Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.05.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
[S.l.] : Berlet, 2001
485 s.

objednat
ISBN 0-957-83991-X (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje předmluvu, rejstřík, údaje o autorovi a jeho fotografii
Bibliografie: s. 447-463
Objektivismus (filozofie) - studie
000071431
OBSAH // PODĚKOVÁNÍ A PŘEDMLUVA AUTORA 11 // PŘEDMLUVA PŘEKLADATELE 15 // KAPITOLA 1 : REALITA 19 // Existence, vědomí a identita jako základní axiomy 22 // Kauzalita jako nezbytný důsledek identity 29 // Existence a její prvotnost vůči vědomí 34 // Metafyzická danost jako absolutní princip 39 // Idealismus a materialismus jako odmítnutí základních axiomů 46 // KAPITOLA 2: SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ A VOLNÍ SCHOPNOST 51 // Smyslové vnímání jako nezbytně platné 53 // Smyslové kvality jako skutečné jevy 57 // Vědomí jako jev mající identitu 61 // Smyslová úroveň poznání jako danost 64 // Primární volba jako rozhodnutí soustředit se, či nikoli 67 // Lidské činnosti, mentální a fyzické, jako zapříčiněné a zároveň volní 75 // Volní schopnost jako axiomatický atribut 81 // KAPITOLA 3: TVORBA POJMŮ 85 // Diferenciace a integrace jako nástroje jednotkového pohledu 86 // Tvorba pojmů jako matematický proces 92 // Pojmy vztažené k vedomí při vynechání rozměrů 102 // Definice jako poslední krok vytvoření pojmu 106 // Pojmy jako nástroje ? dosažení jednotkové úspory 1 15 // KAPITOLA 4: OBJEKTIVITA 120 Pojmy jako objektivní nástroje 121 // Objektivita jako volní soulad s realitou prostřednictvím metody logiky 125 Poznání jako kontextový jev 1 30 Poznání jako hierarchická struktura 137 // Intrinsicismus a Subjektivismus jako dvě formy odmítnutí objektivity 150 // KAPITOLA 5: ROZUM 159 // Emoce jako důsledek myšlenek 160 Rozum jako jediný nástroj lidského poznání 165 Arbitrárni jako ani pravdivé, ani falešné 170 Jistota jako kontextová záležitost 177 Mysticismus a skepticismus jako popření rozumu 187 // KAPITOLA 6: ČLOVĚK 192 // Cílová orientace a podmíněnost živých organismů 194 Rozum jako základní nástroj přežití člověka 197 Rozum jako atribut jednotlivce 202 // KAPITOLA 7: DOBRO 210 //
„Život" jako základní kořen „hodnoty" 21 1 Vlastní život jako měřítko morální hodnoty 216 Racionalita jako primární ctnost 223 Jednotlivec jako správný příjemce // prospěchu ze svého morálního jednání 232 Hodnoty jako objektivní jevy 243 // KAPITOLA 8: CTNOST 251 // Nezávislost jako primární orientace na realitu, nikoli na ostatní lidi 252 // Integrita jako jednání v souladu s racionálními principy 260 // Poctivost jako odmítnutí neskutečnosti 267 // Spravedlnost jako racionalita při hodnocení lidí 276 // Produktivita jako přizpůsobení přírody člověku 290 // Hrdost jako morální ctižádost 301 // Iniciace fyzické síly jako zlo 308 // KAPITOLA 9: ŠTĚSTÍ 321 // Ctnost jako praktická záležitost 321 Štěstí jako normální stav člověka 331 Sex jako metafyzická záležitost 338 // KAPITOLA 10: STÁT 344 // Individuální práva jako absolutní princip 345 Stát jako instituce ochrany práv 356 Etatismus jako politika iracionality 362 // KAPITOLA 11 : KAPITALISMUS 370 // Kapitalismus jako jediný morální společenský systém 372 Kapitalismus jako systém objektivity 386 // Opozice vůči kapitalismu jako důsledek špatné epistemologie 396 // KAPITOLA 12: UMĚNÍ 403 // Umění jako konkretizace metafyziky 404 // Romantická literatura jako ilustrace úlohy filozofie v umění 416 // Estetická hodnota jako objektivní soud 425 // EPILOG: DUEL MEZI PLATONEM A ARISTOTELEM 437 // LITERATURA A POZNÁMKY 447 // REJSTŘÍK 465

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC