Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006
687 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7325-097-7 (brož.)
Část. slovenský text, anglická, německá a francouzská resumé
Obsahuje bibliografické odkazy
000073174
Jiří Hanuš: Osobnosti křesťanských církví a náboženských společností ve 20. století (s. 11) -- Ctirad Vaclav Pospíšil: Trinitární obraz Boha a uspořádání lidské společnosti (16) -- Jiří Malíř: Politická kariéra křesťanského politika v sekularizující se společnosti (28) -- Ladislav Soldán: Z fary U dobrého pastýře. Jan N. Soukop a další pokračovatelé v díle Sušilově ( 45) -- ) -- ) -- Pavel Marek: Emil Dlouhý-Pokorný jako politik (50) -- Petr Balcárek: Slaviboj Breiier (1837-1912) a jeho vliv na společnost první poloviny 20. století (56) -- Ondřej Matějka: Čeněk Dušek (1843—1918). Reformovaný farář mezi církví a národem (66) -- Marek Šmíd: Masarykův vztah ke Katolické moderně (79) -- Jan Štěpán: Kazatel František Urbánek (1886-1948) - přítel T. G. Masaryka a jeho rodiny (92) -- ) -- ) -- Stanislav Balík: Politika vedená z bludovské fary - P. František Alois Ermis (104) -- Pavel Marek: Antonín Cyril Stojan — kněz a politik (122) -- Tomáš Petráček: Politické a společenské problémy v myšlení prof. Vincenta Zapletala OP (134) -- Jiří Koníček: Möns. Oldřich Zlámal — kněz a sjednotitel československého osvobozovacího hnutí v USA (146) -- František Neupauer: František Paňák a jeho študentská a spolková činnost v Prahe (155) -- Eduard Bürget: Josef Svozil - kněz, novinář, politik (162) -- Tomáš W. Pavlíček: Měl by se duchovní angažovat v politice? Na příkladu Antonína J. Gayera (1872-1931) z Jednoty českobratrské (171) -- Miloslav Pojsl: Prof. PhDr. Jan Nevěřil, učitel a badatel (184) -- Petr Tesař: P. Paul Heider a P. Robert Schälzky - dva příklady politické angažovanosti kněží Řádu německých rytířů (194) -- Jiří Lach: Vliv historika Josefa Šusty na církevní život v počátcích první ČSR (209) --
Zlatuše Kukaňová: Dr. Josef Pluhař a navázání diplomatických styků řádu maltézských rytířů s Československem (217) -- Milan Katuninec: Ján Pôstényi - dlhoročný správca Spolku sv. Vojtecha (229) -- Peter Švorc: Evanjelický biskup Juraj Janoška, vznik a prvé roky existencie ČSR (242) -- Alena Bartlová: Ferdinand Juriga, prelát Andrej Hlinka a Jozef Tiso - traja čelní predstavitelia Slovenskej ľudovej strany v rokoch 1905-1945 (257) -- Vladimír Gavriněv: Biskup Sergij pražský a archimandrita Isaakij - dva šiřitelé pravého křesťanství (270) -- Ľubica Harbuľová: Pôsobenie archimandritu Vitalija (Maximenka) na Slovensku v rokoch 1923-1934 (287) -- Svatava Maria Kabošová: Stále živý podvižnik archimandrita Andrej (Vsevolod Kolomacký) a jeho vliv nejen na společnost 20. století (295) -- Jiří Jindra: Opat Method Zavoral - poslanec a senátor (308) -- Michal Pehr: Jan Jiří Rückl - moderní katolický politik (323) -- Miloš Trapl: František Hála - schopný či špatný politik? (329) -- Karel Komárek: Typ katolictví Jaroslava Durycha (339) -- Bohdan Kaňák: Thdr. Josef Rostislav Stejskal, olomoucký biskup Církve československé (husitské) (343) -- Jan Larisch: Josef Martin Nathan, nepolitik politikem (349) -- Pavel Holát: Kněz a archivář František Teplý, „...církev si musí opravit lid." (353) -- Hana Marešová: Český protestantismus v polském Zelově (361) -- Jaroslav Vaculík: Duchovní péče Ústředního apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci o české krajany v zahraničí, zvláště na Volyni a v Chorvatsku (370) -- Zdeněk Hazdra: Antonín hrabě Bořek-Dohalský z Dohalic (1889-1942). Šlechtic, kněz a vlastenec (374) -- Jaroslav Med: Osobnost R. I. Malého (388) -- Jaroslav Šebek: Aktivistická a nacionálni názorová linie v rámci politických elit německé křestansko-sociální strany na příkladu Roberta Mayr-Hartinga a Karla Hilgenreinera (394) --
František Čapka: K perzekuci kněží v období heydrichiády. (se zaměřením na Kounicovy koleje v Brně) (411) -- Hroznata František Janoušek: P. Josef Jílek, účastník protinacistického odboje (419) -- Petr Koura: Protinacistická odbojová činnost Štěpána Trochty (422) -- Jan Štěpán: Přemysl Pitter - posel bezvýhradné lidskosti (429) -- Vladimír Červený: Třikrát odboj a pokaždé jinak (442) -- Jan Dobeš: J. L. Hromádka - hlas pravého nebo falešného proroka? (462) -- Martina Kotlíková: Rudolf Ceh - Němec a oddaný kněz Církve československé ve složitém období let 1934-1950 (477) -- Pavel Večeřa: Jan Scheinost - prominentní katolický novinář před Národním soudem (487) -- Peter C. A. Morée: Novozákoník Josef Bohumil Souček k vysídlení sudetských Němců a komunistickému převratu (503) -- Jan Pešek: Biskup Ján Vojtaššák, jeho politická a verejná angažovanost v čase vojnovej Slovenskej republiky a povojnového Československa (515) -- Michal Barnovský: Biskup Pavel Gojdič ako objekt politiky (531) -- Adéla Gjuričová: 20. stoletím s čistým štítem i utkvělými představami: Růžena Vacková (546) -- Pavel Hlaváč: Blahoslav Hrubý, evangelický farář, americký voják, novinář, bojovník za demokracii a lidská práva (557) -- František Rafaja: Exil a oběť. Josef Konstantin Miklík a Leo Gruber - jejich osudový úděl (579) -- Štěpán Kohout: Oldřich Svozil — těžce zaplacená kariéra v řadách „obrozené" ČSL (594) -- Aleš Navrátil: Rudolf Bubik, biskup Apoštolské církve (612) -- Jozef Haľko - Jan Pešek: Ján Dechet, banskobystrický kapitulný vikár (615) -- Martin Weis: Biskup Dr. Josef Hlouch ve světle archivních dokumentů (630) -- Eduarda Heczková: Křesťanská levice (639) --
Jaroslav Hrdlička: Obraz římskokatolické církve u patriarchy CČS(H) prof. Františka Kováře před Druhým vatikánským koncilem. Kapitola o nacionalismu a CČS(H) . . 652) -- František X. Halas: Kardinál Casaroli jako partner komunistických vládců při jednáních o postavení katolické církve v Československu (1963—1989) (659) -- Petr Fiala - Jiří Hanuš: Skrytá církev a politika (673) -- Autoři sborníku (679)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC