Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.09.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Eseje
1., souborné vyd.
Praha : Československý spisovatel, 1985
665 s. ; 20 cm

objednat
Spisy Karla Čapka ; 18
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000071015
Rekat.
OBSAH // 1919 // Česká literatura za války 9 // Velká Praha. Odpovíd na siali Ladislava Salónna 10 // Za Bohumilem Kubistou 12 // Francouzský válečný plakát 14 // Dokumenty 16 // Výstava výtvarného odboru Ústředního spolku // českých žen 20 // Naše známky 21 // Guillaume Apollinaire 24 // Básně Karla Tomana 26 // Případ Jednoty umělců výtvarných 29 // Výstava prof. Adolfa Licbschera a arch. Adolfa // Liebschera 34 // František Žákavec: Chrám znovuzrození 36 // Výstava karikatur dr. Desideria (H. Bocttingcra) // v Topičově salónu 39 // Vkus a nevkus ... 42 // Literatura pro mládež 43 // Ideální Velká Praha. Výstava 75 listů arch. Maxe // Urbana v Lucerní 46 // Jan Preisler 50 // Knihy veršů 54 // O rudolfínskou galérii 59 // Edice umělecké a bibliofilské 60 // Před dvěma lety 63 // Richard Weiner: Škleb 69 // Výstava obrazů Václava Radimského ... 71 // Posmrtná výstava Emila Holárka 72 // Ve jménu umění 74 // Tři literáměkritické knihy 78 // Výzva к dělníkům Ducha 83 // František Gellner: Nové verše 86 // Z nových překladů 88 // Demokracie a umění 91 // Knihy „pro lid“ 92 // Filozofie přítomnosti. Prof. dr. František Krejčí: // Filozofie posledních let před válkou 94 // Proč jsou knihy drahé 99 // Gustave Flaubert: Bouvard a Pécuchct 101 // Knížky к 28. říjnu 102 // Román o těle. Fráňa Šrámek: Tělo 104 // 1920 // Růžena Svobodová 111 // Je věda romantická? 114
Ivan Olbracht: Podivné přátelství herce Jcscnia 119 // Nové překlady z Jack Londona: Jerry z ostrovů // a Dobrodružství 123 // Knihy poezie 124 // Přece daň z umění? 129 // Kritika slov 131 // Literatura 136 // Karel Matěj Čapek Chod. К šedesátým narozeninám 139 // Poznámka autorova к premiéře Loupežníka 144 // Emil Vachek: Sup 145 // Gustav Pallas: Populární dějiny literatury // československé 147 // Fráňa Šrámek: Sláva života 148 // Z nové poezie 149 // Předpoklady 154 // Josef Mánes 158 // Filozofie Bcrgsonova. Henri Bergson: Vývoj tvořivý 159 // Na paměf Otakara Theera 187 // Nové divadlo 191 // Z nedávných dějin 194 // Knihy básní 196 // Otevřená odpověď Richardu Weinerovi 199 // Zapomenutý článek 202 // Knížky básní 203 // Viktor Alcxandrovič Krylov: Divoška 207 // Romain Rolland: Montespanová 207 // Večer hrůzy 209 // Jaromír John: Večery na slamníku 210 // Lajos Bóczi: Polibek 212 // Příspěvek v divadelní anketě 213 // Vojtěch Міха: Dívky 214 // Jana Amosa Komenského Diogenes ... 216 // Knihy básní 217 // Stanislav K. Neumann: Ať žije život! 222 // Literatura pro děti 225 // Místo kritiky 227 // 1921 // Knihy povídek 233 // Z literatury filozofické 236 // Dmitrije Sergejeviče Mcrežkovského Carevič Alexej 241 Knihy básní 242 // Brněnská činohra 247 // Jacques Deval: Nerozhodná 248 // Otokar Fischer: Orloj světa 248 // Ještě RUR 251 // O básnících 254 // Neznámý mistr
256 // Poznámka ke stati Karla Teiga Obrazy a předobrazy 261 Duhamel a Vildrac 262 // Edice starších spisů 264 // Jiří Mahen: Měsíc 265 // Racinův Bajazet 266 // Kritika 267 // Dvě ženské knihy 269 // Jan Lier: Za okřídleným kolem 270 // Picrrc Benoítova Atlantis ... 270 // Jaromír John: Tátovy povídačky 271 // Prokop Miroslav Haškovec: Proudy 271 // Anna Maria Tilschová: Hoře z lásky 272 // Felix Téver: Děti 274 // Nový český film 276 // Jakub Hron umřel 276 // Komorní hry 277 // O Literárních Poradních Sborech 279 // Gorkého Na dně 281 // František Němec: Zelené demonstrace 283 // Moskevští v Praze 285 // I. D. Surgučov: Podzimní housle 285 // John Baqucll Bury: Dějiny svobody myšlení 286 // Anton Pavloviě Čechov: Tři sestry 287 // Božena Benešová: Člověk 288 // František X. Šalda: Strom bolesti 290 // Richard Broj: Podivné jitro 292 // Příklad Moskevských 293 // Z nové české filozofie. Karel Vorovka: Skepse a gnose 296 Knut Hamsun: Ve spárech života 299 // Václav Kliment Klicpera: Zlý jelen 299 // Literární večer 300 // Stanislav K. Neumann v novém vydání 301 // Dr. Josef Vclcnovský: Přírodní filozofie 303 // Stagnace 305 // Jan Liška: Humor lidu pošumavského 307 // Svědomím věků. Josef Svatopluk Machart Oni. Roky za století I. — On. Roky za století II 308 // Bohuslav L. Raýman: Strach ze života 309 // Bibliofilské knížky 311 // Antický večer 311 // Rabindranath Tagore 313 // Z překladové
literatury 313 // Jan Heidler: 1917. Projevy českých spisovatelů 314 // Karel Scheinpflug: Strom iluzí a křišťál pravdy 315 // Karel Štorch: К povstání 316 // Růžena Svobodová: Zahrada irémská 317 // František Balej: Zlaté péro 319 // Třicet let , 320 // Eduard Bass: Letohrádek Jeho Milosti a dvacet jiných povídek z vojny vojenské i občanské 321 // Jména 322 // Pozvání pro předplatitele 324 // Moskevští při práci 328 // Eklektické divadlo 329 // Ruský pozdrav 332 // Julius Zeyer v nemčine 332 // Knih Východu . . . 333 // Antonín Trýb: Před branami Východu 334 // Jiří Wolker: Host do domu 334 // Republikánský přednášce . .. 336 // Der geistige Arbeiter... 337 // O národní povaze 337 // Julius Zeyer: Stará historie 340 // Státní ceny za literaturu a za jiné věci 342 // Georges Duhamel: Tři rozhovory 345 // O snech 345 // Lila Bubelová: Dítě 348 // Český jevištní alexandrín 349 // Republika na prknech 354 // Umění klamu 355 // Reprízy 358 // 1922 // Dvě hrdinné knihy 363 // Bohuslav Reynck: Žízně 364 // Divadelní otázky 365 // К večeru Moliěrovu 368 // Jak se má psáti divadelní kritika 371 // Kam s ním? 377 // Dva vaudevilly Eugena Labiche 380 // К vážnému slovu 381 // O nové divadlo 383 // Malý reformátor 386 // Poznámka к Moliěrovu Lakomci 388 // Leopold Jessner. К jeho pohostinské režii v Némeckém divadle v Praze 390 // Poznámka к prohlášení 392 // O jedné obrazárně 393
Zdeněk Nejedlý: Hostinského estetika I 395 // Poznámky к Životu hmyzu. Před premiérou // v Národním divadle 397 // Příspěvek v anketě O literární příští 399 // Snadno a rychle 401 // Ghéonův Chléb 403 // Posedlost 405 // Noetika polemiky 407 // 40 000 409 // Nemohu mlčet 411 // Musím dále 414 // Úspěch, export a jiné věci 417 // Slovo, kterého nemáme 420 // Pozvání к předplatnému 422 // Čtivost 423 // Archív života 424 // Čechov 426 // К divadelním záležitostem. Vinohradská krize atd. 428 Ještě o divadelních záležitostech 431 // * * * 434 // Picasso 436 // Karel Mašek ... 436 // Melancholia 437 // O řeč 439 // Percy Bysshe Shelley: Cenci 441 // Kde je nebe? 444 // Škola a styl 446 // Čert jevem! 449 // Divadelní praxe 451 // Neznámé hřbitovy 454 // 1923 // Zvířata jako herci 457 // 5000 459 // Ohrožená památka 461 // Výstava karikatur Zdeňka Kratochvíla 462 // PPP 464 // Ke státním cenám za dramata 465 // Nanuk 466 // Chudák jazyk 468 // Minul čas divadla? 468 // Vlastní mínění 470 // Sháňka po umění 472 // Tragické Hradčany 474 // Procul negotiis 474 // Národní zvyky 476 // Res ad triarios pervenit 485 // Fairbanksův úsměv 488 // Propagace češtiny 490 // Úspěch 491 // Kam s ním? 493 // O Národní divadlo v Praze 497 // Čtyřicet let 498 // 1924 // Bohuš Zakopal 501 // Josef Čapek 502 // Těm, na něž se nedostalo 512 // První na řadě 515 // 2. 3. 1924 516 // Figury našeho věku
519 // Hledá se generace 522 // Romain Rolland v Praze 524 // Anglické divadlo 525 // Pěkná sedmdesátka 527 // Hledám hliněný džbánek 527 // Dopis redakci Přítomnosti 530 // Z amerických divadel 530 // Výstava francouzské knihy a grafiky 531 // Anatole France 532 // Ještě ten hliněný džbánek 534 // Ignoramus a ignorabimus 537 // Rapsód 540 // Tradice 541 // Román Paula Selvera 543 // O cizí vlivy 544 // Svátek Zakopalův 547 // O pesimismu 548 // 1925 // Chaplin čili O realismu 553 // О druhé divadlo v Praze 556 // Příspěvek v anketě Na obranu umělecké svobody! 558 // Kniha o pscch 559 // Na pohřbu 560 // V Časopise Národního muzea ... 561 // Věk očí 562 // Jenom knížky 564 // Jak to tehdy bylo 567 // В. K. versus B. A. čili 12 : 0 571 // Knihy a čísla 574 // Jevrejnov 576 // Hercovo jubileum 577 // Chvála hmoty 578 // Dopis literárnímu odboru při IV. třídě České // akademie věd a umění 581 // J. H. Rosný mladší v Praze 582 // Nová kniha Gilberta Keitha Chestertona 583 // Mravný cenzor 583 // Případ Karla Čapka 584 // Sláva 584 // Před Hynaisovou oponou 585 // Karel Čapek o sobě 586 // Co chci na té galéře? 588 // Na ty také nedošlo 592 // Kterak se čtou knihy 594 // Nový kalendář 596 // Vydavatelské poznámky a vysvětlivky 597 // Jmenný rejstřík 635 // Doslov 647
(OCoLC)85570337
cnb000011598

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC