Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen1 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, c2008
62 s. ; 25 cm

ISBN 978-80-7368-440-2 (brož.)
Obsahuje bibliografie
Část. anglický text
000071087
Obsah -- Předmluva -- Organizace konference -- Sekce 1 matematika -- Racionalizace neurčitých integrálů a eliptické integrály -- Bc. Petra Hoďáková (RNDr. Martin Swaczyna, Ph.D.) KMA -- Počítačové zpracování algoritmů teorie grafů -- Libor Pučok (RNDr. Petra Konečná, Ph.D.) KMA -- Algebra v teorii grafů -- Bc. Michaela Wrublová (RNDr. Petra Konečná, Ph.D.) KMA -- Sekce 2 fyzika, -- Zavedení metodiky stanovení koenzymu Q10 u vybraných kmenů mikroorganizmů., Jiří Heller (Josef Satke, doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.) KFY -- Modifikace metod analýzy fotosyntetických pigmentů a dalších vybraných látek -- z asimilačního aparátu -- Jakub Nezval (doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.) KFY -- Vliv kontinuálního přisvětlování UV zářením na průběh fotosyntetických reakcí ječmene jarního (Hordeum vulgare L. cv. Bonus) a optimalizace použité gazometrické metody měření -- Ladislav Šigut (doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.) KFY -- Vytvoření metodiky stanovení obsahu sacharidů z rostlinných pletiv vyšších rostlin Petra Teslová (doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.) KFY -- Sekce 3 informatika -- Installation, configuration and migration to Exchange 2007 Kateřina Damcová (Mgr. Marek Vajgl) KIP -- Komunikace pomocí šifrovaných SMS zpráv -- Josef Kyněra (Mgr. Rostislav Fojtík, PhD.) KIP -- Sběr a zpracování dat z webu -- Tomasz Michnik (doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.) KIP -- Face Recognition System Based on Modular Neural Networks
with Filtering of Similar Faces -- Dominik Maximilian Ramik (RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.) KIP -- Webkamera jako 3D grafické vstupní zařízení -- Bc. Martin Řehula (Mgr. Alexej Kolcun, CSc.) KIP -- Sekce 4 chemie -- Využití uhlí jako sorbentu pro odstranění těžkých kovů z odpadních vod -- Lucie Kuzněcovová, Lucie Ruppenthalová (Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.) KCH -- Počítačové 3D modely chemických objektů -- Martin Mucha (doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.) KCH -- Sledování vybraných ukazatelů kvality řeky Vsetínská Bečva a potoku Medůvka. Petra Taurková (Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.) KCH -- Sekce 5 fyzická geografie a geoekologie -- Geomorfologická analýza aktivního sesuvného území Hluboce Bílé Karpaty Tomáš Kosačík (RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.) KFG -- Výzkum Ledové jeskyně na Lukšinci -- Jan Lenart -- Multitemporální analýza vývoje lesních a nelesních porostů v NPR Děvín-Kotel-Soutěska -- Jan Miklín (Mgr. Jiří Kmet) Správa CHKO Pálavá -- Sekce 6 sociální geografie a regionální rozvoj -- Osobitá demokracie afrického kontinentu -- Marcela Pobořilová (Mgr. Martin Kovář) KSGR -- Preference bydlení studentů závěrečných ročníků inženýrského studia na FEI VSB-TU , Petra Volkmerová (Mgr. Pavel Bednář) KSGR

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC