Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.08.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2002
xv,522 s. : il. + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 80-7226-625-X (brož.)
Komunikace & sítě
Pro každého uživatele
Obsahuje ilustrace, úvod, přílohy, rejstřík, údaje o autorovi, přiložený CD-ROM
Novell NetWare (software) - příručky
000072129
Obsah // 1. KAPITOLA // Koncepce systému NetWare 6 1 // Úvod do systému NetWare 1 // Základní charakteristika 1 // Historie 2 // NetWare 6 6 // Novinky 6 // Forma distribuce 8 // Struktura sítí NetWare 6 9 // Architektura systému na serveru 10 // Spuštění a zastavení systému 12 // Ovládání systému 15 // Služby systému 17 // Základy činnosti v síti 18 // Běžní uživatelé 18 // Správce sítě 19 // Nezbytné podmínky pro činnost v síti 20 // Činnost v síti 20 // 2. KAPITOLA // Instalace systému NetWare 6 na server 21 // Standardní instalace systému NetWare 6 na server 21 // Příprava na instalaci 21 // Vlastní instalace systému 23 // Příklad postupu při instalaci 28 // Dodatečná instalace volitelných součástí NetWare 6 30 // Převedení existujících serverů na NetWare 6 32 // Upgrade existujícího serveru na systém NetWare 6 32 // Migrace existujícího serveru na systém NetWare 6 34 // Požadavky na servery v rutinním provozu 35 // Požadavky z hlediska poskytovaných služeb 36 // Požadavky z hlediska výkonu 36 // Požadavky z hlediska spolehlivosti a zabezpečení 38 // Novell NetWare 6 - podrobná příručka vil // Obsah // 3. KAPITOLA // Služby systému NetWare 6 41 // Služba Novell eDirectory 43 // Hlavní rysy služby eDirectory 44 // Historie služby eDirectory 46 // Objekty služby eDirectory 47 // Schéma služby eDirectory 57 // Oblasti eDirectory a jejich kopie 58 // Emulace Bindery 64 // Synchronizace času 64
// Návrh stromu eDirectory 69 // Použití služby eDirectory 70 // Příklady postupů 71 // Služby LDAP pro eDirectory 75 // Správce WAN-provozu 78 // Tradiční souborový systém 79 // Disky serveru 80 // Diskové oblasti NetWare 81 // Logické disky NetWare 82 // Sítové adresáře 83 // •lyiapování symbolů disků 86 // Mapování pro vyhledávání 89 // Limity diskového prostoru 90 // Obnova a fyzické rušení souborů 90 // Podpora nedosových jmen 91 // Dělení bloků, pakování souborů a odsouvání dat 92 // Ostatní funkce 93 // Použití tradičního souborového systému 93 // Příklady postupů 94 // Souborový systém NSS 95 // Přínosy systému NSS 95 // Koncepce systému NSS 97 // Funkce systému NSS 99 // Použití systému NSS 100 // Příklady postupů 100 // Tradiční tiskové služby 102 // Základní součásti tradičních tiskových služeb 102 // Tiskové joby 105 // Doplňkové tiskové funkce 107 // Použití tradičních tiskových služeb 108 // Příklady postupů 110 // vin // I // Novell NetWare 6 - podrobná příručka // Obsah // Tiskové služby NDPS 112 // Prínosy služeb NDPS 113 // Koncepce služeb NDPS 113 // Instalace a použití služeb NDPS 117 // Příklady postupů 119 // Komunikační služby 121 // Standardy sítové kabeláže a komunikační rámce 122 // Varianty použití komunikačních protokolů 123 // Protokolová sada IPX/SPX 126 // Protokolová sada ??? 130 // Použití komunikačních služeb 136
Příklady postupů 138 // Služby Novell DNS/DHCP 139 // Zabezpečení sítě 147 // Úvod do problematiky zabezpečení 147 // Náhradní stopy a kontrolní čtení 150 // Zrcadlení disků 151 // Klastrové služby NCS 153 // Systém TIS 159 // Ochrana systémové databáze 161 // Zálohování obsahu sítě 161 // Zabezpečení serveru 170 // Zabezpečení při přihlašování do sítě 171 // Pokročilá autentizace službou NMAS 174 // Zabezpečení adresářů a souborů přístupovými právy 178 // Zabezpečení adresářů a souborů atributy 184 // Zabezpečení objektů eDirectory přístupovými právy 187 // Pokročilé sledování událostí službou NAAS 196 // Podepisování NCP paketů 202 // Filtrace paketů 204 // Infrastruktura NICI 206 // Certifikační server NCS 207 // Licenční služby NLS 212 // Koncepce licenčních služeb NLS 212 // Licenční model UAL 213 // Použití licenčních služeb 215 // Příklady postupů 215 // Login script 216 // Typy login scriptu 216 // Příkazy login scriptu 218 // Interní proměnné login scriptu 233 // Novell NetWare 6 - oodrobná oříručka // Obsah // Použití login scriptu Vzorové login scripty Příklady postupů Webový server Apache Servletový stroj Tomcat // Webový server NetWare Enterprise Koncepce webového serveru Instalace a použití webového serveru Příklady postupů // Souborová služba iFolder // Koncepce služby iFolder Instalace a použití služby iFolder Příklady postupů Tisková
služba iPrint Koncepce služby iPrint Instalace a použití služby iPrint Příklady postupů // Webový přístup NetWare Web Access Koncepce webového přístupu Instalace a použití webového přístupu Příklady postupů // Souborová služba NetStorage Souborová služba NetDrive // Vyhledávací server NetWare Web Search Server Koncepce vyhledávacího serveru Instalace a použití vyhledávacího serveru Příklady postupů // FTP-server pro NetWare Vlastnosti FTP-serveru Instalace a použití FTP-serveru Příklady postupů // Podpora technologie Java Databázové služby // Btrieve // Pervasive.SQL 2000i Účtovací systém Správa serveru // Základní činnosti Podpora více procesorů // 235 // 235 // 237 // 237 // 237 // 238 238 240 242 244 244 246 // 248 // 249 // 249 // 250 // 252 // 253 // 253 // 254 254 // 254 // 257 // 259 // 259 // 260 262 // 264 // 264 // 265 // 266 267 // 269 // 270 270 273 275 275 278 // x // Novell NetWare 6 // oodrobná nřírnřUa // Obsah // Podpora technologie PCI Hot Plug 279 // Virtuální pamět 280 // Chráněné paměťové oblasti 281 // 4. KAPITOLA // Klientský přístup ? serverům NetWare 6 283 // Tradiční přístup přes klienty systému NetWare 284 // Úvod do problematiky klientů systému NetWare 284 // Instalace klientů systému NetWare 286 // Přihlašování uživatelů do sítě 290 // Použití Novell klienta pro Windows 95/98 292 // Použití Novell klienta pro Windows NT/2000 296 // Příklady postupů 299
// Nativní přístup NFAP 301 // Koncepce nativního přístupu NFAP 301 // Instalace nativního přístupu NFAP 302 // Použití nativního přístupu NFAP ze stanic Windows 302 // Použití nativního přístupu NFAP ze stanic Macintosh 303 // Použití nativního přístupu NFAP ze stanic Unix 304 // Příklady postupů 305 // Webový přístup 307 // Koncepce 308 // Instalace a použití 309 // 5. KAPITOLA // Příkazy a utility systému NetWare 6 311 // Úvod do problematiky 311 // Typy příkazů a utilit 311 // Použitelnost příkazů a utilit pro různé uživatele 317 // Formát popisu příkazů 318 // Popis jednotlivých příkazů 319 // 6. KAPITOLA // Dokumentace a další zdroje informací 489 // Dokumentace systému NetWare 6 489 // Papírová dokumentace 489 // Elektronická dokumentace 490 // Dokumentace na Internetu 491 // Nápovědy v příkazech a utilitách 492 // Další zdroje souvisejících informací 493 // Novell NetWare 6 - podrobná příručka // Obsah // Přílohy 497 // Příloha A // Přehled popsaných příkazů systému NetWare 6 497 // Příloha ? // Anglicko-český slovník vybraných pojmů 503 // Příloha C 509 // Česko-anglický slovník vybraných pojmů 509 // Rejstřík // 517

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC