Základní škola
Výchova občanská - učebnice škol základních
000070828
SEZNAMUJEME SE S OBČANSKOU VÝCHOVOU ...6 // • ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI ...9 // Člověk a společnost ...10 // Ve kterých skupinách žijeme ...12 // O našich životních rolích ...15 // Pravidla a normy chování ...18 // Mezilidská komunikace ...21 // Shrnutí ...24 // • KULTURNÍ DĚDICTVÍ ...27 // O kultuře ...28 // Kulturní instituce ...30 // Masová kultura ...33 // Odlišné kultury a kulturní vzorce ...36 // Kultura chování ...39 // Kulturní dědictví ...43 // Shrnutí ...46 // • MAJETEK, VLASTNICTVÍ A HOSPODAŘENÍ ...48 // ? čemu potřebujeme peníze ...49 // Majetek v životě člověka ...52 // Vlastníci majetku ...55 // Hospodaření s majetkem a penězi ...58 // Význam rozpočtu pro dobré hospodaření ...62 // Druhy rozpočtu ...65 // Životní úroveň ...68 // Shrnutí ...71 // • GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA ...73 // Místo, kde žijeme - náš domov ...74 // Náš nej širší domov - planeta Země ...77 // Svět přírody a svět lidské kultury ...79 // Ohrožená příroda a ohrožená kultura ...82 // Globální společenské problémy ...85 // Společenské problémy a technika ...88 // Člověk a konzumní společnost ...91 // O lidské toleranci a nesnášenlivosti ...94 // Shrnutí ...99 // • ČLOVĚK A MORÁLKA ...101 // Mravnost a morálka ...102 // Kořeny morálky ...104 // Všelidské mravní hodnoty ...107 // Lidská důstojnost a nedotknutelnost ...110 // Svoboda a mravní rozhodování ...114 // Svědomí v životě člověka ...117 // Vztah morálky a práva ...121 // Morálka v našem každodenním životě ...124 // Shrnutí ...128 //
• ČLOVĚK A LIDSKÁ PRÁVA ...130 // Vztahy ve společenství ...131 // Rovnost a nerovnost lidí ...134 // Základní lidská práva ...137 // Specifická lidská práva ...140 // Úprava lidských práv v dokumentech ...144 // Ochrana lidských práv ...147 // Lidská práva a mezinárodní společenství ...150 // Shrnutí ...152 // • ČLOVĚK A DOSPÍVÁNÍ ...154 // Telesné a citové změny ...155 // Změny v myšlení ...158 // Rozvoj schopností ...160 // Sociální vývoj ...163 // Utváření charakteru ...165 // Využívání volného času ...168 // Životospráva v období dospívání ...170 // Hlavní etapy lidského života ...172 // Shrnutí ...175 // • NĚKOLIK SLOV NA ZÁVĚR 176

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC