Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Fortuna, 2003
93 s. : il. ; 21 cm

ISBN 80-7168-869-X (brož.)
Obsahuje ilustrace, černobílé fotografie, tabulky
Ochrana civilní - učebnice středošk.
000072565
1 OCHRANA OBYVATELSTVA A S NÍ SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA...9 // 1.1 Vývoj ochrany obyvatelstva v našich podmínkách...9 // 1.2 Ochrana obyvatelstva v současnosti...11 // 2 CHARAKTERISTIKA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ...13 // 2.1 Antropogenní mimořádné události...13 // 2.1.1 Havárie s únikem nebezpečných látek...13 // Typy havárií...13 // Hlavní ohrožující účinky nebezpečných látek...14 // Znalosti, které pomáhají chránit život a zdraví // při havárii s únikem nebezpečných látek...20 // Jak se projevují havárie s únikem nebezpečných látek...23 // Varovný signál sirény...25 // Jak se chovat při havárii s únikem nebezpečných látek...26 // Radiační nehody a havárie...28 // Příklady vážných radiačních havárií jaderných elektráren 41 // 2.1.2 Vnitrostátní sociální a ekonomické krizové situace...44 // Co jsou vnitrostátní sociální a ekonomické krizové situace ... 44 Příčiny vzniku vnitrostátních sociálních // a ekonomických krizových situací...45 // Jak se chovat při vnitrostátních sociálních a ekonomických krizových situacích...45 // 2.1.3 Vojenské krizové situace...46 // Co jsou vojenské krizové situace...46 // Jak se chovat při vojenských krizových situacích...48 // 2.2 Přírodní mimořádné události...49 // 2.2.1 Živelní pohromy...49 // Co jsou živelní pohromy...49 // Příčiny
vzniku živelních pohrom a jejich projevy...49 // Jak se chovat při povodních...50 // Jak se chovat při působení atmosférických poruch...55 // Jak se chovat při zemětřeseních a sopečných výbuších 58 // Jak se chovat při sesuvných a lavinových pohybech...67 // Jak přežít situace ohrožení v přírodě...68 // 7 // 2.2.2 Hromadné nákazy...69 // Co jsou hromadné nákazy...69 // Vznik hromadných nákaz... 70 // Jak se chovat při hromadných nákazách... 71 // Vybraná onemocněni, jejichž původci jsou zneužitelní // pro teroristické nebo vojenské účely... 73 // 3 SEBEOCHRANA, PRVNÍ POMOC A VZÁJEMNÁ POMOC... 76 // 3.1 Improvizované prostředky... 76 // 3.2 Humanitární pomoc... 77 // Humanitární pomoc poskytovaná státem... 77 // Humanitární pomoc poskytovaná nestátními neziskovými // organizacemi... 78 // Mezinárodní humanitární pomoc... 79 // 3.3 Evakuace a evakuační zavazadlo... 79 // 3.4 Zásady první pomoci... 84 // Neodkladná resuscitace... 85 // První pomoc při krvácení... 87 // První pomoc při zlomeninách... 87 // První pomoc při tepelných poraněních... 88 // První pomoc při zasažení organismu chemickou látkou 90 // První pomoc při poranění tlakovou vlnou... 91 // Postup při hromadném neštěstí... 92
(OCoLC)56865505
cnb001286170

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC