Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21) Půjčeno:21x 
BK
Brno : Paido, 2007
158 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM

ISBN 978-80-7315-153-9 (brož.)
Pedagogický výzkum v teorii a praxi ; sv. 8
Kurikulum v proměnách školy
Na obálce pod názvem: Pedagogická fakulta MU, Centrum pedagogického výzkumu
Název CD-ROMu: Kurikulum v proměnách školy : sborník publikovaných příspěvků z konference
"... na konferenci Kurikulum v proměnách školy, která se konala 20.-21.6.2007 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity"--S. 7
Obsahuje bibliografie
Část. slovenský text, anglická resumé
000073003
Úvodem: -- Tomáš Janík, Petr Knecht, Veronika Najvarová UČITEL A KURIKULUM -- Sebereflexe, komunikace a socio-konstrukce reality -- Jan Slavík -- Současný stav školních vzdělávacích programů a výzvy v profesní přípravě učitelů Jana Kratochvílová -- Budoucí učitel jako tvůrce vzdělávacího programu: vzdělávací program jako tvůrce budoucího učitele -- Pavel Brebera, Klára Kostková -- Projektování cizojazyčné výuky v pregraduálním vzdělávání učitelů -- Světlana Hanušová -- Úloha učiteĺa chémie pri tvorbe nového kurikula Renata Bellová, Dana Blahútová -- Interpretácia pojmu kurikulum učiteĺmi 1. stupňa základnej školy -- Zuzana Lopušanová -- Učitel’ v kurikulárnych premenách školy Daniela Valachova -- Obor Učitelství pro mateřské školy z pohledu inovativních změn -- Alena Nelešovská, Eva Šmelová -- ANALÝZY KURIKULA -- Model funkční gramotnosti a RVP ZV -- Veronika Najvarová -- Školní vzdělávací program základního vzdělávání jako jedna z podmínek rozvoje čtenářské gramotnosti Jana Doležalová -- Kurikulum etickej výchovy v primárnom vzdelávaní v Slovenskej republike -- Petra Fridrichová -- Umenie a kurikulum: Nové paradigmy v umeleckej edukácii Božena Šupšáková -- Pojmová analýza jednoho společenskovědního tématu v RVP Dominik Dvořák -- Proměny školy a kurikula a jejich odraz v učebnicích Věra Martinková -- Zastoupení a návaznost kurikula zeměpisu cestovního
ruchu -- v aktuálních vzdělávacích dokumentech a v učebnicích pro střední školy -- Eva Janoušková -- Vizuální informace ve vybraných učebnicích dějepisu pro 9. ročník základní školy Pavel Novotný -- Formy a fáze ve výuce zeměpisu: metodologický postup a vybrané výsledky CPV videostudie zeměpisu Dana Hubelová, Tomáš Janík, Petr Najvar -- Autoři

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC