Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.09.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Eseje
1. souborné vyd.
Praha : Československý spisovatel, 1984
651 s. ; 19 cm

objednat
Spisy Karla Čapka ; 17
000071013
Rekat.
1907 // 9 23. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes v Praze // 1908 // 15 Výstava obrazu Aloise Kalvody v Topičové salónu // 16 Feminismus gotiky // 20 O knižním umění // 24 26. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes v Praze // 27 Výstava prací Františka Bílka // 29 Z výstavy obrazů prof. Karla Myslbeka // 30 Karikatura a francouzští humoristé // 35 Jubilejní výstava Krasoumné jednoty pro Čechy 42 Syntéza a výstava Osmi // 46 Výstava prací Mikoláše Alše // 50 O humoru // 54 De Stendhal (Henri Beyle): Abatyše v Castru // 55 Edgar Allan Poe: Bezpříkladné dobrodružství Hanse Pfalla // 57 Z pražských výstav // 58 Výstava prací Richarda Laudy // 59 Lev Nikolajevič Tolstoj (Opozděná skica k jubileu velikého člověka) // 62 Camille Lemonnier: Mrtvý aj. // 63 Jules Barbey ďAurevilly: Hostina ateistova // 64 Judith Gautier: Princezny lásky // 65 Eugene Fromentin: Někdejší mistři. I. Belgie // 66 Grazia Deledda: Pokušení // 67 Výstava prací Josefa Ullmanna // 68 Výstava obrazů Beneše Knüpfcra // 69 Amalie Skram: Povídky o manželství // 70 Alfreda Jarryho Messalina // 1909 // 73 Výstava obrazů Emila Bernarda // 76 Josef Navrátil // 77 Výstava Emila Antoina Bourdellea // 78 Talaškino // 80 2. Ausstellung deutcher Künstler aus Böhmen // 81 Bibeloty // 82 29. (členská) výstava Mánesa // 86 John Ruskin: Dvě stezky // 87 Prof. Františka Zeníška Prodaná nevěsta // 88 Paul Gauguin: Noa-Noa // 89 Výstava Divokých // 91 Prodejná výstava uměleckých ručních prací // 92 Vojtěch Preissig: Barevný lept a barevná rytina // 94 Charles Morice: O moderních podmínkách krásy // (Úvahy z etiky a sociologie umélecké) // 96 Richard Muther // 97 Sbírka rytin při Zemském muzeu ... // 99 Dvě století porcelánu // 100 Výstava obrazů Maric Chodounské //
101 Emaily kněžny Marie Teniševé, čalouny Ory Robinové, smaltovaná skla Zdenky Braunerové // 102 Prof. Julius Mařák // 103 Email, čalouny, sklo // 103 Václav Radimský // 1910 // 109 30. výstava Mánesa: Výstava skic // 110 Výstava obrazů Václava Radimského // 111 Výstava Ludvíka Kuby // 112 Antonín Slavíček † // 114 31. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes: Les Indépendants // 118 Posmrtná výstava prací Karla Hlaváčka // 119 Deutsch-böhmischer Künstlerbund // 121 Henry B. Walters: Řecké umění // 122 Výstava Josefa Vaice // 123 Otto Wagner: Moderní architektura // 125 }2. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes: Antonín Slavíček // 128 Z pražských výstav (Výstava obrazů Miloše Jiránka, Výstava výtvarného odboru Umělecké besedy, 70. výroční výstava Krasoumné jednoty) // 130 Knihy z Nové edice // 132 70. výroční výstava Krasoumné jednoty // 134 Výstava slovenských malířů a lidového průmyslu // 135 Brněnské výstavy // 137 Výstava obrazů Václava Jíchy // 138 33- výstava Spolku výtvarných umělců Mánes: Axel Gallén-Kallela. Eduard Munch // 141 Srbská žena // 142 Erotika v literatuře (Rozbor psychologický) // 146 George Moore: Moderní malíři // 147 Miloš Jiránek:Josef Mánes // 149 Poznámky o Janošíkovi // 153 Biograf // 1911 // 161 Sofokles: Oidipus // 163 Gerhart Hauptmann: Die Ratten // 165 Tristan Bernard: Neznámý tanečník // 166 T M. Plauta Menaechmové // 1912 // 171 Literárni poznámky o lidskosti // 181 Růžena Svobodová: Posvátné jaro // 184 Úvaha korektivní // 189 Henrik Ibsen: Stavitel Solness // 191 František Václav Krejčí: Redakce // 192 Moliérův Misantrop // 193 Gerhart Hauptmann: Červený kohout // 194 Anthologie de ĽEffort // 200 Julius Zeyer: Neklaň // 202 Albert Guinon: Štěstí // 203 Ludwig Fulda: Pán a sluha // 204 Olga Vladimirovna Gzovská // 206 Maurice Maeterlinck: Modrý pták //
207 Dramaturg Národního divadla ... // 209 Paul Apel: Cesta do pekel // 210 Heinrich von Kleist: Penthesilea // 214 Otokar Fischer: Heinrich von Kleist a jeho dílo // 216 K etickým názorům Maeterlinckovým (Maurice Maeterlinck: Von der inneren Schönheit) // 219 2. výstava uměleckého sdružení Sursum // 220 2. výstava Skupiny výtvarných umělců v Obecním domě // 225 Émile Verhaeren: Hélene de Sparte // 228 42. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes: Posmrtná výstava Hanuše Schwaigra // 229 Výstava Václava Radimského // 230 Výstava Jednoty umělců výtvarných // 231 Mikoláš Aleš ... // 1913 // 235 Prof. Josef Novák: O kráse // 238 Výstava pozůstalosti Jana Novopackého (1821 —1908) v Rudolfinu // 240 Jules Romains // 244 Teorie umění (Konrád Fiedler: Schriften uber Kunst) // 249 Alexandre Mercereau // 253 Indická architektura // 272 Otázka národního umění // 276 Jubilejní výstava Umělecké besedy (1863—1913) // 279 Hippolyte Taine: Filozofie umění // 284 Několik nových dramat francouzských (Henri Ghéon: Chléb, Georges Chenneviere: Jaro, Jules Romains: Vojsko ve městě) // 297 43. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes // 302 Moderní lyrika francouzská // 307 Gustave Flaubert: Paní Bovaryová // 310 Styl kinematografu // 315 3. výstava Skupiny výtvarných umělců // 319 Ernst a Duhamel // 320 Současníci moderního umění // 324 František Václav Krejčí: Červenec // 326 Victore Émile Michelet: Figures ďévocateurs // 327 Mafféo Charles Poinsot: Toute la vie // 328 Křik po náboženství // 332 Několik poznámek k moderní literatuře // 337 Staří mistři grafiky // 338 K nejmladší německé poezii // 342 Tradice a vývoj // 346 Výstava architektury a dekorativního umění // 348 Výstava maleb italských futuristů // 1914 // 353 Stanislav K. Neumann: Kniha lesů, vod a strání // 356 Guillaume Apollinaire: Alcools //
359 Sociální filozofie (Ke kritice školy Durkheimovy) // 369 Moderní umění (K 45. výstavě Svazu výtvarných umělců Mánes pod Kinského zahradou) // 378 Soutěž na Žižkův pomník // 380 4. výstava Skupiny výtvarných umělců // 383 45. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes v Praze: Moderní umění // 384 Volný verš a nová poezie (K stejnojmennému článku St. K. Neumannovu ve Scéně z 5. prosince 1913) // 388 O sociální estetiku // 392 Výstava Jakuba Obrovského // 394 Henri Bergson: Das Lachen // 397 46. výstava členská Spolku výtvarných umělců Mánes // 400 A. Mamelet: Le Relativisme philosophique chez Georg Simmel // 1915 // 407 Ervín Taussig // 409 Výstava obrazů Viktora Barvitia (1834 — 1902) // 410 Dr. Jaroslav Hruban: Úvod do estetiky // 1916 // 419 Výstava českého uměleckého průmyslu // 422 47. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes // 424 Stanislav Sucharda † // 426 Praha (1750—1850) // 428 Dr. Václav Vilém Štech: O projevu výtvarnou formou // 1917 // 435 František Tučný: F. X. Šalda čili Problém českého uméní // 438 A. W. F. Co. // 443 Otokar Fischer: Otázky literární psychologie // 444 Výstava obrazů výtvarného odboru Ústředního spolku českých žen // 445 Umění a bída // 448 Výstava obrazů Boženy Nevolové // 450 Nové skládánie o velikém pobitie Tataróv // 451 Émile Bernard: Vzpomínky na Paula Cézanna // 452 Auguste Rodin (*v Paříži 1840, † 16. listopadu 1917) // 453 Émile Durkheim † // 434 Kupci obrazů // 457 Dr. Emanuel Rádl: F. X. Šaldova filozofie // 459 Fjodor Michajlovič Dostojevskij (Cyklus 30 kreseb Vlastimila Hofmana) // 461 Opomenutý referát (lnž. Jindřich Fleischner: Technická kultura) // 465 Lepší titul nežli jméno // 1918 // 469 Gustave Flaubert: Citová výchova // 476 Dramaturgie filmu // 477 Ještě jednou RKZ? // 478 Kritika slov I. My versus já //
479 Výstava českých výtvarníků v Obecním domě // 481 Kritika slov II. My, národ něčí // 482 Obchodníci s obrazy // 484 Večer Otakara Theera // 485 Kritika slov III. Cizí vlivy // 486 Muž vědy // 491 Kritika slov IV. Novota // 492 Kritika slov V. Příliš // 493 Kritika slov VI. Šedý // 493 Kritika slov VII. Horečný // 494 Kritika slov VIII. Žádné „vy“ // 495 Ještě RKZ // 496 Kritika slov IX. Návrat k někomu // 497 Kritika slov X. Povinnost // 498 Výstava obrazů Emanuela Krescence Lišky // 500 Kritika slov XI. Psí počasí // 500 Výstava několika tvrdošíjných s heslem „A přece!“ ... // 502 Kritika slov XII. Svéráz // 503 Miroslav Rutte: Zjasněné oči // 505 Gamma: Brázda // 509 Kritika slov XIII. Pověra // 510 Kritika slov XIV. Zobák // 511 Kritika slov XV. Úkol // 5J 2 Dr. Servác Heller: Jubileum velké doby // 513 Z výstav // 515 Kritika slov XVI. Smrt // 516 Obnova sgrafit na Míčovně ... // 517 Jan Preisler // 519 Jednota umělců výtvarných // 522 Kritika slov XVII. Stanovisko // 523 Z literatury poučné // 524 Tedy jsem (Stanislav K. Neumann: Nové zpěvy) // 527 Kritika slov XVIII. Překonati // 528 Nový projekt druhého českého divadla v Praze // 529 Budova Národního divadla // 533 Kritika slov XIX. Zásada // 533 1. výstava sdružení českých umělců grafiků Hollar // 536 Souborná výstavy Františka Koblihy ... // 536 Otomar Schiller: Poznámky k periodizaci dějin českého malířství // 537 Emil Edgar: Hřbitov // 538 Pragmatism // 543 O druhé Národní divadlo // 545 Volné směry ... // 548 Prof. František Krejčí ... // 550 Literatura a socialism // 553 Souborná výstava prací Jana Zrzavého // 555 49. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes // 559 Otakar Nejedlý // 560 Antonín Sova: Zpěvy domova // 563 Souborná výstava prací Jana Konůpka // 565 Otakara Theera Faethón // 567 Bohumil Kubišta // 569 Jubilejní výstava Artělu //
572 Knihy pohádek // 574 Kniha o malých umělcích (Ladislav Švarc: Výtvarné projevy dítěte) // 579 Vydavatelské poznámky a vysvětlivky // 617 Jmenný rejstřík // 631 Doslov
(OCoLC)85558571
cnb000022016

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC