Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

speciální psychoterapie (@@20120831-19:04:52@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(15.4) Půjčeno:77x 
BK
2., rozšířené a přepracované vyd.
Praha : Grada, 2004
339 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-247-0723-3 (brož.)
ISBN 978-80-247-0723-5 (dotisk ; brož.)
Psyché
Dotisk 2006, 2009, 2010
Obsahuje bibliografii na s. 325-331, rejstříky
Učební text pregraduálního a postgraduálního studia psychoterapie na 1. LF UK v Praze
Psychoterapie - učebnice vysokošk.
000071384
O AUTORECH...11 // ÚVODNÍ POZNÁMKA...15 (Jan Vymětal) // 1. VYMEZENÍ OBORU PSYCHOTERAPIE...19 (Jan Vymětal) // 1.1 Definice...20 // 1.2 Předmět...25 // 1.3 Uplatnění...26 // 1.3.1 Kritéria užití psychoterapie...28 // 1.3.2 Psychologické skutečnosti významné z hlediska etiopatogeneze // poruch zdraví...29 // 1.3.3 Vztahová etiologie ...33 // 1.4 Souhrn...36 // Doporučená literatura...37 // 2. INDIKACE A CÍLE PSYCHOTERAPIE...39 (Ingrid Hanušová) // 2.1 Indikace pro psychoterapii...39 // 2.1.1 Proces rozhodování o indikaci k psychoterapii...39 // 2.1.2 Použití psychoterapie...41 // 2.2 Cíle psychoterapie...42 // 2.2.1 Hledisko oblasti působení terapie...43 // 2.2.2 Hledisko různých forem psychoterapie...44 // 2.2.3 Hledisko jednotlivých psychoterapeutických přístupů...44 // 2.3 Souhrn...45 // Doporučená literatura...46 // 3. PSYCHOTERAPEUTICKÁ ZMĚNA A JEJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ...47 (Karel Hájek) // 3.1 Psychoterapeutická změna osobnosti...48 // 3.1.1 Prožívání ...49 // 3.1.2 Vědění...51 // 3.1.3 Jednání ...52 // 3.1.4 Běžné změny psychiky v každodenním životě...53 // 3.1.5 Od psychopatologie k duševnímu zdraví...53 // 3.2 Zjišťování psychoterapeutické změny...59 // 3.2.1 Zjišťování procesu změn jako součást psychoterapie...59 // 3.2.2 Výzkum procesu psychoterapie...60 // 3.3 Souhrn... 62 // Doporučená literatura... 63 //
FORMY A PROSTŘEDKY PSYCHOTERAPIE... 65 (Vladimír Vavrda) // 4.1 Formy psychoterapie... 65 // 4.1.1 Formy psychoterapie z hlediska prostředí... 65 // 4.1.2 Formy psychoterapie z hlediska jejího objektu... 67 // 4.2 Prostředky psychoterapie... 73 // 4.2.1 Základní vymezení... 73 // 4.2.2 Rozdělení prostředků psychoterapie... 74 // 4.2.3 Uspořádání situace v psychoterapii... 74 // 4.2.4 Rozhovor... 75 // 4.2.5 Imaginace... 79 // 4.2.6 Učení... 80 // 4.2.7 Relaxační postupy... 82 // 4.2.8 Biofeedback... 83 // 4.2.9 Sugestivní postupy... 83 // 4.2.10 Na tělo zaměřené postupy... 85 // 4.2.11 Expresívni postupy... 86 // 4.2.12 Psychoterapeutické prostředky při práci s dětmi ... 87 // 4.3 Souhrn... 89 // Doporučená literatura... 89 // PSYCHOTERAPEUTICKÝ VZTAH A PSYCHOTERAPEUTICKÝ PROCES... 91 (Vladimír Vavrda) // 5.1 Psychoterapeutický vztah... 91 // 5.1.1 Vymezení pojmu vztah ... 91 // 5.1.2 Význam meziosobních vztahů v životě člověka... 91 // 5.1.3 Druhy vztahů... 92 // 5.1.4 Psychoterapeutický vztah jako druh meziosobního vztahu... 93 // 5.1.5 Ontogeneze vztahu... 93 // 5.1.6 Vnitřní a vnější vlivy při vzniku vztahů... 97 // 5.1.7 Vznik vztahu jako výsledek řetězce výměn... 97 // 5.1.8 Psychoterapeutický vztah jako informace o světě pacientových // vztahů ... 98 // 5.1.9 Terapeutova emoční odezva na pacienta jako zdroj informací ... 99 // 5.1.10 Vzdálenost ve vztahu ...100 // 5.1.11 Bezpečí ve vztahu...101 // 5.1.12 Konzistentnost vztahu...102 // 5.1.13 Vztahy z hlediska patologie...103 //
5.2 Vztahové systémy v psychoterapeutickém prostoru...104 // 5.2.1 Vztahové systémy v rámci psychoterapeutických oddělení...104 // 5.2.2 Vztahové systémy v psychoterapeutických skupinách ...105 // 5.3 Psychoterapeutický proces...107 // 5.3.1 Vymezení pojmu...107 // 5.3.2 Fáze psychoterapeutického procesu...108 // 5.4 Souhrn...113 // Doporučená literatura...114 // 6. ÚČINNÉ FAKTORY PSYCHOTERAPIE...115 (Ingrid Hanušová) // 6.1 Obecné účinné faktory...116 // 6.1.1 Situace...116 // 6.1.2 Osobnost terapeuta... 116 // 6.1.3 Osobnost nemocného...117 // 6.1.4 Terapeutický vztah...118 // 6.2 Specifické účinné faktory...119 // 6.2.1 Změna v rozumové oblasti člověka...119 // 6.2.2 Změna v citové oblasti člověka...121 // 6.2.3 Změna v akční oblasti člověka...121 // 6.2.4 Změna v tělesné oblasti člověka...122 // 6.2.5 Změna ve vztahové oblasti člověka...122 // 6.3 Účinné faktory skupinové psychoterapie...123 // 6.4 Souhrn...125 // Doporučená literatura...126 // 7. VÝZKUM V PSYCHOTERAPII...127 (Jan Vymětal) // 7.1 Proč se bez výzkumu neobejdeme?...127 // 7.2 Rozdělení výzkumů...128 // 7.3 Základní pojmy...129 // 7.4 Výzkumná strategie...133 // 7.4.1 Kvalitativní výzkumná strategie...134 // 7.4.2 Kvantitativní výzkumná strategie...136 // 7.5 Výzkumný projekt...139 // 7.6 Současný stav výzkumu v psychoterapii...142 // 7.6.1 Výzkum účinnosti (efektu) psychoterapie...144 // 7.6.2 Výzkum indikace pro psychoterapii...147 // 7.6.3 Výzkum psychoterapeutického procesu...148 // 7.6.4 Výzkum vztahů mezi psychologickými a biologickými proměnnými 151 // 7.7 Souhrn...151 // Doporučená literatura...152 //
8. OBECNÝ MODEL PSYCHOTERAPIE...153 (Jan Vymětal) // 8.1 Historie a současnost psychoterapie...153 // 8.1.1 Psychoterapeutické myšlení v dějinách člověka...153 // 8.1.2 Začátky a rozvoj vlastní psychoterapie...154 // 8.1.3 Současný stav...156 // 8.2 Diferencovaně integrativní pojetí psychoterapie...159 // 8.2.1 Mřížkový model psychoterapie...159 // 8.2.2 Diferencovaný model na osobu zaměřené individuální terapie ... 160 // 8.2.3 Od diferenciace přes syntézu k integraci ...161 // 8.2.4 Integrovaná psychoterapie...162 // 8.3 Obecný model psychoterapie...163 // 8.3.1 Rovnice psychoterapie...164 // 8.3.2 Generický model...165 // 8.3.3 Graweho kostka...167 // 8.4 Souhrn...170 // Doporučená literatura...170 // 9. ETIKA A PSYCHOTERAPIE...171 (Jan Payne) // 9.1 Svědomí a vědomí mravního zákona...171 // 9.2 Morální principy...173 // 9.3 Pojmy...174 // 9.4 Informovaný konsenzus...175 // 9.5 Normalita a zdraví...176 // 9.6 Pocit viny a vina skutečná...178 // 9.7 Vztah mezi, já“ a „ty“ ...180 // 9.8 Souhrn...181 // Doporučená literatura ...181 //
10. BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE...183 (Katarina Durecová) // 10.1 Zařazení a návaznosti...183 // 10.1.1 Vývoj experimentální psychologie ...183 // 10.1.2 Vývoj v klinické oblasti...185 // 10.1.3 Charakteristika behaviorálních terapií...186 // 10.2 Obraz o člověku v behaviorální terapii...188 // 10.3 Etiopatogeneze poruch zdraví...189 // 10.3.1 Modely etiopatogeneze založené na klasickém a observačním podmiňování...190 // 10.3.2 Využití modelu operantního podmiňování ...191 // 10.3.3 Modely etiopatogeneze založené na kognitivních teoriích...192 // 10.4 Teorie terapeutické změny...194 // 10.5 Terapeutický vztah...195 // 10.6 Indikace a cíle behaviorálních terapií...196 // 10.7 Metody behaviorálních terapií...197 // 10.7.1 Techniky operantního podmiňování...197 // 10.7.2 Expoziční terapie ...199 // 10.7.3 Techniky zaměřené na změnu úrovně vegetativní aktivace...200 // 10.7.4 Metody modelování...200 // 10.7.5 Kognitivní techniky...201 // 10.8 Kazuistický příklad...202 // Doporučená literatura...205 // 11. ROGERSOVSKÁ PSYCHOTERAPIE...207 (Vendula Junková) // 11.1 Zařazení a návaznosti...207 // 11.2 Obraz o člověku v rogersovské terapii...209 // 11.3 Etiopatogeneze poruch zdraví...211 // 11.4 Teorie terapeutické změny...214 // 11.5 Terapeutický vztah...216 // 11.5.1 Osobnost terapeuta...216 // 11.5.2 Osobnost klienta...220 // 11.5.3 Terapeutický proces...222 // 11.6 Indikace a cíle rogersovské terapie...222 // 11.7 Metody rogersovské terapie...224 // 11.8 Kazuistický příklad...226 // Doporučená literatura...229 //
12. PSYCHOANALYTICKÁ PSYCHOTERAPIE...231 // (Vladimír Vavrda) // 12.1 Zařazení a návaznosti...231 // 12.2 Obraz o člověku v psychoanalytické terapii ...233 // 12.3 Etiopatogeneze poruch zdraví...236 // 12.4 Teorie terapeutické změny...239 // 12.5 Terapeutický vztah...241 // 12.5.1 Reálný vztah...241 // 12.5.2 Pracovní spojenectví...242 // 12.5.3 Přenos a protipřenos...243 // 12.6 Indikace psychoanalytické terapie...247 // 12.7 Metody psychoanalytické terapie...249 // 12.8 Kazuistický příklad...251 // Doporučená literatura...253 // 13. LOGOTERAPIE A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZA...255 (Karel Balcar) // 13.1 Zařazení a návaznosti...255 // 13.2 Obraz o člověku v existenciálni analýze...256 // 13.3 Noogenie zdravotních poruch ...258 // 13.4 Teorie terapeutické změny...259 // 13.5 Terapeutický vztah...261 // 13.6 Indikace a cíle logoterapie...263 // 13.7 Prostředky logoterapie a existenciálni analýzy...264 // 13.7.1 Obecná metodická východiska logoterapie...264 // 13.7.2 Strukturované metody v logoterapii...266 // 13.8 Kazuistické příklady...271 // 13.8.1 Postojová změna u prožívání viny...271 // 13.8.2 Paradoxní intence u řidičské fóbie...272 // 13.8.3 Dereflexe u nozofobie a poruchy kontaktu...273 // 13.8.4 Přepracování osobního postoje v porušeném manželském vztahu . . 273 // Doporučená literatura...275 //
14. TVAROVÁ TERAPIE...277 (Karel Humhal) // 14.1 Zařazení a návaznosti...277 // 14.2 Obraz o člověku v tvarové terapii...279 // 14.3 Etiopatogeneze poruch zdraví...284 // 14.4 Teorie terapeutické změny...286 // 14.5 Terapeutický vztah...290 // 14.6 Indikace a cíle tvarové terapie ...291 // 14.7 Metody tvarové terapie...293 // 14.7.1 Jak se terapie dělá...293 // 14.7.2 Psychoterapeutické postupy...294 // 14.7.3 Dialog...297 // 14.8 Kazuistický příklad...298 // 14.9 Závěr...300 // 15. SYSTEMICKÁ RODINNÁ TERAPIE...301 (Agnes Justen-Horsten, přeložil M. Kopal) // 15.1 Zařazení a návaznosti...301 // 15.2 Obraz o člověku v systemické rodinné terapii ...303 // 15.3 Etiopatogeneze poruch zdraví...305 // 15.4 Teorie terapeutické změny...307 // 15.5 Indikace a cíle systemické rodinné terapie...312 // 15.6 Metody systemické rodinné terapie...313 // 15.6.1 Navázání kontaktu...313 // 15.6.2 Genogram...315 // 15.6.3 Systemické techniky dotazování...316 // 15.6.4 Reflektující tým...318 // Doporučená literatura...319 // POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z LÉKAŘSKÉ PSYCHOLOGIE A PSYCHOTERAPIE...321 // OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z LÉKAŘSKÉ PSYCHOLOGIE A PSYCHOTERAPIE...323 // LITERATURA...325 // REJSTŘÍK VĚCNÝ...333 // REJSTŘÍK JMENNÝ ...337
(OCoLC)85117053
cnb001413307

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC