Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:26x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2002
189 s.,[14] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-244-0436-2 (brož.)
Obsahuje ilustrace, barevné fotografie na příloze, předmluvu, úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 185
Patologie obecná - učebnice vysokošk.
000071310
1 Úvod // 1.1 Definování základních pojmú 15 // 1.2 Metody a způsoby vyšetřování v patologii 15 // 1.2.1 Bioptická vyšetření 15 // 1.2.2 Cytologické vyšetření : 16 // 1.2.3 Imunohistologické a molekulárně biologické metody 16 // 2 Regresivní změny 18 // 2.1 Smrt 18 // 2.1.1 Známky smrti ¦?19’> // 2.2 Nekróza 19 // 2.2.1 Typy nekrózy 21 // 2.2.1.1 Nekróza prostá 21 // 2.2.1.2 Koagulační nekróza 21 // 2.2.1.3 Kolikvační nekróza 21 // 2.2.1.4 Kaseifikační nekróza 21 // 2.2.1.5 Zenkerova vosková nekróza 21 // 2.2.1.6 Hemoragická nekróza 21 // 2.2.1.7 Fibrinoidní nekróza 21 // 2.2.2 Příčiny nekrózy 21 // 2.2.2.1 Další osud nekrózy 23 // 2.2.3 Gangréna 24 // 2.2.3.1 Suchá gangréna 24 // 2.2.3.2 Vlhká gangréna 24 // 2.2.3.3 Plynatá gangréna 24 // 2.3 Atrofie 24 // 2.3.1 Dělení atrofií 24 // 2.3.1.1 Atrofie prostá 24 // 2.3.1.2 Atrofie numerická 25 // 2.3.2 Příčiny atrofií 25 // 2.4 Dystrofie 26 // 2.4.1 Poruchy metabolismu bílkovin 26 // 2.4.1.1 Hyalinní zkapénkovatění 26 // 2.4.1.2 Inkluze 26 // 2.4.1.3 Hlenová dystrofie 27 // 2.4.1.4 Hyalinní dystrofie (hyalinní degenerace) vaziva 28 // 2.4.1.5 Amyloidóza 28 // 2.4.1.6 Dna 29 // 2.4.2 Poruchy metabolismu tuků 30 // 2.4.2.1 Steatóza 30 // 2.4.2.1.1 Lipidózy (tezaurizmózy) 30 // 2.4.2.1.2 Hyperlipoproteinémie 31 // 2.4.2.2 Lipomatóza 32 // 2.4.3 Poruchy metabolismu glycidů 32 // 2.4.4 Poruchy metabolismu vody a elektrolytů 33 // 2.4.4.1 Intracelulární změny množství vody 33 // 2.4.4.2 Extracelulární změny množství vody 34 // 2.4.4.2.1 Edém (hyperhydratace) 34 // 2.4.4.2.2 Dehydratace 35 // 5 // 3 Poruchy metabolismu minerálů 36 // 3.1 Krystaly a konkrementy 37 // 4 Pigmentace 39 // 4.1 Endogenní pigmenty 39 // 4.1.1 Autogenní pigmenty 39 // 4.1.1.1 Melanin 39 // 4.1.1.2 Ochronóza 40 // 4.1.1.3 Ceroid 40 // 4.1.1.4 Lipofuscin 40 // 4.1.1.5 Lipochrom 40 //
4.1.2 Hematogenní pigmenty 40 // 4.1.2.1 Hemosiderin 40 // 4.1.2.2 Hematin 41 // 4.1.2.3 Hematoidin 41 // 4.1.2.4 Hemofuscin 41 // 4.1.2.5 Bilirubin - ikterus 41 // 4.1.2.6 Porfyrie a porfyrinurie 41 // 4.2 Exogénní pigmenty 42 // 4.2.1 Koniofibróza (coniofibrosis) 42 // 4.2.2 Koniotoxikózy a alergózy ze zaprášení plic 43 // 5 Fyzikální, chemické a nutriční příčiny chorob 45 // 5.1 Fyzikální příčiny onemocnění 45 // 5.1.1 Traumata, polytraumata 45 // 5.1.2 Působení tepla na organismus 45 // 5.1.2.1 Vysoké teploty 45 // 5.1.2.2 Nízké teploty 46 // 5.1.3 Vlivy atmosférické 46 // 5.1.4 Úraz elektrickým proudem 47 // 5.1.5 Záření 47 // 5.2 Chemické příčiny onemocnění 47 // 5.2.1 Kyseliny, louhy a těžké kovy 48 // 5.2.2 Léky 48 // 5.2.3 Alkohol 49 // 5.2.4 Kouření 49 // 5.3 Poruchy výživy 50 // 5.3.1 Nadměrná výživa - obezita 50 // 5.3.2 Nedostatečná výživa - hladovění (esuries) 50 // 5.3.3 Vitamíny a hypovitaminózy 50 // 6 Geneticky podmíněné choroby 52 // 6.1 Choroby způsobené poruchami aktivace či inaktivace genů 52 // 6.1.1 Klinicky důležité malformace 52 // 6.2 Chromozomální abnormity 53 // 6.2.1 Numerická aberace 53 // 6.2.2 Syndromy mající původ v aneuploidii autozomálních chromozómů 54 // 6.2.3 Syndromy vyvolané aneuplodií gonozómů 54 // 6.3 Choroby způsobené mutacemi genů (choroby s dědičností podle Mendelových zákonů) 55 // 6.3.1 Autozomálně dominantní onemocnění 55 // 6.3.2 Autozomálně recesivní onemocnění 56 // 6 // 6.3.3 Nemoci spojené s enzymatickými defekty 57 // 6.3.4 Onemocnění vázaná na X chromozóm 57 // 6.4 Multifaktoriálně (polygenně) podmíněné choroby 58 // 7. Poruchy oběhu krve a lymfy 59 // 7.1 Místní poruchy krevního oběhu 60 // 7.1.1 Trombóza 60 // 7.1.2 Embolie 61 // 7.1.3 Metastáza 62 // 7.1.4 Projevy místních poruch krevního oběhu 63 //
7.1.5 Místní anémie - ischémie 63 // 7.1.5.1 Dělení infarktů podle jejich vzhledu (634 // 7.1.6 Hemoragie 64 // 7.1.7 Hemoragická diatéza (Diathesis haemorrhagica). Krvácivé choroby 65 // 7.1.7.1 Snížení počtu destiček (thrombocytopenia) 65 // 7.1.7.2 Poruchy kvality destiček (thrombocytopathia) 65 // 7.1.7.3 Koagulopatie - poruchy plazmatických faktorů 66 // 7.1.7.4 Poruchy cévní stěny 67 // 7.2 Poruchy koloběhu lymfy 67 // 8 Šok // 8.1 Příčiny šoku // 8.2 Strukturální orgánové změny u šoku // 69 // 69 // 9 Zánět - Inflammatio 71 // 9.1 Makroskopické znaky zánětu 71 // 9.2 Mikroskopické projevy zánětu 72 // 9.2.1 Exsudace a infiltrace 72 // 9.2.2 Buňky zánětlivého exsudátu 73 // 9.3 Dělení zánětů 74 // 9.3.1 Nespecifické záněty 75 // 9.3.1.1 Záněty alterativní 75 // 9.3.1.2 Záněty exsudativní 75 // 9.3.1.2.1 Zánět serózní 75 // 9.3.1.2.2 Zánět nehnisavý 76 // 9.3.1.2.3 Zánět hnisavý (purulentní zánět) 76 // 9.3.1.2.4 Zánět fibrinózní 76 // 9.3.1.2.5 Zánět gangrenózní 78 // 9.3.1.2.6 Zánět chronický 78 // 9.3.1.3 Zánět proliferativní (fibroproduktivní) 79 // 9.3.2 Specifické záněty 80 // 9.3.2.1 Tuberkulóza 80 // 9.3.2.2 Sarkoidóza 82 // 9.3.2.3 Lepra 83 // 9.3.2.4 Syfilis (syphilis, lues) 83 // 9.3.2.5 Infekční sklerém (rinosklerom) 84 // 9.3.2.6 Lymphogranuloma venereum 84 // 10 Progresivní změny 85 // 10.1 Regenerace 85 // 10.2 Reparace 86 // 10.3 Hypertrofie a hyperplázie 87 // 7 // 10.4 Metaplázie 88 // 10.5 Dysplázie a prekancerózy 89 // 11 Poruchy imunitních reakcí 90 // 11.1 Chorobné imunitní stavy 90 // 11.1.1 Nedostatečná tvorba protilátek 90 // 11.1.2 Defekt celulární imunity 90 // 11.1.3 Alergie 91 // 11.1.3.1 Anafylaktický typ 91 // 11.1.3.2 Cytotoxický typ 92 // 11.1.3.3 Komplexový typ 92 // 11.1.3.4 Opožděná alergie tuberkulinového typu 93 //
11.1.4 Cytokiny - látky, které řídí imunitní reakce 93 // 11.1.5 Autoimunita a autoimunitní choroby 94 // 11.1.5.1 Vznik autoimunitních onemocnění 94 // 11.1.5.2 Orgánově specifická autoimunitní onemocnění 95 // 11.1.5.3 Systémová autoimunitní onemocnění 95 // 11.1.5.3.1 Systémová sklerodermie 96 // 11.1.5.3.2 Dermatomyozitida a polymyozitida 96 // 11.1.5.3.3 Sjogrenův syndrom 96 // 11.1.5.3.4 Primární progresivní polyartritida 96 // 11.2 Transplantace 97 // 12 Onkologie 99 // 12.1 Pseudotumory 99 // 12.1.1 Poruchy embryonálního vývoje 99 // 12.1.2 Cysty 99 // 12.1.3 Ukládání patologického materiálu 100 // 12.1.4 Zánětlivé pseudotumory 100 // 12.1.5 Polypy 100 // 12.2 Molekulárně-biologický základ zhoubných tumorů 100 // 12.3 Onkogeny ?1 // 12.3.1 Aktivace onkogenů 102 // 12.4 Obecné vlastnosti nádorů 102 // 12.4.1 Morfologie nádorů // 12.4.1.1 Průběh vzniku a růstu nádorových buněk 103 // 12.4.1.2 Grading ?4 // 12.4.2 Vlastnosti maligních nádorů na buněčné úrovni 104 // 12.4.3 Cytoskeletální buněčné struktury a jejich význam v diagnostice nádorů 104 // 12.4.4 Nádorové markéry 105 // 12.4.4.1 Nádorové antigény 105 // 12.4.4.2 Hormony tvořené nádorovými buňkami 106 // 12.4.4.3 Hormonální receptory 106 // 12.4.4.4 Enzymy (nádorové izoenzymy) tvořené nádorem 106 // 12.4.4.5 Ostatní bílkoviny 106 // 12.4.4.6 Paraneoplastický syndrom 106 // 12.4.5 Dělení nádorů podle biologického chování 106 // 12.4.5.1 Benigní nádory ?7 // 12.4.5.2 Maligní nádory ?7 // 12.4.5.3 Intermediární nádory 107 // 12.5 Nenádorové a nádorové mezenchymové léze 108 // 12.5.1 Nádorům podobné léze 108 // 12.5.1.1 Fibromatózy 108 // 12.5.1.2 Infantilní digitální fibromatóza 109 // 12.5.1.3 Nodulární fasciitis 109 // 12.5.1.4 Xantelazma/xantom 109 //
12.5.2 Benigní a maligní nádory vaziva 109 // 12.5.2.1 Fibrom 109 // 12.5.2.2 Nuchální fibrom 109 // 12.5.2.3 Fibrosarkom 109 // 12.5.3 Fibrohistiocytární nádory 109 // 12.5.3.1 Fibrózní histiocytom 110 // 12.5.3.2 Juvenilní xantogranulom (névoxantoendotelioma) 110 // 12.5.3.3 Dermatofibrosarcoma protuberans 110 // 12.5.3.4 Bednářův nádor 110 // 12.5.3.5 Maligní fibrózní histiocytom 110 // 12.5.3.6 Myxom 110 // 12.5.3.7 Pseudomyxom 111l // 12.5.4 Nádory tukové tkáně 111 // 12.5.4.1 Lipom 111 // 12.5.4.2 Lipoblastom 111 // 12.5.4.3 Hibernom (hnědý lipom) 112 // 12.5.4.4 Liposarkom 112 // 12.5.5 Nádory cév 113 // 12.5.5.1 Hemangiom 113 // 12.5.5.2 Glomustumor 113 // 12.5.5.3 Hemangiopericytom 113 // 12.5.5.4 Flemangioendoteliom 114 // 12.5.5.5 Angiosarkom 114 // 12.5.5.6 Kaposiho sarkom 114 // 12.5.5.6.1 Klasický (endemický) Kaposiho sarkom 114 // 12.5.5.6.2 Kaposiho sarkom u pacientů s AIDS 114 // 12.5.5.6.3 Kaposiho sarkom u pacientů s imunosupresí 114 // 12.5.5.6.4 Africký Kaposiho sarkom 115 // 12.5.5.7 Lymfangiom 115 // 12.5.6 Nádory hladké a příčně pruhované svaloviny 115 // 12.5.6.1 Leiomyom 115 // 12.5.6.1.1 Angiektatický leiomyom 115 // 12.5.6.1.2 Bizarní leiomyom 115 // 12.5.6.1.3 Epiteloidní leiomyom 115 // 12.5.6.2 Leiomyosarkom 116 // 12.5.6.3 Rabdomyom 116 // 12.5.6.4 Rabdomyosarkom 116 // 12.5.7 Gastrointestinální stromální nádory 117 // 12.5.8 Nádory kostí a chrupavky 118 // 12.5.8.1 Chondrom 119 // 12.5.8.2 Osteochondrom 119 // 12.5.8.3 Chondroblastom (Codmanův nádor) 119 // 12.5.8.4 Chondrosarkom 119 // 12.5.8.5 Osteom 120 // 12.5.8.5.1 Osteoidní osteom 120 // 12.5.8.6 Osteoblastom 120 // 12.5.8.7 Osteosarkom 120 // 12.5.8.8 Synoviální sarkom (maligní synovialom) 121 //
12.6 Heraoblastózy a hemoblastomy // 12.6.1 Leukémie // 12.6.1.1 Akutní leukémie // 12.6.1.1.1 Prekurzorová ? lymfoblastická leukémie/ lymfoblastický lymfom ? řady // 12.6.1.1.2 Prekurzorová T lymfoblastická leukémie (T ALL)/ // lymfoblastický lymfom T řady (T LBL) // 12.6.1.1.3 Akutní myeloidní leukémie (AML) // 12.6.1.2 Chronická myelogenní leukémie (CML) // 12.6.2 Myelodysplastický syndrom // 12.6.3 Chronická myeloproliferativní onemocnění // 12.6.4 Nádory lymfatických uzlin a extranodální lymfatické tkáně (lymfomy). // 12.6.4.1 Ne-Hodgkinovy lymfomy (NL) // 12.6.4.2 WHO klasifikace lymfomů // 12.6.4.3 Chronická lymfocytová leukémie (CLL)/ // malobuněčný lymfocytový lymfom ? řady // 12.6.4.4 Leukémie z vlasatých buněk // 12.6.4.5 Lymfom z plášťových buněk // 12.6.4.6 Folikulový lymfom // 12.6.4.7 Difúzni velkobuněěný ? lymfom // 12.6.4.8 Monoklonální gamapatie // 12.6.4.8.1 Plazmocytový myelom // 12.6.4.8.2 Solitární plazmocytom // 12.6.4.8.3 Lymfoplazmocytový lymfom/ // Waldenströmova makroglobulinémie // 12.6.4.9 Burkittův lymfom // 12.6.4.10 Mycosis fungoides // 12.6.4.11 Anaplastický velkobuněěný lymfom // 12.6.4.12 MALTomy // 12.6.5 Hodgkinův lymfom (Hodgkinova choroba) // 12.6.5.1 Nodulární lymfocytová predominance (NLPHL) // 12.6.5.2 Nodulární skleróza (NSHL) // 12.6.5.3 Smíšená buněčnost (MCHL) // 12.6.5.4 Lymfocytární deplece (LDHL) // 12.6.5.5 Bohatý na lymfocyty // 12.6.6 Histiocytóza z Langerhansových buněk // 12.7 Epitelové nádory // 12.7.1 Benigní epitelové nádory // 12.7.1.1 Papilom // 12.7.1.2 Cystadenopapilom // 12.7.1.3 Condyloma accuminatum // 12.7.1.4 Adenomy // 12.7.2 Karcinoid // 12.7.2.1 Karcinoid apendixu // 12.7.3 Maligní epitelové nádory (karcinomy) // 12.7.3.1 Dlaždicobuněčný (spinocelulární) karcinom // (spinaliom, kankroid) // 12.7.3.2 Bazocelulární karcinom (bazaliom) //
12.7.3.3 Smíšený bazoskvamocelulární karcinom kůže (metatypický karcinom) // 12.7.3.4 Nazofaryngeální karcinom // 12.7.3.5 Malobuněčný karcinom (plic) // 12.7.3.6 Neuroendokrinní karcinom kůže (nádor z Merkelových buněk) // 12.7.4 Carcinoma in situ // 12.7.5 Adenokarcinom (zhoubný nádor žláz) // 12.7.5.1 Mucinózní karcinom (gelatinózní karcinom) // 12.7.5.2 Pseudomyxoma peritonei // 12.7.5.3 Karcinom difúzni // 12.7.5.4 Karcinom trabekulární // 12.7.5.5 Adenoidně cystický karcinom (dříve cylindrom) // 12.7.6 Podvojné karcinomy // 12.7.6.1 Karcinom mukoepidermoidní // 12.7.6.2 Adenoskvamózní karcinom // 12.7.6.3 Adenoakantom // Nádory neuroektodermu, smíšené nádory, germinální nádory, // postgestační trofoblastická nemoc - nádory trofoblastu // 12.8.1 Nádory vegetativních ganglii // 12.8.1.1 Paraganglion // 12.8.1.2 Feochromocytom (nadledvinový paragangliom) // 12.8.1.3 Alveolárni sarkom měkkých tkání // 12.8.1.4 Ganglioneurom // 12.8.1.5 Ganglioneuroblastom // 12.8.1.6 Neuroblastom sympatiku (sympatoblastom) // 12.8.2 Nenádorové a nádorové léze periferních nervů // 12.8.2.1 Traumatický neurom (amputační neurom) // 12.8.2.2 Neurilemom (benigní Schwannom) // 12.8.2.3 Neurofibrom // 12.8.2.4 Neurofibromatóza // 12.8.2.5 Maligní nádory periferních nervů (dříve maligní Schwannom) // 12.8.3 Benigní léze a maligní nádory z névových buněk // 12.8.3.1 Né vy // 12.8.3.2 Maligní melanom (melanom) // 12.8.4 Smíšené nádory // 12.8.5 Germinální nádory // 12.8.5.1 Teratom // 12.8.5.1.1 Nediferencovaný (embryonální) teratom // 12.8.5.1.2 Teratokarcinom // 12.8.5.2 Seminom // 12.8.5.2.1 Spermatocytický seminom // 12.8.5.3 Embryonální karcinom // 12.8.6 Postgestační trofoblastická nemoc - nádory trofoblastu // 13 Infekce 153 // 13.1 Nespecifické obranné mechanismy 153 //
13.2 Specifická imunitní odpověď 153 // 13.2.1 Humorální imunitní odpověď 153 // 13.2.2 Celulární imunitní odpověď 153 // 13.3 Bakteriální infekce 154 // 13.3.1 Septikémie (sepse) 154 // 13.3.2 Pyémie 154 // 13.3.3 Stafylokokové infekce 155 // 13.3.4 Streptokokové infekce 155 // 13.3.5 Neisseriové infekce 156 // 13.3.5.1 Meningokoková cerebrospinální meningitida 156 // 13.3.5.2 Kapavka (gonorrhoea, gonorea) 156 // 13.3.6 Enterobakteriální infekce 157 // 13.3.6.1 Escherichia coli 157 // 13.3.6.2 Salmonelózy 157 // 13.3.6.2.1 Břišní tyfus (typhus abdominalis) 157 // 13.3.6.2.2 Paratyfus (paratyphus) 158 // 13.3.6.2.3 Gastroenteritidy vyvolané salmonelami 158 // 13.3.6.3 Úplavice (dysenteria bacillaris) 158 // 13.3.6.4 Campylobakteriová gastroenteritida 158 // 13.3.6.4.1 Campylobacter jejuni 158 // 13.3.6.4.2 Helicobacter pylori 158 // 13.3.6.5 Cholera 158 // 13.3.6.6 Klebsielové infekce 159 // 13.4 Probírané infekční choroby v dalších kapitolách 159 // 13.4.1 Hemofilové infekce 160 // 13.4.2 Yersiniózy, Tularemie, Bartonelózy 160 // 13.4.2.1 Mor 160 // 13.4.2.2 Lymphadenitis mesenterialis 160 // 13.4.2.3 Tularemie (zaječí nemoc) 160 // 13.4.2.4 Nemoc z „kočičího škrábnutí“ 161 // 13.4.3 Brucelózy 161 // 13.4.4 Sněť slezinná (antrax) 161 // 13.4.5 Vozhřivka (maleus) 161 // 13.4.6 Legionelóza (legionářská nemoc, legionellosis) 162 // 13.4.7 Infekce sporulujícími anaerobními mikroby 162 // 13.4.7.1 Tetanus 162 // 13.4.7.2 Plynatá sněť (gangraena emphysematosa) 162 // 13.4.7.3 „Otrava masem“ 162 // 13.4.7.4 Botulismus 162 // 13.4.7.5 Pseudomembranózní enterokolitida // (enterokolitida po antibiotické léčbě) 162 // 13.4.8 Spirochetózy 162 // 13.4.8.1 Syfilis (syphilis, lues) 162 // 13.4.8.2 Bejel 162 // 13.4.8.3 Frambézie (yaws) 163 // 13.4.8.4 Pinta 463 //
13.4.9 Leptospirózy 163 // 13.4.9.1 Weilova nemoc 163 // 13.4.9.2 Horečka zaměstnanců vepřínů 163 // 13.4.9.3 Žlutá horečka psů 163 // 13.4.9.4 Blaťacká horečka 163 // 13.4.10 Návratné horečky 163 // 13.4.10.1 Návratný tyfus (febris recurrens) 164 // 13.4.10.2 Lymská nemoc 164 // 13.4.11 Mykobakteriové infekce 164 // 13.4.12 Aktinomykóza 164 // 13.4.13 Nokardióza 165 // 12 // 13.4.14 Mykoplazmové infekce 165 // 13.4.14.1 Mycoplasma pneumoniae 165 // 13.4.14.2 Mycoplasma hominis 165 // 13.4.14.3 Ureaplasma urealyticum 165 // 13.4.15 Riketsiózy 165 // 13.4.15.1 Skvrnitý tyfus (typhus exanthematicus) 165 // 13.4.15.2 Horečka Skalistých hor 165 // 13.4.15.3 Japonská říční horečka (scrub typhus, horečka tsutsugamushi).166 // 13.4.15.4 Q horečka 166 // 13.4.16 Chlamydiové infekce 166 // 13.4.16.1 Ornitóza (ornithosis, psittacosis „papouščí nemoc“) 166 // 13.4.16.2 Venerický lymfogranulom a trachom 166 // 13.5 Mykózy 166 // 13.5.1 Chorobné stavy vyvolané houbami 167 // 13.5.1.1 Mykózy 167 // 13.5.1.2 Mykotoxikózy 167 // 13.5.1.3 Mykoalergózy 167 // 13.5.1.4 Mycetismy 167 // 13.5.2 Povrchové mykózy 167 // 13.5.2.1 Tinea capitis 168 // 13.5.2.2 Tinea barbae (mykózy vousů) 168 // 13.5.2.3 Tinea corporis 168 // 13.5.2.4 Pityriasis versicolor 168 // 13.5.3 Hluboké mykózy 168 // 13.5.3.1 Chromoblastomykóza (chromomycosis) 168 // 13.5.3.2 Severoamerická blastomykóza 168 // 13.5.3.3 Histoplasmóza 168 // 13.5.3.4 Adiaspiromykóza 168 // 13.5.3.5 Kryptokokóza (cryptococcosis, torulóza, evropská blastomykóza) 168 // 13.5.3.6 Aspergilóza 169 // 13.5.3.7 Mukormykózy (zygomykózy) 169 // 13.5.3.8 Kandidózy 169 // 13.5.3.9 Pneumocystóza 169 // 13.6 Onemocnění vyvolaná virusy a prionová onemocnění 170 // 13.6.1 Cesty infekce 170 // 13.6.2 Akutní virózy 171 // 13.6.2.1 Neštovice (variola) 171 // 13.6.2.2 Vakcinie 171 //
13.6.2.3 Plané neštovice (varicella) 171 // 13.6.2.4 Pásový opar (herpes zoster) 172 // 13.6.2.5 Infekce virusem prostého oparu (herpes simplex) 172 // 13.6.2.6 Infekční mononukleóza 172 // 13.6.2.7 Cytomegalovirusová infekce 173 // 13.6.2.8 Paramyxovirusové infekce 173 // 13.6.2.8.1 Spalničky (morbilli) 173 // 13.6.2.8.2 Infekce respiračním syncyciálním virusem // (Adamsova pneumonic) 173 // 13.6.2.8.3 Příušnice (parotitis epidemica) 173 // 13.6.3 Chronické infekce 173 // 13.6.3.1 Papilomavirusové infekce 173 // 13.6.3.2 Retrovirusové infekce 174 // 13.6.3.2.1 Syndrom získané imunodeficience (AIDS) 174 // 13.6.4 Hepatitídy vyvolané virusy 174 // 13.7 Prionové nemoci 176 // 13.8 Protozoální infekce 177 // 13.8.1 Trichomonáza 177 // 13.8.2 Toxoplazmóza 177 // 13.8.3 Leishmanióza (leishmaniasis) 178 // 13.8.4 Amébová dyzenterie (amoebiasis, amébóza) 179 // 13.8.5 Malárie 179 // 13.8.6 Lambliáza 180 // 13.9 Infekce vyvolaná červy (helmintózy) 180 // 13.9.1 Enterobióza 180 // 13.9.2 Trichinelóza 180 // 13.9.3 Ankylostomóza 181 // 13.9.4 Larvální toxokaróza (toxocariasis) 181 // 13.9.5 Filarióza 181 // 13.9.6 Askarióza 181 // 13.9.7 Teniózy 182 // 13.9.7.1 Tenióza hovězí 182 // 13.9.7.2 Tenióza prasečí 182 // 13.9.7.3 Difylobotrióza 182 // 13.9.8 Echinokokóza (echinococcosis) 182 // 13.9.8.1 Infekce měchožilem zhoubným 182 // 13.9.8.2 Infekce měchožilem větveným 182 // 13.9.9 Onemocnění vyvolaná motolicemi 183 // 13.9.9.1 Klonorchióza 183 // 13.9.9.2 Schistozomiózy 183 // Použitá literatura 185 // Rejstřík 187 // Obrazová příloha

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC