Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.8) Půjčeno:27x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2005
viii, 479 s. : il., mapy ; 29 cm

ISBN 80-2510-353-6 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Další názvový údaj na obálce: Tajemný svět moří a oceánů
Obsahuje převážně barevné fotografie, ilustrace, grafy, terminologický slovník, rejstřík
000071884
Obsah // Úvod...1 // Co je to oceánografie?...2 // Světový oceán...3 // Správné využívání technologie...4 // 1. Poznáváme planetu Zemi...6 // Dobývání podmořského světa...6 // Geografie oceánů...7 // Čtyři hlavní oceány a jeden navíc...7 // Sedmero moří...10 // Srovnání oceánů a pevniny... 10 // Zkoumání oceánů: něco z historie...10 // Dávná historie...10 // Středověk...13 // Doba zámořských objevů...13 // Počátky námořních cest za vědeckými účely...17 // S dějinami oceánografie nekončíme...17 // Vědecký výzkum...17 // Pozorování...18 // Hypotéza...18 // Testování...18 // Teorie...18 // Teorie a pravda... 18 // Zrození světa...19 // Vznik sluneční soustavy a planety Země...19 // Vznik atmosféry a oceánů...21 // Počátky života v oceánech...22 // Kyslík - životně důležitý plyn...22 // Evoluce živočichů a rostlin...23 // Radiometrické datování a geologická období...25 // Čtenáři se ptají...26 // 2. Desková tektonika a oceánské dno...32 // Cesty do vnitřního vesmíru: návštěvy // hlubokomořského dna v ponorkách ...32 // Důkazy pro pohyb kontinentů...33 // Podobnost okrajů kontinentů...33 // Odpovídající sekvence hornin // a podobnost pásemných pohoří...34 // Období zalednění a další důkazy // o změnách klimatu...35 // Rozšíření organismů...36 // Námitky proti modeju kontinentálního driftu...37 // Důkazy pro teorii deskové tektoniky...38 // Magnetické
pole Země a paleomagnetismus...38 // Rozpínání oceánského dna a jeho uspořádání...4 i // Další důkazy...43 // Teorie deskové tektoniky přijata...45 // Struktura Země...45 // Chemické složení a fyzikální vlastnosti...45 // U povrchu...48 // Izostatické vyrovnání...48 // Desková rozhraní...49 // Divergentní rozhraní...51 // Konvergentní rozhraní...53 // Transformní rozhraní...56 // Testování modelu: některé důsledky // deskové tektoniky...58 // Plášťové termální sloupce a horké skvrny...58 // Podmořské hory a stolové hory...60 // Vývoj korálových útesů...61 // Sledování pohybu litosférických desek // pomocí satelitů...63 // Minulost oceánů: paleooceánografie...63 // Smělé předpovědi budoucnosti...64 // Čtenáři se ptají...64 // 3. Členění mořského dna...69 // Experimenty s bydlením pod vodou...69 // Batymetrie...70 // Batymetrické techniky...70 // Oblasti oceánského dna...72 // Vlastnosti kontinentálních okrajů...72 // Tvary hlubokomořských pánví...79 // Tvary středooceánských hřbetů...82 // Čtenáři se ptají...86 // 4. Mořské sedimenty...90 // Hlubokomořské vrty: čtení v historii mořského dna... 90 // Litogenní sedimenty...93 // Původ sedimentu...93 // Složení sedimentu...94 // Struktura sedimentu...94 // Rozšíření sedimentu...96 // Biogenní sedimenty...98 // Původ sedimentu...98 // Složení sedimentu...99 // Rozšíření sedimentu...99 // Chemogenní sedimenty...104
// Původ sedimentu...104 // Složení a rozšíření sedimentu...105 // Kosmogenní sedimenty...107 // Směsi...108 // Shrnutí rozšíření neritických // a pelagických uloženin...109 // Oceánské sedimenty jako zdroj surovin... 113 // Ropa...113 // Hydráty zemního plynu... 114 // Písek a štěrk... 114 // Evaporitové soli... 115 // Fosforit (fosfátové minerály)...116 // Manganové konkrcce a kůry... 116 // Čtenáři se ptají... 117 // 5. Chemické a fyzikální vlastnosti vody...120 // Expedice britské lodi HMS Challenger. // zrod oceánografie...120 // Struktura atomu...121 // IV Obsah // Molekula vody...122 // Prostorové uspořádání molekuly vody...122 // Polarita...123 // Vzájemné navázání molekul vody...123 // Voda: univerzální rozpouštědlo...123 // Tepelné vlastnosti vody...124 // Teplo, teplota a změny skupenství...124 // Body varu a mrazu vody...125 // Měrná tepelná kapacita vody...125 // Skupenské teplo...126 // Hustota vody...129 // Mořská voda...130 // Salinita...130 // Rozdíly v salinitě...132 // Určování salinity...134 // Koloběh rozpuštěných látek...134 // Kyselost a zásaditost mořské vody...136 // Stupnice pH...136 // Karbonátový systém...136 // Procesy ovlivňující salinitu mořské vody...137 // Procesy salinitu snižující...137 // Procesy salinitu zvyšující...138 // Koloběh vody v přírodě...138 // Rozdíly salinity při povrchu a v hloubkách...138 // Rozdíly v povrchové salinitě...138
Závislost salinity na hloubce...139 // Hustota mořské vody...140 // Pyknoklina a termoklina...142 // Srovnání čisté a mořské vody...143 // Odsolování...145 // Destilace...145 // Membránová separace...145 // Další metody odsolování...146 // Čtenáři se ptají...147 // 6. Vztah atmosféry a moře...150 // RMS TITANIC: Ztracen (1912) a nalezen (1985)...150 // Nerovnoměrné ohřívání Země Sluncem...152 // Kam se dostává sluneční energie?...152 // Roční období...152 // Tepelný tok v oceánech...153 // Atmosféra: fyzikální vlastnosti...154 // Fiktivní příklad nerotující Země...156 // Coriolisův efekt...157 // Příklad první: perspektiva a vztažná soustava // na kolotoči...158 // Příklad 2: příběh dvou střel...158 // Změny v Coriolisově efektu v závislosti // na zeměpisné šířce...159 // Atmosférické cirkulační buňky // na otáčející se Zemi...160 // Cirkulační buňky...160 // Tlak...160 // Pásy převládajícího proudění...161 // Hranice mezi větrnými pásy...161 // Cirkulační buňky: idealizované nebo skutečné?... 161 Oceány, počasí a podnebí...163 // Větry...163 // Bouře...163 // Tropické cyklóny - hurikány, tajfuny // a další katastrofy...166 // Klimatické zóny nad oceány...170 // Skleníkový efekt v atmosféře...173 // Které plyny přispívají ke skleníkovému efektu?... 174 Jaké změny nastanou // v důsledku globálního oteplování?...174 // 1PCC a Kjótský protokol...177
Role oceánu při snižování skleníkového efektu ... 177 Co bychom měli dělat proti zvyšování // skleníkového efektu?...178 // Čtenáři se ptají...178 // 7. Mořské proudění...183 // Benjamin Franklin: nejznámnější oceánograf světa 183 // Měření mořských proudů...184 // Povrchové proudy...185 // Rovníkové proudy, okrajové proudy // a proudové koloběhy...186 // Ekmanova spirála a Ekmanův posun...188 // Geostrofické proudy...191 // Západní zesílení...191 // Rovníkové protiproudy...193 // Oceánské proudy a klima...194 // Výstupné a sestupné proudy...195 // Divergentní (rozbíhavé) povrchové vody...195 // Konvergentní (sbíhavé) povrchové vody...195 // Pobřežní výstupné a sestupné proudy...195 // Další druhy výstupných proudů...197 // Povrchové proudy oceánů...197 // Antarktická cirkulace...197 // Cirkulace Atlantského oceánu...200 // Cirkulace Tichého oceánu...203 // Cirkulace Indického oceánu...209 // Hlubinné proudy...211 // Vznik termohalinní cirkulace...211 // Zdroje hlubinné vody...212 // Celosvětová cirkulace hlubinné vody...213 // Čtenáři se ptají...216 // 8. Vlny a pohyb vody...219 // Největší zaznamenaná vlna v historii: // záliv Lituya Bay, Aljaška, červenec 1958...219 // Co způsobuje vlnění?...221 // Jak se vlny pohybují...222 // Vlastnosti vln...223 // Kruhový pohyb...224 // Hlubokovodní vlny...224 // Vlny v mělkých vodách...225 // Eolické vlny...227 // Vznik nuceného
vlnění...227 // Přechodné vlny...227 // Volné vlnění...227 // Příboj...230 // Refrakce vln...234 // Obsah V // Odraz vln...236 // Tsunami...236 // Vliv tsunami na pobřeží...237 // Tsunami v dějinách...237 // Systém včasného varování před tsunami...239 // Energie z vln...241 // Čtenáři se ptají...242 // 9. Slapové jevy: příliv a odliv...245 // Stručná historie některých přílivových elektráren 245 // Vznik přílivu a odlivu...246 // Síly způsobující příliv a odliv...246 // Dmutí a vliv Měsíce...250 // Dmutí: vlivy Slunce...250 // Rotace Země...250 // Měsíční přílivový cyklus...251 // Další faktory...253 // Idealizovaná předpověď přílivu a odlivu...254 // Slapové jevy na oceánu...254 // Průběh přílivů ...256 // Příklad extrémních přílivů: záliv Fundy...257 // Pobřežní přílivové proudy...257 // Využitelnost přílivové energie...260 // Čtenáři se ptají...261 // 10. Pobřeží: pláže a utváření břehů...266 // Selhání dobře míněné politiky: americký // Národní program pojištění proti povodním...266 // Pobřežní oblast...267 // Pobřežní terminologie...267 // Složení pláže...268 // Pohyb písku na pláži...268 // Abrazní a sedimentární typy pobřeží...269 // Vlastnosti pobřeží abrazního typu ...271 // Vlastnosti sedimentárního typu pobřeží...273 // Vynořování a zaplavování břehů...278 // Tektonické a izostatické pohyby v zemské kůře... 279
Eustatické změny mořské hladiny...280 // Úroveň hladiny světového oceánu // a skleníkový efekt...281 // Charakteristiky pobřeží USA...281 // Pobřeží Atlantského oceánu...282 // Pobřeží Mexického zálivu...283 // Pobřeží Tichého oceánu...283 // Pobřežní zpevnění...283 // Výhony a výhonová pole...285 // Přístavní hráze...285 // Vlnolamy...286 // Nábřežní zdi...287 // Alternativní přístup k pobřežnímu zpevnění 288 // Čtenáři se ptají...288 // 11. Pobřežní vody...293 // Mořské právo...293 // Pobřežní vody...295 // Salinita...295 // Teplota...295 // Pobřežní geostrofické proudy...295 // Estuáry...297 // Vznik estuárů...297 // Míšení vody v estuárech...298 // Estuáry a lidská činnost...299 // Pobřežní mokřady...300 // Ztráty cenných mokřadů...301 // Laguny...302 // Laguna Madre...303 // Středozemní moře: // nejdůležitější vnitřní moře Evropy...304 // Cirkulace vody ve Středozemním moři...304 // Znečištění pobřežních vod...304 // Co je to znečištění moře?...304 // Ropa...306 // Odpadní vody a čistírenský kal...312 // DDTaPCB...313 // Rtuť a minamatská nemoc...315 // Plošné znečištění a pevný odpad...317 // Čtenáři se ptají...317 // 12. Mořské prostředí...322 // Charles Darwin a plavba lodi Beagle...322 // Klasifikace živých tvorů...323 // Klasifikace mořských organismů...325 // Plankton...325 // Nekton...326 // Bentos...326 // Druhy v mořském
prostředí...328 // Proč je mořských druhů tak málo?...328 // Adaptace organismů na mořské prostředí...328 // Stálý tvar a setrvání na místě...329 // Viskozita vody...331 // Teplota...332 // Salinita...334 // Rozpuštěné plyny...336 // Průhlednost a maskování...337 // Tlak...337 // Členění mořského prostředí...338 // Pelagická oblast...339 // Bentická oblast...341 // Čtenáři se ptají...343 // 13. Biologická produkce a toky energie...346 // Výzkum Kalifornského proudu: projekt CalCOFI 346 // Primární produkce...347 // Fotosyntetická produktivita...347 // Dostupnost živin...348 // Dostupnost slunečního záření...349 // Okraje oceánů...349 // Průchod světla mořskou vodou...350 // Fotosyntetizující mořské organismy...353 // Semenné rostliny (Spermatophyta)...353 // Makroskopické řasy...355 // Mikroskopické řasy...356 // Regionální produktivita...361 // Produktivita polárních moří...362 // VI Obsah // Produktivita tropických moří...362 // Produktivita v oceánech mírného pásma...363 // Tok energie...364 // Tok energie v mořských ekosystémech...364 // Těsná soužití organismů - symbiózy...366 // Biogeochemické cykly...366 // Trolické úrovně a potravní pyramidy...367 // Trofické úrovně...367 // Účinnost přenosu energie...368 // Pyramida biomasy...368 // Ekosystémy a rybolov...371 // Vedlejší úlovky...372 // Regulace průmyslového rybolovu...373 // Čtenáři se ptají...376 // 14. Obyvatelé
volné vody...379 // Alexander Agassiz a jeho příspěvek // k rozvoji oceánografických odběrových metod...379 // Jak nespadnout na dno...380 // Plynové zásobníky...380 // Zooplankton...381 // Aktivně plovoucí organismy - nekton...384 // Adaptace pro lov kořisti...388 // Počkat si nebo se za potravou hnát?...388 // Rychlost a délka těla...389 // Studenokrevní a teplokrcvní...389 // Adaptace oběhového systému...390 // Jak se nestát kořistí jiných...391 // Hejna ryb...391 // Mořští savci...393 // Šelmy...394 // Sirény...395 // Kytovci...396 // Migrace na příkladu plejtvákovcú šedých: // cesta tam a zase zpátky...404 // Čtenáři se ptají...406 // 15. Obyvatelé mořského dna...410 // Spor o existenci života v mořských hlubinách: // Edward Forbes versus John a James Clark Rossovi... 410 // Skalnatá pobřeží...411 // Dostřiková zóna - supralitorál...411 // Svrchní přílivová zóna...412 // Střední přílivová zóna...412 // Spodní přílivová zóna...418 // Pobřeží s měkkým dnem...418 // Sedimenty...418 // Členění přílivové zóny...419 // Život v sedimentu ..v...419 // Písečné pláže...420 // Bahnité plošiny...423 // Mělké mořské dno...423 // Skalnaté dno sublitorálu...423 // Korálové útesy...426 // Hlubokomořské dno...428 // Fyzikální vlastnosti hlubokomořského prostředí... 428 // Zdroje potravy a druhová diverzita...432 // Společenstva hlubokomořských // hydrotermálních vývěrú...432
// Chemosyntetizující společenstva // netermálních průsaků...436 // Čtenáři se ptají...440 // Doslov...443 // Mořská chráněná území a rezervace...443 // Co můžete udělat vy?...443 // Přílohy...445 // Britský měrný systém...445 // Metrická jednotková soustava...445 // Teplota...445 // Převodní tabulky...446 // Fyzicko-geografická mapa...448 // Zeměpisná šířka a délka...450 // Odvozování zeměpisné délky a šířky...451 // Pohled na atom...453 // Chemické vazby...453 // Výkladový slovník...457 // Rejstřík...474

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC