Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.09.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Eseje
1. souborné vyd.
Praha : Československý spisovatel, 1986
907 s. ; 19 cm

objednat
Spisy Karla Čapka ; 19
Obsahuje jmenný rejstřík
Čapek, Karel (spisovatel a novinář čes., 1890-1938) - články - výbory
Kultura - stati
Umění - stati
000070854
1926 // Řeč 9 // Příspěvek v anketě o pěti knihách 11 // Pegas na vojně 11 // Šedesátiny Romaina Rollanda 12 // Dramatikův stud 13 // Tajemství písma 15 // Z myšlenek Gilberta Keitha Chestertona 17 // Jubilejní 18 // Jean Henri Fahre: Život pavouka 19 // Dopis Karin Čapka o anglické literatuře. Dr. O. Vočadlovi 20 // Dopis Karla Čapka Otakaru Storchu-Marienovi 22 // Síla herectví. Paní Marii Hübnerové 24 // O relativismu 24 // Osmdesát abonentů čili Symfonie Es dur 28 // O Moderní galérii 29 // Psychologie písma. Robert Satulek: Védecká grafologie 31 // Gilbert Keith Chesterton: Muž, jenž věděl příliš mnoho 32 // Z literatury filozofické 33 // Literární hosté v Praze 35 // Sloupkový ambit 36 // Úsměvy zvířat 38 // Doyen evropské literatury 38 // O českou prozódii. Roman Jakobson: Základy českého verše 39 // Čeští spisovatelé — proč mlčíte? 41 // O tom nacionalismu 43 // GBS 46 // Otevřená odpověď Jaroslavu Durychovi 47 // List Jaroslavu Durychovi o loajalitě 50 // List Jaroslavu Durychovi o katolících 52 // Žurnalistům 55 // Jaroměřice 58 // Z čínských přísloví 60 // Přísloví staré Anglie 61 // Kam se dějí knížky 61 // Dva hosté 63 // Otázka divadelní 65 // Dramatik 68 // 1927 // Hlavní věc 73 // Šrámek 76 // Padesátník 77 // Příspěvek v anketě Umění a mravnost 78 // Karlu Tomanovi 81 // List Jaroslavu Durychovi 81 // Lavina 86 // Příspěvek v anketě Kde jste tiskli svůj první příspěvek? 89 // Wacław Sieroszewski 90 // Minul se svým povoláním 91 // Co s literáty 92 // Po stopách starých Slávů 94 // Ve dnech manifestu 97 // Příspěvek v anketě Co soudíte o Shawovi? 98 // Mistr svého řemesla 98 // Henri de Montherlant: Zápasníci s býky 100 // PB 101 // Skandál a literatura 101 // Trochu osobní 102 // František Khol 108 // In memoriam 109 // Hranice filmu 111 // Kdy se co čte 113 // Vzpomínka 115 //
1928 // Jules Romains v Praze 119 // Samosprávná čeština 119 // Muž za scénou 120 // Nový Chaplin 121 // Habima jako příklad 122 // Ladislav Klíma 123 // Kultura a národ 124 // Bezectí 127 // Redaktorům Národa 131 // Interview s Karlem Čapkem 132 // To nejkrásnější 136 // Brněnská výstava 136 // Co máme z nejlepšího 139 // Zlaté vajíčko 139 // Jeden z nejmladších 140 // Z žíněného hrobu 141 // Otokaru Březinovi 142 // Raději včas! 144 // GBS 145 // Třicet let Chudožestvenných 146 // Příspěvek v anketě k desátému výročí vzniku // Československé republiky 147 // 1929 // Vítr do plachet 151 // Dva české cestopisy. Prof. dr. Karel Domin: Dvacet tisíc mil po souši a po moři. Kniha první: Cesty po Západní Indii T. E Simon: Listy z cesty kolem světa 155 // Jejich doslov ke sporu s bratry Čapky“ 157 // Pan ředitel 158 // Fagule a ČTK 159 // Milý Miroslave Rutte .. . 160 // Film versus drama 160 // Případ s Vimperkem 163 // Šestý a sedmý březen 165 // Případ s pravicí 166 // Magister divinus 168 // Příspěvek v anketě O Moderní galérii 170 // George Bernard Shaw a Bulhaři 170 // Kdy začínat divadlo? 171 // Několikero úsloví 172 // Čapek nebo Tchapek? 174 // Povídka života. František J. Vlček: Povídka mého života 174 // John Barrow: Vzpoura a loupežné přepadení na královské lodi // Bounty 176 // Něco k postátnění Národního divadla v Praze 178 // Conrad Veidt I78 // Henri Bergson 179 // O té čtenářské anketě l81 // 1930 // Knížky životní moudrosti l87 // Umřel stařík l88 // Když už diskuse 189 // O moderním hrdinství 194 // Pohřeb Emy Destinnové 196 // České cestopisy 197 // Kraj Jiráskův 200 // Slovenská radost 202 // Rozhlas a svět 202 // Pan F. X. Šalda ministrem justice 205 // Morálka a divadlo 206 // André Maurois 208 // Dědeček divadelník 209 // Český polárník 210 //
Hlasy zvenčí 211 // Slyšte píseň hlásající 213 // Conan Doyle a Sherlock Holmes 215 // České divadlo a německé filmy 216 // Muž beze jména 218 // 1931 // Alois Jirásek: Pověsti a legendy ze staré Prahy 223 // Případ s Otokarem Březinou 224 // Případ s Ricardem Gomezem 226 // K historii slova 228 // Nové detektivní romány 229 // Případ s knížkami 229 // Slovensko méně známé 231 // Československé fotografie 233 // Pražský román Karla Poláčka. Muži v ofsajdu 233 // Raduj se velmi, lidé náš 235 // Případ s cenzurou 237 // Štvrť hodinky s Karlom Čapkom 238 // Případ s jednou krizí 241 // Divný mecenáš 243 // Ladislav Prokop Procházka: Cestou za zdravím 244 // Jan Welzl: Po stopách polárních pokladů 245 // Dva básníci 247 // O slovese „chtíti“ 248 // Smrt Karla Vávry 250 // Pohřeb hercův 251 // Veliká potíž 251 // Autor Robinsonův 253 // Za Viktorem Dykem 254 // Francouzská škola 255 // Vyprav se, čtenáři, na cesty 257 // Krize ... nikoliv jenom hospodářská 258 // Naarden 260 // Ženeva pro literátům a umění 262 // Kongres Penklubů v Haagu 266 // GBS 75 266 // Bábuška Hübnerová 267 // Theodor Dreiser a šedesátka 269 // Svědectví o Jakubu Demlovi 269 // Orientální hudba 272 // Hovory s Karlem Čapkem 274 // O porušení sadu a jiných sadových věcech 278 // Tentokrát o divadle 280 // Starý Zelenka zemřel 283 // 1932 // Divadelníkem proti své vůli 287 // Goethe a střední Evropa 289 // Architekt skoro neznámý 290 // Sám o sobě a o věcech závažnějších 291 // O dnešním jazyce 327 // Co zůstalo po Edgaru Wallaceovi 329 // O detektivkách 330 // Dopis Karla Čapka 331 // O celnících, о češtině а о národní propagandě 332 // Monopol na literární vývoz? 333 // Thomas Mann 335 // Zákon na potlačování mecenášství ЗЗ6 // Jediný Goethe 337 // Jak jsem k tomu přišel. Přednáška pro rádio 338 //
O národní diskotéku 340 // Paní Felicinka 341 // Francouzské zahrady 342 // Bohemika v Americe 343 // Holandské stavebnictví 344 // Odpověď Vilhjalmuru Stefanssonovi 344 // Gerhart Hauptmann v Praze 346 // Otevřená odpověď na otevřený dopis uherského intelektuála // v Pester Lloydu 347 // Galsworthy a Nobelova cena 349 // Podnik, jejž lze Maďarům závidět 350 // Spisovná čeština a jazyková kultura 350 // Jenö de Hubay 353 // Z literatury cestopisné 354 // 1933 // Anesthesis 359 // Starý mistr 362 // Máme nějakou Státní operu? 364 // Gramofon otvírá celý svět 365 // Autor Forsythů umřel 365 // O poslání literatury 367 // Rozhovor o kritice. Zaznamenává Josef Kodílek З68 // Autor o kritikovi 379 // Je snad víc čtenářů 382 // Duch a bota 383 // O takzvané krizi divadla 384 // Past Šrámkova a Past kritiků 401 // Interview o divadle 415 // Autor o kritikovi 417 // Sporný Munthe 420 // Nemělo by se 421 // Past kritiků a její důsledky 422 // Až se bude dělat tiskový zákon 448 // Hypnotizér se mýlil 449 // Ke sporu o kritiku 451 // Karl Kraus: Poslední dnové lidstva 454 // Literatura a mravnost 457 // Memento 462 // Ivan Meštrović 464 // Míti filipa 465 // O povaze našich předků 467 // Jejich největší pýcha 469 // Odkud vane vítr 469 // Případ Céline 473 // Země nikoho 475 // Překladatelé, pozor! 476 // Holandský Penklub a Němci 477 // Citáty 478 // Žije český autor nesprávně? 479 // Ze života slov I 485 // Ze života slov II 487 // Chvála režiséra 490 // Krize české literatury? 491 // Ze života slov III 494 // V zajetí slov 495 // Proč nemáme Liona Feuchtwangera čili Do třetice o naší literatuře 497 // O slově robot 502 // 1934 // Příspěvek v anketě Dnešek potřebuje knihu 507 // Jedna mezera 507 // Zima 34 508 // Jakob Wassermann 512 // Josef Suk naslouchající 513 // Ze života slov IV 514 // Vzpoura davů 517 //
O kočičce, pejskovi a květinkách 524 // Dr. Fr. Fuksa 527 // Živý příklad 527 // O český slovník 528 // Pozor, pozor, Rio de Janeiro! 530 // Hamsunova samota 531 // Dojde tedy přece na slovník češtiny? 533 // O Josefu Šustovi 533 // Co je kultura 534 // O globálním čtení 538 // Josef Svatopluk Machar 540 // Hledají se jistoty 541 // Literatura a veřejnost 546 // Místo pro Jonathana! 550 // Jiří Wolker po desíti letech 557 // Ze života slov V 560 // Sto deset rukopisů 562 // Starý profesor 564 // Téměř kus noetiky 564 // Bohemikum z Ameriky 571 // Kultura v číslicích 571 // Kapitola o hodnotách 574 // Národní světoobčan 582 // Zklamal nás rozum? 583 // Jaký by to byl rozhlásek 589 // Intelekt a demokracie 590 // Na uvítanou 597 // Jakpak to zní? 598 // Kdo nejvíc čte knihy? 598 // Věda a život 599 // Jazyk 602 // Zemřela matka Penklubů 604 // O obrazech 604 // Povážlivý souhlas 606 // Pravá nebo levá? 607 // Odpověď Rudolfu Medkovi 609 // Má reportážní román budoucnost? 610 // k čemu nabádá Jirásek? 611 // Luigi Pirandello 613 // 1935 // Na pár slovíček 617 // Glajchšaltovat 620 // Citujeme 623 // O slovenské literatuře. Několik slovenských románů 6215 // Čeština a překlady 632 // Dvojsečná zbraň 633 // Kdybych byl lingvistou 635 // O dvou publikacích 637 // Slovo a slovesnost 641 // Hlas nad zemí 642 // Mladá kultura 644 // Příspěvek v anketě Výroční ceny pro umění 645 // Příspěvek v anketě O budoucnost Národního divadla 647 // Sinclaira Lewise román Umělecké dílo 647 // D. H. Lawrence Panna a cikán 648 // Znamení na nebi 649 // Trpká číše 651 // Když už to řekl pan ministr 651 // Autor robotů se brání 656 // Divadlo a skutečnost A. B., C. D., E. F., G. H., Y. Z. 658 // O tom humoru 661 // RUR 664 // Inter arma 665 // Státní cena 666 // O Václavu Rabasovi 666 // Dopis V & W 669 //
Příspěvek v anketě Co je pro vás Jaroslav Hašek ? 669 // Takhle se pravost Rukopisů nedokazuje 670 // Nemáte minďáska? 670 // Námel mezi zrny I 671 // Erika Linklatera Juan v Americe 672 // 1936 // Jak se dělá světová literatura 677 // Rudyard Kipling 682 // V Albertových Knihách století 682 // Námel mezi zrny II 683 // Šalom Aš 685 // Pro pány knihkupce 685 // Mánesova rodina 687 // Hrst překladů z angličtiny 689 // Williams Faulknera Svatyni 691 // Karel Havlíček Borovský 691 // Máchovy kantilény 693 // Chudák Fricek 696 // Dobrý Chesterton 697 // Rozhovor o humanitních vědách 698 // Příklad celého muže 699 // Stéve Passeur v Praze 700 // Pešť 701 // Do devátého křížku 704 // Příspěvek v anketě Proč se u nás nepíší povídky? 705 // Herbert George Wells 707 // † Dyk, † Procházka, † Haškovec 708 // Takřečený Bohoušek 709 // Duch poznán! a duch ovládání. Sdělení podané na schůzi // Stálého komitétu pro vědy a umění... 710 // Doslov 713 // Zatykač na věčného studenta Roberta Davida 714 // Starý pán 718 // 1937 // Historie jednoho námětu 721 // Bílá nemoc Autorův výklad hry 725 // Čím je mi Puškin? 729 // Vzpomínka příliš malá 730 // Chudák Richard 731 // Umění a politika 732 // Copak je to za vojáka? 754 // Varovné znamení 757 // Básníkova Sobotka 759 // Dvě repliky 761 // Příspěvek v anketě O sociálním postaven! // československého spisovatele 764 // O doktorech, profesorech a univerzitách 765 // Viggo Brandal v Praze 768 // De mortuo 768 // Předchůdcové nových časů 7Ć9 // Chvála řeči české 772 // Květen 17 774 // Půvabná knížka 776 // Marianna Hellerová zemřela 777 // O památku Jana Preislera 778 // Nákupy Moderní galérie 778 // Příspěvek v anketě Literatura a mužnost 779 // Básníkův kraj 780 // O románu První parta 781 // O písních kramářských 782 // Krásná kniha 784 //
Příspěvek v Anketě o autorech a režisérech 785 // EB 50 786 // 1938 // Několik úsloví 791 // Matka 794 // Chudák Ossietzky 796 // O cenách země České 796 // Smrt dne 12. března 1938 798 // Ochrana autorů 799 // Autor se brání 806 // Pokus o humor 807 // Dvě úsloví 807 // Pen 809 // Za pultem 811 // Jak to bylo 812 // Svatý Václav 820 // Poslední dopis Čapkův 823 // Vydavatelské poznámky a vysvětlivky 824 // Jmenný rejstřík 879 // Doslov 891
(OCoLC)85593725
cnb000019612

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC