Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
V Praze : Knižní klub, 2005
515 s. : barev. il. ; 30 cm

ISBN 80-242-1457-1 (váz.)
francouzština
Obsahuje barevné reprodukce, rejstřík
Bibliografie na s. 503-504
Kniha ve všech kapitolách zprostředkovává obsah jednotlivých děl (žánr, styl, námět, ikonografický obsah), dobovou obraznost, upřesňuje některé tradiční formulace a členění. Obrazové dějiny zachovávají schema založené na chronologii uměleckých událostí naší epochy, rozdělené do velkých období a doplněné o historické upřesnění.
Umění - dějiny - publikace obrazové
Umění výtvarné - dějiny - publikace obrazové
000071329
Úvod...8 // Obraz panovníka...,...94 // Architektura a liturgie...90 // První monastýry 98 // Otonská renesance 100 // Antikai // Řecko a Řím // Historický úvod...22 // Chronologie...26 // Prameny: Egypt a Mezopotámie 28 // Kyklády a Kréta 30 // Mykénské Řecko...32 // Od řemeslníka k umělci ...34 // Obraz bohů a mrtvých 36 // Chrámy a pokladnice...38 // Řecké sochařství...40 // Řecká plastika...42 // Pohřební urny 44 // Poháry ...46 // Etruské umění...48 // Římské umění...50 // Římská mozaika...52 // Římské malířství...54 // Římští stavitelé...56 // Reliéf a vyprávění...58 // Obrazy římského náboženství 60 // Státní a soukromé umění 62 // Umění Keltů...64 // Galo-římské umění 66 // Chronologie 72 // Raně křesťanské umění 74 // První křesťané a obraz 76 // Zrod byzantského umění 78 // Východořímské umění 80 // Zlatnictví před Karlovci 82 // Křesťanská barbarská království 84 // irské a anglosaské centrum 86 // Karolínská architektura 88 // Karolínská renesance 90 // Iluminování a scriptoria 92 // Historický úvod...104 // Chronologie 108 // Doba okolo roku 1000...110 // Románská architektura...114 // Románská Evropa...118 // Tesané reliéfy a hlavice...120 // Portály a tympanony 122 // Velké středověké kláštery 124 // Svaté poutě a křížové výpravy...126 // Románské obrazové cykly 128 // Iluminované rukopisy...130 // Výroba uměleckých předmětů ...132 //
Francouzský opus ...134 // Umění kolem roku 1200 ...136 // Přínos žebravých řádů 138 // Vitráž, objev středověku...140 // Dvorské umění...142 // Gotická architektura v Evropě 144 // Vrchol gotiky...146 // Stavitel a řemeslníci... 148 // Civilní a vojenská architektura...150 // Dvorské umění a mecenáši...152 // Zobrazování Panny Marie 154 // Giotto...156 // Malíři fresek 14. století 158 // 25. století // Humanistická renesance // Historický úvod...162 // Chronologie...164 // Velké stavby ve Florencii...166 // Brunelleschi a Alberti...168 // Perspektiva...170 // Masaccio a Piero della Francesca 172 // Středověk // Románské a gotické umění // Raný středověk // Zrod křesťanského umění // První florentská renesance 174 // Paolo Uccello a Fra Angelico...176 // Donatello...178 // Umělci a mecenáši ... 180 // Malířské techniky...182 // Hubert a Jan van Eyckové...184 // Flanderský styl...186 // Botticelli...188 // Umělecká centra v Itálii ... 190 // Leonardo da Vinci...194 // 26. Století // Renesance a manýrismus // Historický úvod...198 // Chronologie...202 // Raffael...204 // Michelangelo...206 // Giorgio Vasari...208 // Podobizna v 15. a 16. století...210 // Alegorie...212 // Italská „manýra“...214 // Manýrismus v Evropě 216 // Španělské umění 16. století 218 // Albrecht Dürer...220 // Německá renesance...222 // Pieter Bruegel a Flandry...224 // Giorgione a Tizian...226 // Benátské umění: prestiž a zbožnost ...228 //
Palladio...230 // Francouzské umění 16. století...232 // Malířská imaginace...236 // 17. století // Baroko a klasicismus // Historický úvod ... 240 // Chronologie...242 // Kostel II Cesii...244 // Bernini a Borromini...246 // Carracciové a akademie ...248 // Italské nástropní malby 250 // Caravaggio...252 // Caravaggiovšti malíři ...254 // Efemérni umění...256 // Dílna při svátém Petru v Římě...258 // Zrod žánrové malby...260 // Španělští malíři 17. století...262 // Diego Velázquez...264 // Rubens, velká dílna...266 // Holandské zlaté století ... 268 // Holandské krajinářství...270 // Rembrandt...272 // Rytina...274 // Sbírky a sběratelé...276 // Portrét v 17. a 18. století ...278 // Nicolas Poussin...280 // Francouzské malířství v 17. století...282 // Sochařství v 17. století...284 // Versailles...286 // 18. století // Století osvícenectví // Historický úvod...290 // Chronologie...292 // Barokní a rokokové dekorace...294 // Pastely, akvarely, rudky...296 // Galantní slavnosti a rokoko...298 // Veduty: uvidět Benátky...300 // Zahrady a ruiny 18. století...302 // Osvícenská architektura...304 // Salony...306 // Anglické malířství...308 // Sochařství v 18. století...310 // David a davidismus...312 // ip. století // Století reakcí // Historický úvod...316 // Chronologie...320 // Francisco de Goya...322 // John Constable a William Turner...324 // Jean Auguste Dominique Ingres 326 //
Evropské romantismy 328 // Eugěne Delacroix... 330 // Orientalismus... 332 // Vynález fotografie...334 // Vlna „neo“... 336 // Gustave Courbet...338 // Corot a barbizonská škola 340 // Realistické proudy na Západě 342 // Nazaréni a prerafaelité...344 // Édouard Manet...346 // Impresionismus...348 // Claude Monet...352 // Japonismus...354 // Neoimpresionismus... 356 // Vincent van Gogh...358 // Gauguin a malíři z Pont-Avenu 360 // Sochařství 19. století...362 // Edgar Degas, Henri Toulouse-Lautrec 364 // Plakát...366 // Nabisté...368 // Symbolismus a imaginace...370 // Umění Salonů...372 // Průmyslové revoluce...374 // Veřejné umění 19. století...376 // Secese a modernost...378 // Auguste Rodin...380 // Paul Cézanne...382 // Umělecká kritika a modernost...384 // XX. století (1901-1939) // Objevení modernity ...388 // Historické pozadí // Historický přehled // Fauvismus // Expresionismus // Henri Matisse // Primitivismus 400 // Objevení kubismu 402 // Kubismus...404 // Kubistická lekce...406 // Futurismus...408 // Ruská avantgarda... 410 // Kazimír Malevič... 412 // Dada...414 // Bauhaus...416 // Paul Klee... 418 // Wassily Kandinsky...420 // Kinematografie...422 // Reakce na avantgardu...424 // Mondrian a neoplasticismus...426 // Marcel Duchamp...428 // Surrealistická skupina...430 // Surrealismus a automatismus...432 // Koláž a brikoláž ...434 //
Sochařství ve dvacátém století...436 // Fotografie a vizuální umění...438 // Angažovanost umělců...440 // Architektonický modernismus 442 // XX. století (1940-2003) // Zpochybnění umění // Historické pozadí // Historický přehled // Poválečná Paříž // Picasso postkubistický // Newyorská škola // Kobra // Informel // Na okraji umění 464 // Op-art a kinetické umění...466 // Rauschenberg, Johns a Twombly 468 // Nový realismus...470 // Pop art...472 // Nové znázorňování...474 // Andy Warhol a Joseph Beyus...476 // Nejednotnost těla... 478 // Konceptualismus a minimalismus...480 // Fluxus a Supports/Surfaces...482 // Arte povera ...484 // Land art...486 // Body art...488 // Fotografie a digitální umění ...490 // Od videa k performativnímu umění...492 // Postmoderna... a potom?...496 // Glosář...498 // Bibliografie...503 // Rejstřík ...504 // Seznam vlastníků fotografií...514

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC