Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Akademie múzických umění, 2005
327 s. : il.

ISBN 80-7331-045-7 (brož.)
Obsahuje černobílé fotografie, poznámky pod čarou, úvod, údaje o autorovi
Bibliografie na s. [326]-[328]
Obraz - umění - vnímání - pojednání
Umění vizuální - vnímání - pojednání
000071060
OBSAH // ÚVOD... 5 // i. PODÍL OKA ... 9 // I. ZRAKOVÉ ÚKONY ... 10 // 1.1 Oko a zrakový systém ... ю // 1.1.1 Optické proměny ... ю // 1.1.2 Chemické proměny ... 12 // 1.1.3 Nervové proměny ... *3 // 1.2 Základní prvky vnímání: co vnímáme?... 14 // 1.2.1 Intenzita světla: vnímání světlosti... 14 // 1.2.2 Vlnová délka světla: vnímání barvy... 17 // 1.2.3 Prostorové šíření světla: viditelné okraje ... l9 // 1.2.4 Kontrast: interakce mezi světlostí a okraji 22 // 1.3 Oko a čas ... 24 // 1.3.1 Změny světelných jevů v čase... 24 // . I.3.2 Oční pohyby... 26 // I.3.3 Časové faktory vnímání... 27 // II. OD VIDITELNÉHO KE ZRAKOVÉMU ... 30 // 11.1 Vnímání prostoru... 30 // 11.1.1 Zkoumání vnímání prostoru ... 30 // II. 1.2 Konstantnost vnímání... 31 // II.1-3 Monokulárni geometrie... 32 // 11.1.4 Dynamické indicie hloubky ... 37 // II. 1.3 Binokulární indicie... 39 // 11.2 Vnímání pohybu... 41 // 11.2.1 Modely vnímám pohybu ... 41 // 11.2.2 Skutečný a zdánlivý pohyb... 44 // 11.2.3 Případfilmu... 45 // 11.3 Základní přístupy k vizuálnímu vnímání 46 // 11.3.1 Analytický přístup... 47 // 11.3.2 Syntetický přístup... 49 // 11.3.3 Který přístup je lepší?... 51 // III. OD ZRAKOVÉHO K IMAGINÁRNÍMU // 111.1 Oko a pohled ... // 111.1.1 Vizuální pozornost ... // 111.1.2 Vizuální hledání... // 111.2 Vnímání obrazů ... // II 1.2.1 Dvojí skutečnost obrazů ... // 111.2.2 Princip
nejvyššípravděpodobnosti... 6i // 111.2.3 Základní iluze ... 63 // 111.2.4 Vnímání formy ... 64 // III.3 Závěr: oko a obraz ... 70 // Bibliografie... 71 // 2. PODÍL POZOROVATELE... 73 // I. OBRAZ A JEHO POZOROVATEL... 73 // 1.1 Proč pozorujeme obraz?... 74 // 1.1.1 Vztah obrazu ke skutečnosti ... 74 // 1.1.2 Funkce obrazu... 75 // 1.1.3 „Rozpoznávání“ a „upamatování“... 76 // 1.2 Pozorovatel vytváří obraz, obraz vytváří pozorovatele... 77 // 1.2.1 „Rozpoznávání“... 77 // 1.2.2 „ Upamatování“... 79 // 1.2.3 ”R°le pozorovatele“... 82 // 1.2.4 Obraz působí na pozorovatele... 86 // 1.3 Obraz a divák jsou si podobni ... 89 // 1.3.1 Myšlenky Gestalttheorie: Arnheim ... 89 // 1.3.2 Předlogické myšlení, organičnost, vytržení: // Ejzenštejn... 9° // 1.3.3 Generationí teorie obrazu... 92 // 1.4 Prozatímní závěr... 92 // II. ILUZE ZOBRAZENÍ... 93 // II.1 Iluze a podmínky jejího vzniku... 93 // II. 1.1 Psychofyziologický základ ... 93 // II.1.2 Sociokultumí základ... 95 // II. 1.3 Dokonalá a částečná iluze... 95 // 11.1.4 Příklad klenby v kostele San Ignazio... 96 // 11.2 Iluze a zobrazení... 98 // 11.2.1 Iluze, zdvojení, simulakrum ... 98 // 11.2.2 Pojem zobrazení: iluze uvnitř zobrazení 99 // IP2.3 Čas v zobrazení... 102 // 11.3 Psychický odstup a věrohodnost... 105 // 11.3.1 Psychický odstup... 105 // II-3-2 Pocit skutečnosti veflmu ... 107 // 11.3.3 Dojem skutečnosti, dojem skutečného světa
108 // 11.3.4 Vědění a víra... 109 // III. POZOROVATEL JAKO TOUŽÍCÍ SUBJEKT ... 112 // 111.1 Obraz a psychoanalýza... 112 // /II. 1.1 Umění jako příznak ... 113 // III. 1.2 Nevědomí a obraz... 115 // III.1.3 Obraz a imaginárno... 117 // II 1.2 Obraz jako zdroj afektů ... 119 // III. 2.1 Pojem afektu... 119 // 111.2.2 Příklad afektivní účasti: Einfühlung... 119 // 111.2.3 Emoce... 121 // 111.3 Divákovy pudy a obraz ... 122 // 111.3.1 Pud... 122 // 111.3.2 Pohled a zírací pudy... 123 // 111.3.3 Pohlavní odlišnost a skoptofilie... 125 // 111.3.4 Slast z obrazu ... 126 // III-K-K Obraz jako fetiš... 127 // IV. ZÁVĚR: ANTROPOLOGIE POZOROVATELE ... 129 // Bibliografie... 131 // 3. PODÍL DISPOZITIVU ... 134 // I. PROSTOROVÁ DIMENZE DISPOZITIVU 134 // 1.1 Tvárný prostor a divácký prostor... 134 // 1.1.1 Konkrétní a abstraktní prostor... 135 // 1.1.2 Způsoby vidění... 46 // 1.1.3 Velikost obrazu... 138 // 1.1.4 Příklad detailního záběru... 140 // 1.2 Rám ... цK // 1.2.1 Konkrétní a abstraktní rám... 143 // 1.2.2 Funkce rámu...  4 // 1.2.3 Centrování a decentrování... 147 // 1.3 Rámec a hledisko obrazu ... цK // 1.3.1 Zraková pyramida ... 14g // 1.3.2 Rámec... 151 // 1.3.3 Hledisko... 155 // 1.3.4 Posunutý rámec... 157 // II. ČASOVÁ DIMENZE DISPOZITIVU... 159 // 11.1 Obraz v čase, čas v obrazu ... 15g // II. 1.1 Malá časová typologie obrazů ... 159 // II. 1.2 Čas pozorovatele a čas obrazu... 161 // 11.2 Implicitní
čas ... 162 // II. 2.1 Arché a předpokládané vědění... 162 // II.2.2 Fotografie, stopa, index ... 164 // II. 2.3 Film, sekvence, stňh ... 167 // 11.3 Temporalizovaný obraz ... 170 // 11.3.1 Filmový obraz a videozáznam... 170 // 11.3.2 Filmová situace... 172 // IF3.3 Obraz-pohyb, obraz-čas... 174 // III. DISPOZITIV, TECHNIKA A IDEOLOGIE ... 175 // III.i Nosič obrazu: tisk versus projekce... 175 // 111.1.1 Dva dispozitivy?... 175 // III. 1.2 Neprůhledný obraz a světelný obraz... 176 // II 1.2 Technická determinace... 178 // 111.2.1 Technika a technologie ... 178 // 111.2.2 Automatický obraz... 179 // 111.2.3 „Technika a ideologie“... 182 // 111.3 Dispozitiv jako psychologická a sociální mašinérie... *85 // 111.3.1 Sociologické účinky... 185 // 111.3.2 Subjektivní účinky... 189 // KKK-K-K Ideologické účinky ... 190 // IV. ZÁVĚR: DISPOZITIV A DĚJINY...193 // Bibliografie...’94 // 4- PODÍL OBRAZU ... 197 // I. ANALOGIE... 197 // 1.1 Hranice analogie... 198 // 1.1.1 A nalogie: konvence nebo skutečnost?... 198 // 1.1.2 Analogie a mimésis... 200 // 1.1.3 Analogie a reference... 201 // 1.2 Indexy a stupně analogie... 203 // 1.2.1 Analogie jako konstrukce ... 203 // 1.2.2 Analogické indicie... 204 // 1.3 Znovu realismus... 208 // 1.3.1 Realismus a přesnost... 208 // 1.3.2 Realismus, styl, ideologie... 210 // II. ZOBRAZENÝ PROSTOR... 213 // 11.1 Perspektiva ... 214 // 11.1.1 Perspektivní geometrie... 214 // 11.1.2 Perspektiva jako „symbolická
forma“... 215 // II. 1.3 Diskuse o perspektivě... 218 // 11.2 Plocha a hloubka ... 220 // II. 2.1 Otevřený a zavřený prostor... 220 // II. 2.2 Záběr a rámec... 2 23 // II. 2.3 Hloubka záběru... 225 // 11.3 Od záběru ke scéně ... 226 // 11.3.1 Mimo záběr ... 226 // 11.3.2 Scéna a režie... 229 // II-3-3 Scénografie ... 231 // III. ZOBRAZENÝ ČAS ... 233 // 111.1 Pojem okamžiku... 233 // 111.1.1 „Výstižný okamžik“... 233 // 111.1.2 „Libovolný okamžik“... 235 // III. 1.3 „ Obraz-pohyb “... 237 // 111.2 Syntetizovaný čas ... 237 // 111.2.1 Střih a koláž ... 237 // 111.2.2 Posloupnost a interval... 24° // I11.2-3 Obraz-trvání... 244 // III. AURATICKÝ OBRAZ ... 306 // 111.1 Umělecká aura ... 306 // III. 1.1 Co je umělecké dílo? ... 306 // III.1.2 Technická reprodukovalelnost a ztráta auty ... 310 // 111.2 Estetika... 311 // 111.2.1 Od požitku z obrazu k vědě o obrazech 311 // III. 2.2 Estetické problémy... 314 // 111.3 Fotogenie ... 316 // 111.3.1 Fotogenie a fotografie... 317 // 111.3.2 Fotogenie a film ... 319 // 111.4 Závěr: požitek z obrazu ... 322 // IV. OBRAZ JAKO CIVILIZACE?... 324 // Bibliografie... 32 

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC