Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.05.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Linde, 2000
82 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7201-236-3 (brož.)
Další údaj z obálky: č. 155/2000 Sb.
Obsahuje úvod
Zákoník práce - Česko - texty a komentáře
000072508
OBSAH // OBSAH // ÚVODEM ...7 // 1. ZÁKAZ DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO ZAMĚSTNANCE A ZAMĚSTNANKYNĚ ...9 // 1.1 Obecně o zásadě rovnosti ...9 // 1.2 Rovné příležitosti v pracovněprávních vztazích ...11 // 1.3 Zákaz diskriminace na základě pohlaví v občanskoprávním řízení ve věcech pracovních ...13 // 1.4 Rovnost mezi muži a ženami v pracovních vztazích a rodičovská dovolená ...15 // 1.5 Pracovní podmínky zaměstnanců při vyslání k výkonu práce na území jiného členského státu ES ...17 // 2. INFORMOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI -ZASTUPOVÁNÍ A HÁJENÍ ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ ...18 // 2.1 Obecně o informování a projednání se zaměstnanci ...18 // 2.2 Právo zaměstnanců na informace a projednání ...20 // 2.3 Zastupování a hájení zájmů zaměstnanců odborovou organizací ...21 // 2.4 Rada zaměstnanců a zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ...22 // 2.5 Volba rady zaměstnanců a zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zánik a skončení jejich činnosti ...23 // OBSAH // 2.6 Postavení a činnost zástupcu zaměstnanců a povinnosti zaměstnavatele ...26 // 2.7 Přístup k nadnárodním informacím a projednání ...27 // 2.8 Vyjednávací výbor ...29 // 2.9 Usnesení o skončení vyjednávání ...30 // 2.10 Výjimka z postupu stanoveného zákoníkem práce a rozšíření evropské rady zaměstnanců ...31 // 2.11 Evropská rada zaměstnanců ustavená ujednáním ...31 // 2.12 Ujednání o jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání ...32 // 2.13 Evropská sociální rada ustavená podle zákoníku práce ...32 // 3. PRACOVNÍ POMĚR, ZÁKLADNÍ POVINNOSTI, PRACOVNÍ DOBA, DOVOLENÁ, MZDA A NÁHRADA MZDY ...36 // 3.1 Vznik, změna a skončení pracovního poměru ...36 // 3.1.1 Pracovní smlouva ...36 //
3.1 Vznik, změna a skončení pracovního poměru ...36 // 3.1.1 Pracovní smlouva ...36 // 3.1.2 Změna pracovního poměru ...38 // 3.1.3 Skončení pracovního poměru ...40 // 3.2 Základní povinnosti zaměstnanců ...44 // 3.3 Pracovní doba ...44 // 3.3.1 Vymezení pojmů ...44 // 3.3.2 Délka pracovní doby ...45 // 3.3.3 Rozvržení pracovní doby ...46 // 3.3.4 Pružná pracovní doba ...47 // 3.3.5 Přestávky v práci a nepřetržitý odpočinek ...50 // 3.3.6 Evidence pracovní doby ...51 // 3.3.7 Pracovní pohotovost ...52 // 3.3.8 Práce přesčas ...52 // 3.3.9 Noční práce ...53 // 3.3.10 Kratší pracovní doba a jiná úprava pracovní doby ...54 // 3.4 Dovolená na zotavenou ...54 // 4 // OBSAH // 3.5 Mzda (plat) a náhrada mzdy (platu) ...56 // 3.5.1 Mzda ...56 // 3.5.2 Náhrada mzdy při překážkách v práci ...59 // 4. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 60 // 4.1 Účel a c íl novely na úseku bezpečnosti // a ochrany zdraví při práci ...60 // 4.2 Spolupráce zaměstnavatelů ...60 // 4.3 Prevence rizik z práce ...61 // 4.3.1 Pojem pracovních rizik ...61 // 4.4 Mimořádné události na pracovišti ...62 // 4.5 Úloha bezpečnostního technika ...63 // 4.6 Povinnosti zaměstnavatele v bezpečnosti práce ...63 // 4.7 Ochranné pracovní prostředky ...64 // 4.7.1 Seznam ochranných pracovních prostředků ...65 // 4.8 Prevence pracovních úrazů ...65 // 4.9 Pracovní podmínky a pracovní prostředí ...66 // 4.9.1 Pracovní prostředí ...67 // 4.9.2 Zařízení pro ženy ...67 // 4.9.3 Porušování předpisů o pracovním prostředí ...68 // 4.9.4 Sankce zaměstnavatele ...69 // 4.10 Výrobní a pracovní prostředky // z hlediska bezpečnosti práce ...69 // 4.11 Zákazy prací ...70 // 4.12 Povinnosti zaměstnanců v bezpečnosti práce ...70 // 4.12.1 Zákaz požívání alkoholu ...71 // 4.12.2 Výjimky ze zákazu ...72 //
4.12.3 Kouření na pracovišti ...73 // 4.13 Další povinnosti zaměstnanců ...74 // 4.14 Účast zaměstnanců v bezpečnosti práce ...74 // 5 // OBSAH // 5. MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ ...76 // 5.1 Délka mateřské a rodičovské dovolené ...76 // 5.2 Návaznost rodičovské dovolené na mateřskou dovolenou ...77 // 5.3 Rodičovská dovolená ženy ...77 // 5.4 Rodičovská dovolená muže ...77 // 5.4.1 Předčasný návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené . 78 // 5.4.2 Návrat z mateřské nebo rodičovské dovolené ...78 // 5.5 Prodlužování rodičovské dovolené ...78 // 5.6 Rovnost mužů a žen v dalších pracovněprávních nárocích . 79 // 5.6.1 Úprava pracovní doby ...79 // 5.6.2 Zákaz rozvázání pracovního poměru ...80 // 5.6.3 Zákaz vysílání na pracovní cesty ...81 // 5.6 Převod zaměstnavatele ...81
(OCoLC)53231081
cnb000886317

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC