Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2000
313 s. : il.

objednat
ISBN 80-7169-999-3 (váz.)
Obsahuje barevné fotografie, tabulky, bibliografické citace, rejstřík
Endoskopie digestivní - příručky
000071143
Obsah // 1 Minulost, současnost a budoucnost digestivm endoskopie (J. Špičák)...11 // 1.1 Prehistórie...? // 1.2 Historie...12 // 1.3 Vývoj digestivm endoskopie u nás...13 // 1.4 Endoskopie dnes...15 // 1.5 Budoucnost...15 // 2 Nové technologie v digestivm’ endoskopii (M. Zavoral)...19 // 2.1 Úvodem...19 // 2.2 Endoskopická technika...19 // 2.3 Endoskopie, CT, MRI - konkurence, nebo koalice?...23 // 2.4 Dezinfekce a sterilizace endoskopické techniky...24 // 2.5 Dokumentace endoskopických vyšetření...24 // 2.6 Trénink v digestivm’ endoskopii...26 // 2.7 Specializovaná centra...26 // 2.8 Závěr...26 // Literatura...28 // 3 Moderní radiodiagnostika a digestivm’ endoskopie (P. Fend)...29 // 3.1 Historický vývoj...29 // 3.2 Třecí plochy...30 // 3.3 Pomocník, nebo konkurent?... 30 // 3.4 Závěr...42 // Literatura...43 // 4 Zásady bezpečné digestivm’ endoskopie (S. Rejchrt, J. Bureš)...45 // 4.1 Úvod...45 // 4.2 Bezpečná digestivm’endoskopie...45 // 4.3 Informovaný souhlas nemocného...47 // 4.4 Rizikoví nemocní...48 // 4.5 Trvalý žilní přístup...49 // 4.6 Analgosedace...50 // 4.7 Pulznť oxymetrie...51 // 4.8 Antibiotická profylaxe...5I // 4.9 Kyslíková podpora...54 // 4.10 Monitorování EKG...56 // 4.11 Klinické monitorování vyšetřovaného...56 // 4.12 Závěr...57 // Literatura...58 // 5 Současný stav a možnosti endoskopické léčby krvácení z jícnových varixů // (J. Špičák)...61 // 5.1 Endoskopická léčba jícnových
varixů - historický přehled...61 // 5.2 Patologická anatomie...62 // 5.3 Klinický průběh... // 5.4 Příčiny krvácení... // 5.5 Endoskopická diagnostika... // 5.6 Metodika endoskopické léčby... // 5.7 Eradikace jícnových varixů... // 5.8 Recidivy jícnových varixů... // 5.9 Mimojícnové důsledky sklerotizace a ligace... // 5.10 Komplikace endoskopické léčby... // 5.11 Zástava krvácení... // 5.12 Prevence časného opakovaného krvácení... // 5.13 Prevence opakovaného krvácení... // 5.14 Profylaxe krvácení... // 5.15 Varixy žaludku... // 5.16 Další možnosti endoskopické léčby... // 5.17 Závěr... // Literatura... // 6 Endoskopická léčba krvácení do trávicího ústrojí - srovnání jednotlivých // technik (M. Zavoral)... // 6.1 Incidence a epidemiologie... // 6.2 Klinický obraz... // 6.3 Diagnóza... // 6.4 Léčba... // Literatura... // 7 Cizí tělesa v horní části trávicí trubice (J. Špičák)... // 7.1 Úvod... // 7.2 Technika vybavení cizího tělesa... // 7.3 Epidemiologie... // Literatura... // 8 Endoskopická léčba stenóz trávicí trubice (Z. Zádorová)... // 8.1 Indikace pro dilataci... // 8.2 Stenózy horní části trávicí trubice... // 8.3 Stenózy dolní části trávicí trubice... // 8.4 Inštrumentárium... // 8.5 Příprava před výkonem... // 8.6 Technika výkonu... // 8.7 Achalazie... // 8.8 Komplikace dilataci... // 8.9 Závěr... // Literatura... // 9 Enteroskopie (J. Bureš, S. Rejchrt)...
9.1 Úvod... // 9.2 Možné způsoby vyšetřování a používané přístroje... // 64 // 66 // 67 // 67 // 71 // 72 72 72 77 80 81 85 87 91 // 91 // 92 // 99 // 99 // 99 // 100 103 106 // 109 // 109 // 110 114 116 // 119 // 119 // 120 120 121 122 123 125 // 125 // 126 128 // 129 // 129 // 129 // 9.3 Technika výkonu...129 // 9.4 Indikace...130 // 9.5 Kontraindikace...130 // 9.6 Průběh vyšetření push-enteroskopem...131 // 9.7 Perioperační enteroskopie...132 // 9.8 Komplikace...132 // 9.9 Směrnice pro enteroskopii...133 // 9.10 Závěr...133 // Literatura...133 // 10 Klinický význam diagnostické a terapeutické endoskopické retrogradin’ // cholangiopankreatikografie (P. Fric)...135 // 10.1 Žlučový systém...135 // 10.2 Slinivka břišní...139 // 10.3 Závěr...143 // Literatura...143 // 11 Obtížná papilosfinkterotomie (J. Špičák)...149 // 11.1 Precut...150 // 11.2 Papilosfinkterotomie s pomocí transhepatického přístupu - technika // „rendez-vous“...154 // 11.3 Juxtapapilární divertikl...155 // 11.4 Stav po resekci podle Billrotha II...156 // 11.5 Pankreatická sfinkterotomie...159 // 11.6 Papilotomie malé papily...160 // 11.7 Prevence komplikací...161 // 11.8 Závěr...161 // Literatura...161 // 12 Léčba obtížné choledocholitiázy (J. Černoch)...165 // 12.1 Indikace...166 // 12.2 Personální nároky...167 // 12.3 Inštrumentárium...168 // 12.4 Technika výkonu...169 // 12.5 Komplikace a jejich léčba...173 // 12.6 Příčiny obtížné
choledocholitiázy...173 // Literatura...174 // 13 Endoskopická léčba chronické pankreatitidy (P. Díle)...177 // 13.1 Inštrumentárium...178 // 13.2 Příprava nemocných...178 // 13.3 Technika výkonu...179 // Literatura...184 // 14 Biliární stenózy a drenáže-vývoj a současný stav (F. Závada, M. Zavoral ) . . 185 // 14.1 Maligní biliární stenózy...185 // 14.2 Endoskopická léčba maligních biliárních stenóz...186 // 14.3 Endoskopická biliární drenáž...187 // 14.4 Endoskopická léčba benigních biliárních stenóz...192 // 14.5 Samoexpandibilní kovové stenty...193 // 14.6 Nazobiliámí drenáž...195 // Literatura...196 // 15 Endoskopická léčba komplikací po chirurgických výkonech v oblasti // biliárního traktu (J. Černoch)...197 // 15.1 Inštrumentárium a personální vybavení...197 // 15.2 Indikace...197 // 15.3 Technika výkonu...198 // 15.4 Komplikace endoskopické léčby...199 // Literatura...202 // 16 Systém automatického rozlišení stavu kámen-tkáň v procesu laserové // litotrypse choledocholitiázy (M. Zavoral, P. Hříbek)...205 // 16.1 Úvod...205 // 16.2 Cíle projektu systému automatického rozlišení stavu kámen-tkáň // a metodika řešení...207 // 16.3 Analýza procesu laserové litotrypse a informace o interakci laserového // záření se žlučovými kameny...208 // 16.4 Experimentální studium fragmentace žlučových kamenů...209 // 16.5 Laserové systémy...213 // 16.6 Metodika experimentu...214
16.7 Uspořádání experimentu...214 // 16.8 Výsledky experimentu - laserové fragmentace žlučových kamenů...216 // 16.9 Optické vlákno...224 // 16.10 Bezpečnost zákroku...224 // 16.11 Srovnání výsledků fragmentace žlučových kamenů různými typy // laserů in vitro...227 // 16.12 Laserová fragmentace žlučových kamenů - shrnutí...228 // 16.13 Návrh inteligentního systému rozlišení stavu kámen-tkáň...229 // 16.14 Realizace návrhu inteligentního systému rozlišení stavu kámen-tkáň...231 // 16.15 Realizace optimálních parametrů laserového záření...233 // 16.16 Metodika experimentu na laboratorním zvířeti...234 // 16.17 Ověření systému v klinické praxi...235 // Literatura...235 // 17 Vše nové o kolonoskopii (M. Zavoral)...237 // 17.1 Úvod...237 // 17.2 Indikace a kontraindikace...237 // 17.3 Příprava, premedikace a technika výkonu...238 // 17.4 Nové techniky - tetováž, chromodiagnostika, vysoké rozlišení a zvětšení, // spektroskopie...239 // 17.5 Polypektomie, prevalence a incidence polypů a přehlédnuté polypy...240 // 17.6 Polypektomie - inštrumentárium a technika výkonu...241 // 17.7 Nové intervenční technologie a argonová plazmakoagulace...242 // 17.8 Postavení kolonoskopie ve screeningových a dispenzárních programech , . . 242 // 17.9 Endoskopická paliativní terapie a léčba postiradiační proktitidy...245 // 17.10 Endoskopická ultrasonografie...246 // 17.11 Budoucnost kolonoskopie, virtuální
realita, CT a MR kolonografie...246 // Literatura...247 // 18 Polypektomie obtížných polypů (P. Dítě)...249 // 18.1 Inštrumentárium...249 // 18.2 Technika výkonu...249 // 18.3 Komplikace...253 // Literatura...254 // 19 Využití argonové plazmakoagulace v digestivm’ endoskopii (M. Kopáčova, // S. Rejchrt, J. Bureš)...255 // 19.1 Úvod...255 // 19.2 Metoda...255 // 19.3 Termická koagulace biologické tkáně pomocí vysokofrekvenčního proudu . 257 // 19.4 Fyzikální principy argonové plazmakoagulace...258 // 19.5 Indikace...259 // 19.6 Kontraindikace...267 // 19.7 Technika výkonu...267 // 19.8 Komplikace a rizika...269 // 19.9 Závěr...271 // Literatura...271 // 20 Použití laseru v digestivm’ endoskopii (P. Dítě, I. Novotný)...277 // 20.1 Inštrumentárium a akcesoria...277 // 20.2 Historie využití laseru v gastroenterologii...278 // 20.3 Současné indikace léčby laserem...278 // 20.4 Výhody použití laseru...279 // 20.5 Léčba konkrementů ve žlučových cestách a v ductus pancreaticus...280 // Literatura...280 // 21 Fotodynamická léčba nádorů trávicího ústrojí (I. Novotný, P. Dítě)...281 // 21.1 Inštrumentárium a akcesoria...282 // 21.2 Indikace...282 // 21.3 Technika výkonu...283 // 21.4 Komplikace...283 // Literatura...283 // 22 Endoskopická léčba maligních stenóz rekta (L. Horák)...285 // 22.1 Indikace...286 // 22.2 Kontraindikace...286 // 22.3 Dilatace maligních stenóz...286 // 22.4 Kryochirurgie...287 // 22.5 Injekce
cytotoxických látek do nádoru...288 // 22.6 Elektrokoagulace nádoru...288 // 22.7 Argonová plazmakoagulace...290 // 22.8 Laserová rekanalizace...290 // 22.9 Endoprotézy v paliativní léčbě maligních stenóz kolorekta...292 // Literatura...294 // 23 Možnosti endoskopické léčby hemoroidálního onemocnění (M. Široký, // S. Rejchrt, J. Bureš)...295 // 23.1 Úvod...295 // 23.2 Definice a anatomická lokalizace...295 // 23.3 Patofyziologie...296 // 23.4 Diagnostika a klasifikace...297 // 23.5 Klinický obraz...298 // 23.6 Léčba...299 // Literatura...302 // Rejstřík...305

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC