Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Euromedia Group, 2000
351 s. : il.

objednat
ISBN 80-242-0167-4 (váz.)
Obsahuje fotografie, kresby, rejstřík
Bible - nálezy archeologické - stati a ilustrace
Blízký východ - nálezy archeologické - starověk - dějiny - stati a ilustrace
000071178
OBSAH // Úvod 7 // Biblické země (mapa) 8/9 Země Izraelská (mapa) 10 // 1. DÍL: ARCHEOLOGICKÉ POKLADY Z BIBLICKÝCH ČASŮ 11 // Biblická archeologie - počátky 13 Podnikatelé v Egyptě 16 Vzácne památky z Asýrie 18 V zemi Bible 23 // Dešifrování starověkých písemností 25 Záhada egyptských hieroglyfů 26 Tajemství skály v Behistúnu 28 Odkrývání minulosti 32 // Den na vykopávkách 36 „Byla to jistě potopa!“ 38 // Babylónský příběh o potopě 42 Královské poklady z Uru 44 Palcové titulky: Ztracené město Ebla 47 Ur: Město Měsíčního boha 50 Palác králů z Mari 54 // Patriarchové: Důkaz z mlčícího ticha 58 Znovuobjevené národy: Kdo byli Chetité 60 Smlouvy a ustanovení 64 Příbuzní Hebrejců? 65 Tutanchainonův poklad 68 // Tutanchamon, svatostánek a archa úmluvy 73 Na cihlových polích Egypta 74 // Města pro sklady faraóna Ramesse II. 77 Nějaká stopa po Mojžíši? 80 Chanunurabiho zákoník a Zákon Mojžíšův 81 Pod pluhem: Pohřbené město Ugarit 84 Kenaanské mýty a legendy 88 // Abeceda 90 Dobytá města Kenaanu 92 A hradby se zřítily 96 // Záhada města Aj 99 Zpráva o vítězství: „Izraelská stéla" 100 Pelištejci 102 Chrám ze zlata 105 // Šalomounovy stavby 107 Stříbrný a zlatý poklad 108 Paláce ze slonoviny 109 Rytec pečetidel 112 Obytné domy 114 // V dobách, než se začaly razit mince 116 Žádný skrytý poklad: // „Moábský kámen" 117 Cena za ochranu: „Černý obelisk" 119 „Přišli
Asyřané...“ 121 „Jako ptáka v kleci": // Sancheríb útočí na Jeruzalém 124 Tunel krále Chizkijáše 126 „Nevidíme signály“ 128 „Nebůkadnesar, židovský král“ 131 Sláva zvaná Babylón 135 Nápis na zdi: // Belšasar - člověk, nebo mýtus? 139 Zázraky Persie 141 // Na králův rozkaz - ve všech jazycích 146 Z perských poštovních vaků 148 Práce písaře 150 Alexandrovo dobrodružství a řecký ideál 152 Židovské mince 155 Petra, skryté město 157 Masada - poslední sídlo odporu 161 Zákaz vstupu - kromě Židů 165 Palestina v době Ježíšově (mapa) 168 // 2. DÍL: OBJEVY Z DOBY JEŽÍŠE KRISTA 169 // Spálený dům 172 Domy bohatých lidí 174 // Alabastrový džbánek parfému 179 Každodenní život 180 Čistota půl zdraví a zbožnosti? 182 Kamenné džbány na vodu 184 Kafarnaum 185 „Ježišova кхГ 186 Město dobyté Římany 187 Synagóga z Ježíšovy doby 190 Bible Ježíšovy doby 193 Jazyky, jimiž hovořili 194 Co je malé, je pěkné 196 // Gehenna - „věčný oheň" 198 Konečně mír 200 Herodes - židovský král 204 // Uvnitř není žádný bůh! 209 Císař Augustus 210 Herodes - slavný vrah 212 Herodes - slavný budovatel hradů 215 Herodes - slavný budovatel měst 218 Herodovi synové 221 Římští inístodržitelé 224 Pilátův vlastní pomník 226 Rozhodně žádný svátý! 228 // Klíč к Pilátově povaze 231 Peníze a mince 232 Císařův portrét 234 Okupační armáda 236 Chrámoví turisté 238
Herodův velký chrám 242 Jaké to kameny! 248 // U stolků penězoměnců 251 Kudy kráčeli svati 252 Tajná chodba 255 // Zachariáš - kněz z oddílu Abiova 256 Milodar vdovy 258 Poklady z ukrytých knih 259 Klášter v poušti 262 // Řád společenství 268 Čí hlas to byl na poušti? 270 Svitky а Ježíšovo učení 272 // Evangelium z Kumránu? 275 Způsoby pohřbívání 278 Jejich jména žijí 284 Můžeme spatřit Ježíšův hrob? 286 Jak byl ukřižován? 292 Nesl kříž jeho otec? 293 Nevyrušujte mrtvé 294 Hrob, který spatřil poutník 295 Záhada Turínského plátna 296 Filón - filosof z Alexandrie 302 Židovský historik Josefus - vlastenec, nebo zrádce? 306 Latinští spisovatelé 309 Židovské písemnictví 311 Nejstarší Bible 314 // Nový objev na hoře Sinaj 316 Knihy z novozákonní doby 319 Nejstarší křesťanské knihy 322 Nejstarší ze všech 325 Co bylo před evangelii 327 Hledání pravého textu 330 Teologický rozdíl 334 Jednoduché chyby 335 Nevyhnutelné změny 336 O čem to andělé zpívali? 337 Omývali postele? 338 Jsou to originály? 339 Nové vědomosti - nové překlady 342 Doporučená literatura 346 Rejstřík 347 Poděkování 352

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC