Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.11.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Grada, 1996

objednat
ISBN 80-7169-281-6
000071755
Rekat.
Obsah // 1. KAPITOLA // ÚVODNÍ INFORMACE...11 // 1.1 Informace jsou hospodářským zdrojem podniku...11 // 1.2 Co je obsahem této knihy ...11 // 1.3 Definice obecných termínů...13 // 2. KAPITOLA // HISTORIE UŽITEČNÁ PRO POROZUMĚNÍ ...19 // 2.1 Potřeba popisu informačních nároků podniku...20 // 2.2 Tradiční postupy systémové analýzy ...22 // 2.3 Krize programování ...26 // 2.4 Objektově Orientovaný Přístup (OOP) ...32 // 2.5 Výhody a nevýhody OOP a tradiční analýzy...34 // 3. KAPITOLA // MODELOVÁNÍ EKONOMICKÝCH SYSTÉMŮ ...37 // 3.1 Účel...37 // 3.2 Cíle...39 // 3.3 Reálný svět; Informační systém; Modely a software...41 // 3.3.1 Reálný systém a jeho okolí...42 // 3.3.2 Informační systém a systémová analýza...43 // 3.3.3 Modely a příprava software...43 // 3.4 Životní cyklus software...45 // 3.4.1 Kaskádový životní cyklus ...45 // 3.4.2 Iterativní životní cyklus...46 // 3.5 Objektové modelování ekonomického systému ...49 // 3.5.1 Rozvinutí životního cyklu ...49 // 3.5.2 Společná řeč - vyplnění sémantické mezery...53 // 3.5.3 Metodologie...55 // 3.5.4 Fáze a Modely / Diagramy v hlavních objektově orientovaných metodikách...59 // 3.5.5 Porovnání OMT s jinými metodologiemi ...59 // 3.5.6 Technické prostředky modelování...64 // CAPITOLA // KLADY OBJEKTOVÉHO MODELOVÁNÍ ...67 // 4.1 CASE a prvky modelu ...69 // 4.2 Společné prvky - objekty a třídy...70 // 4.3 Dílčí modely systému ...74
// 4.4 Objektový model ...77 // 4.4.1 Diagramy objektového modelu ...77 // 4.4.2 Elementární prvky objektového modelu ...81 // 4.4.3 Elementární vazby objektového modelu ...86 // 4.5 Dynamický model...95 // 4.5.1 Diagramy dynamického modelu ...95 // 4.5.2 Elementární prvky dynamického modelu...98 // 4.5.3 Elementární vazby dynamického modelu ...100 // 4.6 Funkční model ...105 // 4.6.1 Diagramy funkčního modelu ...105 // 4.6.2 Elementární prvky funkčního modelu ...106 // 4.6.3 Elementární vazby funkčního modelu...109 // 4.7 Tabulkový přehled prvků a vazeb na diagramech...111 // KAPITOLA // ODEL PODNIKU ...113 // 5.1 Příprava...113 // 5.1.1 Účel analýzy ovlivňuje její rozsah ...113 // 5.1.2 Projekt... 115 // 5.1.3 Volba partnera ... 117 // 5.1.4 Účast pracovníků podniku ...118 // 5.1.5 Smlouvy... 120 // 5.2 Činnosti při tvorbě modelu ...122 // 5.2.1 Identifikace objektů... 122 // 5.2.2 úžitné činnosti (Úse-Case model) a objekty ...127 // 5.2.3 Rozpracování objektů v modelech ...129 // 5.2.4 Segmentování a vrstvení modelu ...132 // 5.2.5 Typizace a standardizace objektů a implementačních // komponent... 135 // 5.3 Ověřování kvality modelu pomocí dokumentace ... 139 // 5.3.1 Slovník dat a analytické přehledy ...141 // 5.3.2 Dokumentace modelu podniku (BM) ...143 // 5.3.3 Dokumentace modelu podnikového IS (ISM) ... 144 // 5.3.4 Použití dokumentace obecně... 149 // DODATKY... 151 // 6.1 Zkratky z oboru ekonomické
informatiky a software... 151 // 6.2 Glosář... 153 // 6.3 Literatura...160 // PŘÍPADOVÁ STUDIE...163 // REJSTŘÍK ... 193

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC