Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:17x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1999
164 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7235-061-7 (brož.)
Pod názvem: učebnice zpracovaná podle osnov vzdělávacího programu Základní škola
Obsahuje fotografie
Výchova občanská - učebnice škol základních
000070873
Člověk a jeho svět 1 // DO ŠKOLY A DO OBCE aneb VĚDĚT, JAK NA TO A KUDY KAM 9 // Škola lirou aneb Každá hra má svá pravidla 10 // Pravidla hry 11 // Není škola jako škola 15 // Když chybí porozumění, je veškerá moudrost ta tam 20 // Zahálka - čertův polštář 22 // Není vítěze ani poražených 23 // Když něco „nehraje“ 25 // Opakování - matka moudrosti 27 // O obci a lidské sounáležitosti 28 // Kolik je na světě obcí? 28 // Obec jako základní územní samosprávný celek 30 // Co mají lidé v obci společného 32 // Obecní zřízení 35 // К čemu je nám obec dobrá 36 // Opakování - matka moudrosti 39 // Ohlédnutí za kapitolou 40 // KDE DOMOV MÜJ aneb O RODNÉM KRAJI, VLASTI A O VŠEM, CO POVAŽUJEME ZA NAŠE SPOLEČNÉ TRADICE 43 // Regiony - kraje našich domovů 43 // Co je to region 44 // Regionální zvláštnosti 45 // Regiony v minulosti a přítomnosti 48 // Opakování - matka moudrosti 49 // Vlast - náš společný region a domov 49 // Vlast a vlastenectví - jen prázdná slova? 49 // Pro koho je naše vlast domovem 51 // V srdci Evropy 52 // Co naši vlast proslavilo a čím se můžeme pochlubit dnes 54 // Vážíme si naší mateřštiny? 55 // Nejdůležitější symboly našeho státu 57 // Opakování - matka moudrosti 59 // Lidé v koloběhu času 60 // Výroční obyčeje a zvyky na jaře 61
// Výroční obyčeje a zvyky k příchodu léta, v létě a na podzim 63 // Zimní výroční obyčeje a zvyky 65 // Další významné dny a svátky během roku 67 // Opakování - matka moudrosti 68 // Ohlédnutí za kapitolou 68 // CO VŠECHNO DOKÁŽE ČLOVĚK aneb O KULTUŘE A LIDSKÉ SCHOPNOSTI TVOŘIT // Kultura a její projevy 71 , // O lidské schopnosti tvořit ’72 // Co je to kultura 74 // Tři hlavní součásti kultury 75 // Význam kultury pro člověka 78 // Opakování - matka moudrosti 79 // Kulturní bohatství 80 // Kulturní bohatství a kulturní dědictví 80 // O kulturní sounáležitosti 82 // Kulturní instituce a význam vzdělání 84 // Opakování - matka moudrosti 85 // Člověk mezi kulturami 86 // Kolik existuje kultur 86 // Co jsou to kulturní vzorce chování 87 // O porozumění mezi kulturami 89 // Opakování - matka moudrosti 91 // O masové kultuře 92 // Co je to masová kultura 92 // Masmédia a zábavní průmysl 94 // Umění žít kulturně 95 // Opakování - matka moudrosti 96 // Ohlédnutí za kapitolou 96 // NAUČ SE SYNEČKU HOSPODAŘIT aneb O MAJETKU, PENĚZÍCH, HOSPODAŘENÍ A O STĚSTl 99 // Majetek a jeho vlastnictví 100 // O lidské potřebě vlastnit 100 // Právo na vlastnictví 102 // Kdo může být vlastníkem 104 // Kdo další může být vlastníkem? 106 // Opakování - matka moudrosti 108 // Druhy majetku,
peníze a jejich význam 109 // Druhy majetku 109 // Peníze jako prostředek směny 110// Další funkce peněz 114 // Opakování - matka moudrosti 115 // Jak se tvoří majetek, odkud se berou peníze 116 // Lidská práce - zdroj našeho bohatství 115 // Jak získat peníze // Opakování - matka moudrosti // Aby se nám peníze nerozkutálely 119 // Umění být dobrým hospodářem 119 // К čemu je nám rozpočet 122 // Opakování - matka moudrosti 124 // Majetek a štěstí v životě člověka 124 // Životní úroveň 124 // O chudobě a bohatství 126 // Opakování - matka moudrosti 128 // Ohlédnutí za kapitolou 128 // POZVÁNÍ DO SPOLEČNOSTI aneb ŽIJEME S DRUHÝMI LIDMI Lil // Být spolu, nebýt sami 132 // Co mají společnosti společného 132 // O Robinsonech a lidské osamělosti 133 // Opakování - matka moudrosti 136 // Soužití a setkávání ľ 137 // Mezi lidi. nebo do společnosti? 137 // Každé JÁ patří k nějakému MY 138 // O Beatles, rodině a jiných skupinách 140 // Opakování - matka moudrosti 145 // Jeden za všechny, všichni za jednoho 146 // O naší nesoběstačnosti 146 // Nejen v nouzi poznáš přítele 148 // Opakování - matka moudrosti 149 // Jak to chodí ve společnosti 150 // Společnost jako celek 150 // a soudržnost jejích částí 151 // Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá 153 // Opakování - matka moudrosti 155 // Dorozumívání a porozumění 156 // Být spolu znamená rozumět si 156 // Kdo jsme a kam jdeme 159 // Opakování - matka moudrosti . 161 // Ohlédnutí za kapitolou 161

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC