Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.3) Půjčeno:40x 
BK
Publikace z konference
1. vyd.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008
144 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-7368-491-4 (brož.)
Název z obálky
Na obálce nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Část. slovenský text
000071090
Úvodem k osmé pedagogické konferenci Centra dalšího vzdělávání PdF OU -- Doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc., Centrum dalšího vzdělávání PdF OU -- Priority Moravskoslezského kraje v oblasti vzdělávání na léta 2008-2010 -- PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje -- Školská a vzdělávací politika a ministerstvo školství -- Mgr. František Morkes, -- emeritní pracovník Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze -- Hodnoty a sociálně patologické jevy v multikulturní, postmoderní, informační a globalizující se společnosti -- doc. PhDr. Petr Sak, CSc -- Středočeský vysokoškolský institut FF UK v Kladně -- Role sociální pedagogiky v prevenci sociálně patologických jevů -- prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc -- Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta -- Současná česká škola a problémy kázně doc. PaedDr. Stanislav Bendi, Ph.D ---
Univerzita Karlova v Praze, Katedra školní a sociální pedagogiky -- Centrum dalšího vzdělávání PdF OU pojetí, význam a možnosti rozvoje doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc -- Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání -- Proměny dalšího profesního vzdělávání na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě doc. PhDr. Josef Malach, CSc -- Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, děkan -- Skúmanie manažmentu škol na Ústave technológie vzdelávania PdF UKF -- v Nitre ako východisko pre skvalitňovanie manažérskej prípravy riaditeĺov škol -- Prof. PhDr. Zdeněk Obdržálek, DrSc, PaedDr. Mária Pisoňová, PhD., doc. Ing. Jozef Polák, CSc -- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Ustav technológie vzdelávania -- K tendencím v přípravě vedoucích pracovníků škol -- doc. PhDr. Milan Pol, CSc ---
Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd -- Školní poradenské pracoviště pojetí a charakteristika -- PhDr. Jana Zapletalová -- Institut pedagogicko psychologického poradenství ČR Praha -- Náplň práce výchovných poradcov s akcentom na diagnostické kompetencie v oblasti kariérneho poradenstva -- PaedDr. Dana Malá, Ph.D., PhDr. Viktor Gatial -- Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, -- Katedra pedagogiekej a školskej psychológie -- Změna kultury školy při zavádění ŠVP -- doc. PaedDr. Ludvík Eger,CSc -- Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická -- Vzdělávání ve vztahu ke škole antických filosofů a škole akademika M.P. Ščetinina -- Ing. Lada Fialová -- VOŠ a SZeŠ, Benešov u Prahy -- Děti v ústavní péči -- Mgr. Pavla Filipová -- Výchovný ústav a školní jídelna, Ostrava Hrabůvka ---
Současné kontexty vzdělávání školních pedagogů (výchovných poradců) v situaci různých výchovných a sociálních hrozeb, které se vyskytují v prostředí žáka -- Dr. Teresa Wilk, Dr. Marek Walancik -- Uniwersytet Šl&ski w Katowicach, Wydzial Pedagogiky i Psychologii, Katedra Pedagogiki Spolecznej -- Prevence sociálně patologických jevů a Moravskoslezský kraj -- Mgr. Andrea Adamovská Moravskoslezský kraj Krajský úřad -- SEKCE č. 1 VEDOUCÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI -- Pojetí a realizace „Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky" na PdF UP v Olomouci Ing. Alena Opletalová -- Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního vzdělávání -- Antropogogické pojetí celoživotního učení jako báze i pro konceptualizaci vzdělávání dospělých -- Doc. PhDr. Juraj Kalnický, PhD -- Ostravská univerzita v Ostravě, rektorát, Oddělení pro podporu projektů Několik postřehů k autoevaluaci ---
RNDr. Vladimír Mach, emeritní pedagog Gymnázia Havířov -- Školský manažment a tvorba projektov -- doc. Ing. Miriam Bitterová, PhD. Univerzita Konstantina filozofa, Pedagogická fakulta, Ústav technológie vzdelávania -- Jak chápat odbornost vedoucích pracovníků ve Školství úvahy z ředitelny -- PaedDr. Leoš Tesárek -- Základní škola a Mateřská škola Raduň -- Systém ukazatelů a elektronická podpora měření výsledků vzdělávání RNDr. Martin Malčík, Ph.D -- Centrum informačních technologií, Ostravská univerzita v Ostravě Studium pro ředitele škol a školských zařízení -- na Centru dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Mgr. Alexandra Tomášová Centrum dalšího vzdělávání PdF OU -- SEKCE 2 VÝCHOVNÍ PORADCI SEKCE 3 PREVENTISTÉ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ -- Prevencia sociálno patologických javov v kompetencii výchovných poradcov ZŠ a SŠ v SR -- PhDr. Beáta Antalíková, MPH ---
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra pedagogickej a školskej psychológie -- Možnosti spolupráce PPP s výchovnými poradci na školách v okrese Karviná -- PhDr. Věra Podhorná -- Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná Aktéři školního klimatu „Osmičky" -- Mgr. Michal Milata, PaedDr. Marie Rojková, Mgr. Tomáš Pyško ZŠ Frýdek-Místek -- Možnosti prevence a léčby drogově závislých s ohledem na specifický přístup k jednotlivým etnickým skupinám v ČR -- Bc. Karel Balcar -- Ostravská univerzita v Ostravě, externí spolupracovník -- Školní metodik prevence na Karvinsku -- Irena Matrosová -- Pedagogicko-psychologická poradna Karviná
(OCoLC)236560129
cnb001797161

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC