Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 2004
175 s.

ISBN 80-7285-045-8 (brož.)
Hlasy minulosti ; [vol.] 1
Obsahuje poznámky, úvod, resumé anglicky
Bibliografie: s. 166-173
Dějiny - studium - historie orální - pojednání
Historie orální - pojednání
000073349
OBSAH // Ediční řada Hlasy minulosti... 7 // Úvod ...ii // Kapitola I NÁSTIN VÝVOJE ORÁLNÍ HISTORIE // 1. Nejstarší historie metody...18 // 2. Historie názvu...I9 // 3. Rozvoj orální historie v rámci Oral History Association...26 // 4. Orální historie v českém prostředí...37 // Kapitola II VZNIK ROZHOVORU ZA SOUČINNOSTI TAZATELE A NARÁTORA // 1. Hledání terminologického konsenzu...53 // 2. Tazatel a narátor v procesu rozhovoru...58 // 3. Problematika paměti narátora...70 // 4. Rozhovor jako proces a artefakt (výsledek)...79 // Kapitola III ANALÝZA A INTERPRETACE // 1. Hlavní společná východiska analýzy a interpretace rozhovoru ... 95 // 2. Narátorova vlastní analýza a interpretace sdělení // podaných při rozhovoru...100 // 3. Specifické postupy historika při analýze rozhovoru...102 // a) Analýza prostředí a nonverbálních projevů narátora...103 // b) Obsahová a psychologická analýza rozhovoru...105 // c) Jazyková analýza rozhovoru...112 // d) Analýza smyslu narátorova sdělení...120 // 4. Specifická kritéria a problémy interpretace rozhovorů...136 // Závěrem...160 // Literatura...166 // Prameny (seznam použitých rozhovorů)... 172 // Summary...I74

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC