Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

The Coping Paradox (@@20120924-07:24:17@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2007
435 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-247-2551-2 (brož.)
Velmi lehce
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje rejstříky
000073142
Human beings -- Personal data Parts of the body Outward appearance Childhood and youth Middle age and old age Personality and behaviour Senses and sensations Feelings and attitudes Morality and immorality Human relations Sexuality Personal hygiene Death -- The family -- Family relations Marriage and divorce Parents and children -- Eating, drinking, clothing -- Foods Beverages -- Kitchen and cooking Meals Eating out Clothing -- Health care -- Illnesses and symptoms -- Accidents and injuries -- Disabilities -- At the doctor’s -- At the dentist’s -- In hospital -- Healthy living -- The home -- Flats and houses Furniture, fittings, etc. Housework -- The social order -- Communities Social movements Political systems Parties and politics The legislature -- Člověk ---
Osobní údaje Části těla Zevnějšek; vzhled Dětství a mládí Střední věk a stáří Osobnost a chování Smysly a smyslové vjemy Pocity a postoje Morálka a nemorálnost Mezilidské vztahy Sexualita Osobní hygiena Smrt -- Rodina -- Příbuzenské vztahy Manželství a rozvod Rodiče a děti -- Stravování, pití, oblékání -- Potraviny Nápoje -- Kuchyně a vaření jídla -- Stravování mimo domácnost Oblékání -- Péče o zdraví -- Nemoci a jejich příznaky Nehody a zranění Zdravotní postižení U lékaře -- U zubního lékaře V nemocnici Zdravý životní styl -- Bydlení -- Byty a domy Nábytek, zařízení atd. Domácí práce -- Společenské uspořádání -- Společenství Společenská hnutí Politické systémy Politické strany a politika Zákonodárná moc -- Government Antigovernment activity Law and police Taxation Social security International relations Defence, war, military Titles, forms of address -- Social problems -- Housing shortage ---
Unemployment -- Drug and alcohol abuse -- Poverty -- Crime and violence Xenophobia and racism Sexism -- Social sciences -- Anthropology History -- Political science -- Psychology -- Sociology -- Education -- Educational facilities Subjects and skills Exams and qualifications Teaching and learning In the classroom -- World view -- Religions and denominations -- God and divinity -- Religious doctrines, practices, -- institutions Nonreligious beliefs Philosophy -- Art and literature -- Painting and sculpture Graphic art Photography Music and dance Theatre and cinema Architecture Literature -- Vláda -- Protivládní aktivity Právo a policie Daně -- Sociální zabezpečení Mezinárodní vztahy Obrana, válka, armáda Tituly, způsoby oslovení -- Společenské problémy -- Nedostatek bytů -- Nezaměstnanost -- Narkomanie a alkoholismus -- Chudoba -- Zločinnost a násilí -- Xenofobie a rasismus -- Sexismus -- Společenské vědy ---
Anthropologie Historie Politická věda Psychologie Sociologie -- Vzdělávání -- Vzdělávací zařízení Předměty a dovednosti Zkoušky a kvalifikace Vyučování a učení Ve třídě -- Světový názor -- Náboženství a vyznání Bůh a božství -- Náboženské doktríny, obřady, -- instituce Nenáboženská přesvědčení Filozofie -- Umění a literatura -- Malířství a sochařství Grafické umění Fotografie Hudba a tanec Divadlo a film Architektura Literatura -- Leisure and recreation -- Holidays -- Festive occasions -- Socializing -- Entertainments -- Travel and tourism -- Accommodation -- Shopping -- Sports -- Hobbies -- Drinking and smoking -- The universe -- Stars and planets Space exploration -- The earth -- Geology -- Metals and gemstones Geographical divisions Oceans, lakes, rivers The countryside The farming world The city -- The environment Weather and climate Natural disasters -- Living things -- Animals Plants -- Simpler life forms -- Science ---
Physics -- Chemistry -- Medicine -- Mathematics -- Numbers -- Measures and weights -- Technology -- Materials, tools, machines Manufacturing Electricity and electronics Containers -- Volný čas a rekreace -- Prázdniny a dovolená Slavnostní příležitosti Společenský styk Zábava -- Cestování a turistika Ubytování Nakupování Sport -- Koníčky; hobby Pití a kouření -- Vesmír -- Hvězdy a planety Vesmírný výzkum -- Země -- Geologie -- Kovy a drahé kameny Zeměpisné členění Moře, jezera, řeky Venkov Zemědělství Město -- Životní prostředí Počasí a podnebí Přírodní katastrofy -- Živočichové a rostliny -- Zvířata Rostliny -- Jednodušší živé organismy -- Věda -- Fyzika -- Chemie -- Lékařství -- Matematika -- Čísla -- Míry a váhy Technika -- Materiály, nářadí, stroje Průmyslová výroba Elektřina a elektronika Přepravní obaly -- Information and communications -- Reference sources Books and publishing The press ---
Radio and television The postal service Telephone and fax Computers -- Means of transport -- Motor vehicles and road traffic -- Rail transport Air transport Water transport Public transport -- The economy -- Economic theory and policy Business -- Money and finance Advertising Insurance Real estate -- Occupations and job titles -- In the office Labour relations -- Informace a komunikace -- Informační zdroje -- Knihy a nakladatelská činnost -- Tisk -- Rozhlas a televize Poštovní služby Telefon a fax Počítače -- Dopravní prostředky -- Motorová vozidla a silniční provoz Železniční doprava Letecká doprava Lodní doprava Veřejná doprava -- Hospodářství -- Ekonomická teorie a politika -- Obchodní činnost -- Peníze a peněžnictví -- Reklama -- Pojištění -- Nemovitosti -- Povolání a názvy pracovních -- pozic V kanceláři -- Vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli -- Stručná anglická gramatika Rejstřík anglických hesel Rejstřík českých hesel

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC