Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:3x 
BK
Ostrava : IMPEX, 2000
160 s.

objednat
ISBN 80-86035-22-0 (brož.)
Obsahuje úvod, pracovní část, klíč
Angličtina - gramatika - cvičení praktická - učebnice
000072978
Obsah // strana // 1. Rozkazovací způsob ...4 // 2. Přítomný čas průběhový a prostý ...4 // 3. Budoucí časy ...5 // 4. Minulý čas prostý a průběhový ...7 // 5. Předpřítomný čas prostý a průběhový...7 // 6. Předminulý čas prostý a průběhový ...9 // 7. Jeden zápor v anglické větě ...10 // 8. Vazba “there is / there are”... K // 9. Zájmeno “other”... II // 10. Neurčitá zájmena ... 12 // 1 1. Zdůrazňovací zájmena ... 15 // 12. Stupňování přídavných jmen a srovnávání ... 15 // 13. Podmiňovací způsob přítomný a minulý ... 16 // 14. Podmínková souvětí ... 19 // 15. Souslednost časů a nepřímá řeč ... 21 // 16. Způsobová slovesa (zákl. tvary, opisy, s min. infinitivem) ...25 // 17. Trpný rod ... 27 // 18. Trpný rod a způsobová slovesa ...28 // 19. Trpný rod a podmiňovaci způsob ...31 // 20. Tázací dovětky / Opravdu? / Já také (ne) ...32 // 21. Vazba předmětu s infinitivem ...34 // 22. Vazba podmětu s infinitivem ... 35 // 23. Přechodník přítomný a minulý ...36 // 24. Gerundium - nejběžnější vazby ...--37 // 25. Slovesa s gerundiem a infinitivem ...39 // 26. Časové věty ...41 // 27. Vztažné věty ... 42 // 28. Krácení vztažných vět ... 43 // 29. Účinkové věty ...44 // 30. Účelové věty ... 45 // 3 1. Vazba “přídavné jméno + for + předmět + infinitiv” ...46 // 32. Vazba “it’s time”...46 // 33. Přípustkové věty ...46 // 34. Zvolací věty ...47
// 35. Přací věty ... 48 // 36. Vazba “dát si něco udělat” ... 49 // 37. Opakování děje v minulosti ...50 // 38. Zdůrazňovaci vazba “it is / it was ... that”...51 // 39. Inverze ...52 // Předložky po vybraných slovech a slovních spojeních ... 54 // PRACOVNÍ ČÁST ... 82 // Grammar: A - Level ... 83 // Grammar: K - Level ... KK // Prepositions ...1 10 // KLÍČ // Grammar: A - Level ...128 // Grammar: K - Level ...140 // Prepositions ... 148 // 3

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC