Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(30) Půjčeno:300x 
BK
Vyd. 1.
Praha : ISV, 1999
292 s. : il.

ISBN 80-85866-33-1 (váz.)
Pedagogika
Bibliografie: s. 263-282
Didaktika - učebnice vysokošk.
000071687
Úvod ...9 // I. ČÁST - DIDAKTIKA A JEJÍ PŘEDMĚT ...11 // 1. Předmět didaktiky ... 13 // 1.1 Problémy předmětu didaktika ...13 // 1.2 Didaktika ve struktuře vědního pole ... 15 // 1.3 Vztah didaktiky a oborových didaktik ...17 // 1.4 Metody didaktických výzkumů ...18 // II. ČÁST - VZDĚLÁNÍ V DIDAKTICKÉM SYSTÉMU ...25 // 2. Vzdělání v didaktickém systému ...27 // 2.1 Vzdělání, jeho cíle a pojetí ...27 // 2.2 Historickovývojové proměny cílů, obsahů a funkce vzdělání ...29 // 2.3 Teorie formálního a teorie materiálního vzdělání ...38 // 2.4 Vzdělání elementární a vzdělání všeobecné ...40 // 2.5 Vztah vzdělání všeobecného a odborného jako kulturní problém ...43 // 2.6 Technologické vzdělání - součást komplexního pojetí // vzdělání všeobecného ...45 // 2.7 Význam vzdělanosti a perspektivní trendy vzdělávacích koncepcí // na přelomu tisíciletí ...48 // 3. Učivo a jeho výběr ...63 // 3.1 Jak se obsah vzdělávání stává učivem? ...63 // 3.2 Reformy vzdělávacích obsahů a didaktické teorie ...64 // 3.2.1 Překonávání poznatkového encyklopedizmu a poznatkové roztříštěnosti 64 // 3.2.2 Modernizace vzdělávacích obsahů ...66 // 3.2.3 Kurikulární teorie a reformy kurikula ...69 // 3.3 Alternativní a inovační koncepce ...72 // 4. Uspořádání učiva v pedagogických dokumentech ...75 // 4.1 Učební plány ...76 // 4.2 Učební osnovy ...81 // 4.3 Kurikulámí dokumenty ...86 // 5. Učebnice v multimediálním systému didaktických prostředků ...90 //
III. ČÁST-VYUČOVACÍ PROCES ...97 // 6. Vyučovaní jako celistvý proces ...99 // 6.1 Vyučování a různé teorie jeho výkladu ...99 // 6.2 Struktura celistvého procesu vyučování ...105 // 6.3 Funkce cíle v procesu vyučování ...106 // 6.4 Vzájemný vztah učitele a žáků ve vyučování ...116 // 7. Osvojování vědění a organizace procesu učení žáků ...121 // 7.1 Didaktická transformace učiva v činnosti učitele ...122 // 7.2 Činnostní a zkušenostní orientace vyučování ... 124 // 7.3 Osvojování pojmových systémů ve vyučování a jejich používání ... 129 // 7.4 Problémové situace ve vyučování. Rozvíjení tvořivosti žáků. // Náleží také pamětní učení do moderního procesu vyučování? ... 141 // 7.5 Vytváření dovedností v procesu vyučování ...150 // 7.6 Komunikativní a emocionálně motivační dimenze vyučování ...155 // 7.7 Hodnocení jako nedílná součást procesu vyučování ...161 // 8. Vyučovací metody ... 165 // 8.1 Pojem metoda. Historický vývoj vyučovacích metod ...166 // 8.2 Metody v celistvém pojetí vyučovacího procesu ... 167 // 8.3 Klasifikace vyučovacích metod, jejich výběr a funkce ...169 // 8.4 Charakteristika vybraných vyučovacích metod ... 170 // 8.4.1 Metody slovní ... 171 // 8.4.2 Metody názorně demonstrační ...180 // 8.4.3 Metody praktických činností žáků ... 181 // 8.5 Hra jako vyučovací metoda. Metody simulační, situační, inscenační, dramatizace ... 184 //
8.6 Metody opakování a procvičování vědomostí a dovedností ...187 // 8.7 Systém vyučovacích metod. Metody samostatných prací žáků. // Přechod k metodám autodidaktickým ... 190 // 8.8 Metody diagnostické a klasifikační ...193 // 9. Organizační formy vyučování ...203 // 9.1 K vývoji organizačních forem vyučování ...203 // 9.2 Frontální vyučování v systému vyučovacích hodin ...205 // 9.3 Skupinové a kooperativní vyučování ...208 // 9.4 Individualizované vyučování. Diferenciace v procesu vyučování ...212 // 9.5 Organizační formy vyučování v rozličných prostředích. Exkurze ...216 // 9.6 Uplatňování různých organizačních forem vyučování // při realizaci projektů a integrovaných učebních celků ...217 // 9.7 Domácí učební práce žáků ...223 // 9.8 Cesty k pružnému a variabilnímu systému organizačních forem // a metod vyučování. Otevřené vyučování ...224 // 10. Didaktické prostředky v procesu vyučování ...232 // 10.1 Učební pomůcky a multimediální systém ...232 // 10.2 Programované učení a vyučování, jeho technické prostředky ...234 // 10.3 Moderní didaktická technika ve vyučování. // Využívání počítačů jako interaktivních systémů ...236 // Závěrem - didaktika v systému širších souvislostí ...240 // Přílohy ...243 // Seznam rámečků, grafů, tabulek, schémat a příloh ...261 // Literatura ...263 // Rejstřík věcný ...283 // Rejstřík jmenný ...288
(OCoLC)43864677
cnb000659712

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC