Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2007
x, 254 s. : il. ; 23 cm + 1 DVD

objednat
ISBN 978-80-251-1658-6 (váz.)
Obálkový podnázev: neverbální komunikace pro obchodníky i běžný život : postoje a držení těla, výraz obličeje, komunikace dotykem, mimoslovní složky v hlase, oční kontakt
Obsahuje černobílé fotografie
Bibliografie na s. 249-250, rejstřík
Komunikace neverbální - příručky
000072958
iii // OBSAH // ÚVOD STR. 1 // Kapitola 1 str. 3 // KOMUNIKACE STR. 3 // CO SE DOZVÍTE v kapitole STR. 3 // SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 // CO JE TO SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 4 // DESATERO FALEŠNÝCH PŘEDSTAV 0 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI STR. 5 // TEST: KOMUNIKUJETE JASNĚ? STR. 5 // HLAVNÍ PŘÍČINY NEDOROZUMĚNÍ STR. 6 // VERBÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 9 // NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 11 // ETAPY VE VÝVOJI SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 13 // SOUHRN KAPITOLY STR. 15 // OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15 // Kapitola 2 str. 17 // NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A PROČ JE UŽITEČNÉ SE JÍ ZABÝVAT STR. 17 // CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 17 // ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO STUDIUM NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 17 // POJEM NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 17 // VÝZNAM NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 18 // NEVERBÁLNÍ KÓDY A KÓDOVÁNÍ STR. 23 // ARBITRÁRNI’ KÓDOVÁNÍ STR. 24 // IKONICKÉ KÓDOVÁNÍ STR. 24 // INTRINZICKÉ KÓDOVÁNÍ STR. 24 // ZÁMĚRNOST NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 24 // JAK JSTE VNÍMAVÍ ? ŘEČI TĚLA? STR. 25 // Řeč těla // ¦ . ... // IV // NEVERBÁLNÍ VERSUS VERBÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 26 // KLASIFIKACE NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 28 // 1. SYMBOLY STR. 32 // 2. ILUSTRÁTORY STR. 33 // 3. REGULÁTORY STR. 33 // 4. ADAPTÉRY STR. 34 // SHODNÉ PRVKY MEZI PSYCHOTRONIKOU A NĚKTERÝMI ZNAKY V CHOVÁNÍ UDÍ STR. 35 // KOMUNIKACE A NLP STR. 37 // RAPORT STR. 38 // PACING A LEADING STR. 38 // 1. KOMUNIKACE PROBÍHÁ STÁLE STR. 38 // 2. SMYSLEM KOMUNIKACE JE REAKCE, KTEROU VYVOLÁ STR. 39
// 3. LIDÉ REAGUJÍ NA SVOU PŘEDSTAVU O SKUTEČNOSTI, NA SVŮJ MODEL // SKUTEČNOSTI A NIKOLIV NA SKUTEČNOST SAMU STR. 39 // SOUHRN KAPITOLY STR. 39 // OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 41 // SLOŽKY NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A CO V NICH NAJDEME // Kapitola 3 // PROXEMIKA // CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE // OSOBNÍ ZÓNY PROXIMITA // ORIENTACE A PROSTOROVÉ ÚPRAVY TERITORIALITA // SOUHRN KAPITOLY OTÁZKY A CVIČENÍ // Kapitola 4 // POSTUROLOGIE // CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE // POSTOJE // ZÁKLADNÍ TÉLESNÉ POSTOJE // STR. 43 // str. 43 // STR. 43 // STR. 43 // STR. 44 STR. 45 STR. 46 STR. 46 // STR. 48 STR. 48 // str. 51 // STR. 51 // STR. 51 // STR. 51 STR. 52 // Řeč těla // iSa // i___. . .. ..___ // OBSAH v // DRŽENI TĚLA V INTERPERSONALEM KONTAKTU VZÁJEMNÁ POLOHA V INTERPERSONÁLNÍM KONTAKTU ŠEST KROKŮ ? PERFEKTNÍMU DRŽENI TĚLA SEZENÍ STR. 52 STR. 53 STR. 54 STR. 54 // NĚKOLIK INSPIRACÍ ? POZICÍM V SEDĚ NESPRÁVNÉ SEZENI STR. 55 STR. 57 // SOUHRN KAPITOLY STR. 58 // OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 58 // CVIČENÍ STR. 60 // Kapitola 5 str. 63 // KINEZIKA A GESTIKA STR. 63 // CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE KINEZIKA GESTIKA TERMINOLOGIE KINEZIKY GESTA KINEZIKA A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE KONVENČNI GESTA STR. 63 STR. 63 STR. 63 STR. 64 STR. 64 STR. 65 STR. 66 // BARIERA V PODOBĚ ZALOŽENÝCH RUKOU OBVYKLÉ ZKŘÍŽENÍ PAŽÍ TEST POZNÁVÁNI GEST GESTA A PROJEVY OSOBNOSTI PÁR ŘÁDEK 0 CHŮZI SPRÁVNÁ CHŮZE MÁ TYTO ZÁSADY STR. 66 STR. 67 STR. 68 STR. 92 STR. 93 STR. 93 // SOUHRN
KAPITOLY STR. 94 // OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 94 // Kapitola 6 str. 97 // MIMIKA STR. 97 // CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE MIMIKA - KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM VÝRAZŮ OBLIČEJE FUNKCE MIMICKÝCH PROJEVŮ MIMICKÉ PROJEVY V INTERAKCI OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH KANÁLŮ STR.97 STR. 97 STR. 97 STR. 98 STR. 98 // Řeč těla // VI // KOMPLEMENTACE ČI ZHODNOCENI’ VERBÁLNIHO/NEVERBÁLNIHO PROJEVU STR. 98 // NAHRAZENÍ MLUVENÉHO PROJEVU STR. 98 // UKAZUJTE SE Z HEZČÍ STRANY STR. 98 // ROZPOZNÁVÁNÍ EMOCÍ V LIDSKÉ TVÁŘI STR. 100 // ZÓNY V OBLIČEJI STR. 100 // PŘEKVAPENÍ STR. 101 // STRACH STR. 101 // ZNECHUCENÍ STR. 102 // ROZČILENÍ STR. 102 // ŠTĚSTÍ STR. 102 // SMUTEK STR. 102 // JEMNÉ POZDVIŽENÍ OBOČÍ STR. 102 // SOUHRN KAPITOLY STR. 104 // OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 104 // Kapitola 7 str. 107 // HAPTIKA STR. 107 // CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 107 // HAPTIKA - KOMUNIKACE DOTYKEM STR. 107 // DOTEKY STR.107 // TYPY DOTYKOVÉHO CHOVÁNÍ STR. 108 // funkCně-profesionální DOTEKY STR. 109 // SOCIÁLNÍ DOTEKY STR. 109 // PŘÁTELSKÉ DOTEKY STR. 109 // MILOSTNÉ DOTEKY STR. 109 // SEXUÁLNÍ DOTEKY STR. 109 // NĚKOLIK POZNÁMEK ? PODÁVÁNÍ RUKY STR. 110 // STYL STISKU RUKY STR. 110 // DOMINANTNÍ STYL STR. 110 // STYL SPOJENECKÝ STR. 110 // PODŘÍZENÝ STYL STR. 111 // RUKAVICE STR. 111 // ZDVOJENÝ DOTYK STR. 112 // UCHOPENÍ ZA ZÁPĚSTÍ STR. 112 // UCHOPENÍ ZA RAMENO STR. 112 // DÉLKA STISKU RUKY JAKO KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJ STR. 112
// A JAKÝ JE VÁŠ STISK RUKY? STR. 114 // SEBEDOTÝKÁNÍ STR. 115 // VÝZNAM DOTYKOVÉHO CHOVÁNÍ STR. 115 // OBSAH // VII // SOUHRN KAPITOLY STR. 115 // OTÁZKY A CVIČENÍ STR.116 // Kapitola 8 str. 117 // OČNÍ KONTAKT STR. 117 // CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM POHLEDU PROMĚNNÉ POHLEDU POHLED V INTERAKCI UPŘENÝ POHLED A POHLED Z OČI DO OČI ZUŽOVÁNI A ROZŠIŘOVÁNÍ ZORNICE oční kontakt a přitažlivost STR. 117 STR. 117 STR. 117 STR. 118 STR. 121 STR. 122 STR. 122 // SOUHRN KAPITOLY STR. 124 // OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 125 // Kapitola 9 str. 127 // PARALINGVISTIKA STR. 127 // CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 127 // PARALINGVISTIKA - KOMUNIKACE MIMOSLOVNÍMI SLOŽKAMI HLASOVÉHO PROJEVU ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PARALINGVISTIKY HLASOVÁ DIMENZE AKUSTICKÉHO PROJEVU PAUZY V KOMUNIKAČNÍM TOKU GRAMATICKÉ PŘÍPADY NEGRAMATICKÉ PŘÍPADY PARALINGVISTIKA V INTERAKCI STR. 127 STR. 128 STR. 128 STR. 129 STR. 129 STR. 129 STR. 130 // SOUHRN KAPITOLY STR. 131 // OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 131 // Kapitola 10 str. 133 // VZHLED A ÚPRAVA ZEVNĚJŠKU STR. 133 // CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE KOMUNIKACE VZHLEDEM STR. 133 STR. 133 // Řeč těla // Vlil // SIGNÁLY VYSÍLANÉ NAŠÍM VZHLEDEM OBLEČENÍ A DALŠÍ DOPLŇKY FYZICKÝ VZHLED // NĚKOLIK POZNÁMEK NA TÉMA KOMUNIKACE PACHEM // SOUHRN KAPITOLY OTÁZKY A CVIČENÍ // Kapitola 11 // ŘEČ TĚLA - RYCHLÝ PRŮVODCE // HLAVA // RAMENA // RUCE // NOHY // CELÁ POSTAVA CHOVÁNÍ OSOBY, KTERÁ LŽE
// CHOVÁNÍ OSOBY, KTERÁ SE SNAŽÍ ZÍSKAT ZÁJEM DRUHÉHO POHLAVÍ // ŘEČ TĚLA - RYCHLÝ PRŮVODCE II. PODLE O CONELLOVÝCH // ŘEČ TĚLA - RYCHLÝ PRŮVODCE III. PŘI (OBCHODNÍM) JEDNÁNÍ // PŘÍKLADY A PRAKTICKÉ APLIKACE // NESOULAD VERBÁLNÍHO A NEVERBÁLNÍHO SDĚLENÍ // LHANÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE // VLASY - SYMBOL NEVĚDOMÍ // ČERVENÁ VE VLASECH // MAKE-UP // OBLEČENÍ // CO MOHOU PROZRADIT BOTY // DÉLKA KROKU // NAIVNÍ A OTRLÉ LHANÍ // NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A HLEDÁNÍ PRÁCE // Kapitola 12 // PRŮVODCE OBCHODNÍ SCHŮZKOU Z HLEDISKA NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE // DOKRESLETE SVÁ SLOVA RUKAMA // JAK SPRÁVNĚ ZACHÁZET S RUKAMA V PRŮBĚHU DISKUSE // STR. 134 STR. 135 STR. 135 STR. 136 // STR. 137 // STR. 137 // str. 139 // STR. 139 // STR. 139 STR. 139 STR. 139 STR. 140 STR. 140 STR. 140 STR. 140 // STR. 141 // STR.142 // STR.149 // STR. 149 STR. 149 STR. 149 STR. 150 STR. 150 STR. 150 STR. 150 STR. 150 STR. 153 STR. 155 // str. 157 // STR. 157 // STR. 157 // STR. 158 // Řeč těla // OBSAH // IX // PROČ JE DŮLEŽITÝ STABILNÍ, ALE DOSTATEČNĚ POHODLNÝ POSTOJ STR. 158 // ŘEČ TĚLA - ODHALTE POSTOJ POSLUCHAČE STR. 159 // CO MOHOU NAPOVĚDĚT NĚKTERÉ SIGNÁLY STR. 159 // NĚKOLIK INSPIRACI JAK STÁT A NESTÁT PŘI PREZENTACI STR. 160 // PRVNÍ DOJEM - VELKÉ TÉMA STR. 163 // ÚROVNĚ, NA KTERÝCH SE LZE LADIT NA DRUHÉHO (PACING) STR. 166 // PŘIZPŮSOBUJETE SVÉ TĚLO TAK, ABY SE VÁŠ POSTOJ PODOBAL POSTOJI // VAŠEHO KLIENTA STR.
167 // SLADĚNI DECHU STR. 168 // PŘIZPŮSOBENI SE KLIENTOVĚ ŘEČI STR. 169 // PŘIZPŮSOBENI SE MYŠLENKOVÉMU PROCESU KLIENTA STR. 169 // SENZORICKY ORIENTOVANÁ SLOVA STR. 170 // SENZORICKY ORIENTOVANÉ FRÁZE STR. 171 // ? URČENI HLAVNÍHO SMYSLOVÉHO KANÁLU U KLIENTA MOHOU // POMOCI POHYBY OČI STR. 171 // TEST: JAK SE UBITÉ SAMI SOBĚ STR. 173 // TEST V ZRCADLE STR. 173 // MNOZÍ JSOU NESPOKOJENI SE SVÝM VZHLEDEM STR. 175 // DVAKRÁT DOBRÝ PRVNl DOJEM NEUDĚLÁTE STR. 176 // RAPORT STR. 176 // PACING STR. 176 // KONGRUENCE STR. 177 // PRŮVODCE OBCHODNÍ SCHŮZKOU Z HLEDISKA // NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE - POKRAČOVÁNÍ STR. 178 // Kapitola 13 str. 229 // NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE // A PARTNERSKÉ VZTAHY STR. 229 // JAK NESEDNOUT NA LEP DON JUANŮM STR. 229 // PŘITAHUJETE DRUHÉ? STR. 230 // Kapitola 14 str. 231 // NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE // A VÝBĚROVÝ POHOVOR STR. 231 // KDYŽ VYBÍRÁTE ZAMĚSTNANCE STR. 233 // PRVNl OBRÁZEK PŘI PŘÍCHODU STR. 233 // ČEHO Sl VŠIMNOUT NA VZHLEDU UCHAZEČE? STR. 233 // VYHNĚTE SE NADŘAZENOSTI STR. 233 // Rečtělg // x // ZKOUMEJTE ŘEČ TĚLA DOTAZOVANÉHO // DĚLEJTE Sl PRŮBĚŽNÉ POZNÁMKY // JAK ROZDĚLIT ROLE U VÍCEČLENNÉHO TÝMU? // SVŮJ PODNIK TAKÉ REPREZENTUJETE // ŘEČ TĚLA - JAK SE JI NAUČIT VNÍMAT // Kapitola 15 // NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE PRO CESTOVATELE // Kapitola 16 // NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE SE ŠÉFEM // ZDE SE NABÍZÍ NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH RAD // Kapitola 17 // NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A ÚSPĚŠNÝ
FLIRT? // POHLEDY // ZRCADLENÍ // BLESKOVÁ SIGNALIZACE OBOČÍ // UKAZOVÁNÍ // MRKÁNÍ // PRAVIDLA PRO VYUŽITÍ PŘEDCHOZÍCH RAD DESET KROKŮ ? DŮVĚRNOSTI CO DĚLÁ MUŽE PŘITAŽLIVÝMI ...A CO PŘITAŽLIVOST ŽENY? // OBLAST: HLAVA A KRK OBLAST: RUCE A PAŽE OBLAST: NOHY // Kapitola 18 // ZÁVĚR // SEZNAM POUŽITÉ A DOPORUČENÉ LITERATURY REJSTŘÍK // STR. 234 STR. 234 STR. 234 STR.235 // STR.235 // str. 237 // STR. 237 // str. 239 // STR. 239 // STR. 239 // str. 241 // STR. 241 // STR. 241 STR. 241 STR. 242 STR. 242 STR. 242 STR. 242 STR. 243 STR. 244 STR. 245 STR. 246 STR. 246 STR. 246 // str. 247 // STR. 247 STR. 249 STR. 251 // Řeč těla

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC