Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.3) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 1.
Praha ; Praha : Karolinum : Univerzita Karlova, 2003
395 s.

objednat
ISBN 80-7184-833-6 (váz.)
Obsahuje úvod, poznámky, jmenný rejstřík, rejstřík citovaných pramenů
Nacionalismus - Česko - obrození národní - pojednání
000071658
OBSAH // ÚVODNÍ VYDAVATELSKÁ POZNÁMKA... 9 // ÚVODNÍ AUTORSKÁ POZNÁMKA ... 15 // ÚVOD. ÚKOL A ŘEŠENÍ ... 17 // I. BAROKNÍ VLASTENECTVÍ... 22 // 1. Čechie domácí a zahraniční. Komenského pojetí národa ... 22 // 2. Dějinné a jazykové vlastenectví Pešinovo a Rosovo... 28 // 3. Politické vlastenectví Balbínovo ... 32 // 4. Vlastenectví pobalbínovské... 39 // 5. Lidové barokní vlastenectví... 42 // 6. Univerzalita a českost ... 49 // II. OSVÍCENSKÉ VLASTENECTVÍ... 52 // 1. Národotvorná funkce absolutistického státu... 52 // 2. Osvícenská analýza vlastenectví ... 56 // 3. Osvícenské vlastenectví české... 61 // 4. Nové prvky... 67 // III. POSLEDNÍ LÉTA TEREZIÁNSKÁ ... 70 // 1. Vědomí národního úpadku a méněcennosti ... 70 // 2. Důkaz rovnocennosti... 73 // 3. Pojem národa a jeho sociální skladba... 75 // 4. Vlastenectví ve službě státní politiky... 79 // 5. Vlast a láska к vlasti ... 81 // 6. Náboženský prvek ve vlastenectví... 84 // 7. Vlastenecký historismus ... 86 // 8. Věda a výchova... 89 // 9. Řeč a takzvané vlastenectví zemsky české... 91 // 10. Národní vědomí v příklonu к slovanství a v antagonismu к cizině . . 95 // 11. Vlastenecká naděje ... 98 // IV. DOBA VRCHOLNÉHO JOSEFINISMU... 100 // 1. Vlastenectví a josefinismus... 100 // 2. Antisemitismus ... 109 // 3. Zásada společenské rovnosti a pojem lidu a šlechty... 111 // 4. Chvály selství a pojetí jeho funkce... 119
// 5. Vlast a hospodářské vlastenectví ... 124 // 6. Povaha národa v právu ... 126 // 7. Slovanská sounáležitost a řeč... 127 // 8. Proti cizotě ... 129 // 9. Josefínský historismus... 131 // 10. Vlastenectví v josefínských obranách ... 133 // 11. Povaha Pelclova národního pesimismu ... 140 // 12. Politická stránka vlastenectví... 143 // V. OBDOBÍ LEOPOLDOVSKÉ... 145 // 1. Nová situace. Turgot a Rousseau... 145 // 2. Pojem zastupitelství lidu ve stavovském odboji 1790-1792 ... 149 // 3. Vlastenectví měšťanských vrstev a příklad uherský... 152 // 4. Státnost českého lidového vlastenectví... 155 // 5. V počátcích kritiky revoluce a osvícenství... 158 // 6. Pojem svobody a vlastnictví ... 161 // 7. Vlastenectví a princip uzavřeného národního hospodářství... 162 // 8. Pojem národa a poměr к lidu... 164 // 9. Vzestup hodnoty jazyka a česko-německých antipatií ... 167 // 10. Slovanství a první kritický pohled na Rusko ... 170 // 11. Hodnotami myšlenkovými a mravními od vlastenectví // к nacionalismu... 171 // VI. DOBA REVOLUCE A NAPOLEONSKÝCH VÁLEK ... 175 // 1. Situace vlastenectví v době revoluce a napoleonských válek ... 175 // 2. Vlastenectví a nacionalismus... 176 // 3. Představa společenského řádu ... 181 // a) Kritika osvícenství a pojem národního osvícení... 181 // b) Teorie přirozeného práva... 182 // - c) Otázka společenské rovnosti a nerovnosti ... 184 // d) Pojem národní svobody...
187 // e) Sociální a hospodářské rozdíly a funkce jednotlivých tříd ... 188 // 4. Lid a sedlák. Lidovost nacionalismu ... 192 // 5. Vlast a vlastenectví ...,... 198 // 6. Hodnota řeči pro národ ...201 // 7. Německý romantický nacionalismus a jeho vliv na český ...203 // 8. Složka protigermanizační a nacionálni nenávist...210 // 9. Hmotné a duchovní znaky národa a nacionalismu ...213 // 10. Hlubší prožitek slovanství a jeho nové znaky...219 // 11. Měnící se tvářnost národního vědomí pod tlakem napoleonských válek a její národně politické důsledky ...224 // a) První léta až do roku 1809 ... 224 // b) České slovanství pod vlivem ruské skutečnosti ...230 // c) Léta národních válek protinapoleonských ...232 // d) Političnost a národní požadavky jako důsledek doby a českých zásluh v boji ...235 // 12. Bolzanovo české vlastenectví...237 // VII. SELSKÉ VLASTENECTVÍ VAVÁKOVO A ZEMANSKÉ VLASTENECTVÍ JENÍKOVO ...245 // 1. Vlastenectví Františka Jana Vaváka...245 // 2. Vlastenectví Jana Jeníka z Bratříc ...259 // VIII. V POČÁTCÍCH RESTAURACE...266 // 1. Národní hnutí za restaurace...266 // 2. Trvání představy o společnosti a vstup dělnického prvku...269 // 3. Národní výchova a úkol ženy...273 // 4. Vlast, národ a protiva česko-německá ...275 // 5. Cesta к národovství a slovanství Kollárova mládí ...278 // 6. Idea národnosti a politické svobody...283 // 7. Kulturní a myšlenková
samobytnost národa...287 // 8. Dějinné poslání a představa národního ducha...290 // ZÁVĚR. OBROZENÍ NÁRODA V MYŠLENÍ A SPOLEČENSKÉ SKLADBĚ 292 // 1. Národní myšlenka a obrození...292 // 2. Společenské složky v obrozenském vlastenectví a nacionalismu . . . 298 // 3. Obsahové znaky obrozenského vlastenectví a nacionalismu...303 // 4. Rytmus obrození...307 // POZNÁMKY ...310 // DOSLOV ...345 // JMENNÝ REJSTŘÍK...355 // REJSTŘÍK CITOVANÝCH PRAMENŮ...377

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC