Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:14x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Dokořán, 2005
474 s. : il.

objednat
ISBN 80-7363-014-1 (váz.)
Bod
Obsahuje ilustrace, portréty, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 462-469
Česko - dějiny politické - r. 1830-1851 - studie
Česko - dějiny sociální - r. 1830-1851 - studie
000071058
Úvod 9 // 1. Evropská revoluční vlna 1830-1832 jako indikátor společenské změny // 1.1 Sled revolučních událostí 15 // 1.2 Nahlížení na revoluci z Vídně, Prahy a Litoměřic 22 // 1.3Jungmannovci a problém evropské revoluce 30 // 1.4 Oživení českého kulturního života 40 // 2. Společenská skladba a společenské vazby // 2.1 Společenské rozdíly a jejich historická konstrukce 50 // 2.2 Vesnice, panství a města jako areály sociálních struktur a vazeb 57 // 2.3 Krajští úředníci a další nositelé společenských vazeb 65 // 2.4 Statistické aspekty společenské modernizace 70 // 3. Společenské prostředí: mentalita a změna // 3.1 Sociální dějiny a problém mentalit 79 // 3.2 Venkovské prostředí a jeho mentalita 83 // 3.3 Maloměstské a městské prostředí a jejich mentalita 88 // 3.4 Tříbení českého národního zájmu 94 // 3.5 Sdružování, polemika a další faktory vymezující český národní zájem 98 // 3.6 Mentalita a modernizační aktivity šlechty 106 // 4. Národ: od společné představy k emancipačnímu nacionalismu // 4.1 Česká národní elita a multietnický stát 112 // 4.2 Multietnicita a moderní národní zájmy 117 // 4.3 Ideologie českého austroslavismu 126 // 4.4 Austroslavismus a česká národní emancipace 134 // 5. Nacionalismus: od společného postoje ke společné akci // 5.1 Agitace ve prospěch českého divadla 144 // 5.2 Jednota pro povzbuzení průmyslu a česká průmyslová Škola 153 // 5.3 Sociální a regionální složení přispěvatelů // na českou průmyslovou školu 157 // 5.4 Komunikační rámec společné akce 166 // 5.5 Národní agitace a společenská konfrontace 171 // 6. Nadějný revoluční příliv jara 1848 // 6.1 Nová revoluční vlna v Evropě a její historická šance 176 // 6.2 Petiční shromáždění v pražských Svatováclavských lázních 183 //
6.3 Revoluční oživení veřejného života a osudy pivní pražské petice 190 // 6.4 Kabinetní list z 8. 4. 1848 196 // 6.5 Nové orgány veřejného mínění, národní // a politické reprezentace 203 // 7. Revoluce ve vírech národních zájmů // 7.1 Palackého Psaní do Frankfurtu 214 // 7.2 Volby do frankfurtského parlamentu 225 // 7.3 Český lístavodárný sněm 235 // 7.4 Slovanský sjezd 242 // 7.5 Pražské revoluční povstání a jeho ohlas 255 // 8. Revoluce ve zdech vídeňského parlamentu // 8.1 Rozložení sil ve vídeňském parlamentu 269 // 8.2 Parlamentní pozice českých poslanců 277 // 8.3 Politický zápas o výkup z poddanství 284 // 8.4 Programové akcenty české politiky ve Vídni 294 // 8.5 Čechy, Vídeň a německá otázka 299 // 9. Mezi revolucí, parlamentarismem a kontrarevolucí // 9.1 Maďarská revoluce a vídeňský parlament 306 // 9.2 Říjnová revoluce ve Vídni 315 // 9.3 Protirevoluční domino a Schwarzenbergova vláda 324 // 9.4 Česká a německá politika v Kroměříži 331 // 9.5 Hledání shody v ústavní otázce 340 // 10. Vítězná kontrarevohice a limity jejího chápání společenské změny // 10.1 Oktrojovaný konstitucionalismus a jeho reformní záměry 353 // 10.2 První reakce na březnovou oktrojovanou ústavu // a protirevoluční vládní politiku 359 // 10.3 Marné pokusy o občanský odpor proti politické reakci 366 // i 0.4 Závěrečná vlna revoluce v Německu // a povstalecké plány M. A. Bakunina 374 // 10.5 Májové spiknutí v Praze a nepříznivé důsledky jeho odhalení 382 // 10.6 Reformy Schwar/.enbergovy vlády a její dak // na fragmentalizaci české národní elity 389 // 10.7 Politika Lva Thuna a zatlačení českého národního hnutí // do kulturní defenzívy 396 // 10.8 Výkup z poddanství a vládní snahy // o aktivní hospodářskou politiku 402 // Závěr 410 // Poznámky 417 // Seznam použité literatury 462 // Jmenný rejstřík 471
(OCoLC)61133985
cnb001527390

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC