Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:57x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2005
1273 s. : il. ; 26 cm

ISBN 80-247-0550-8 (váz.)
V pub. též logo Avicena
Obsahuje ilustrace, fotografie, rejstřík
Bibliografie na s. 1195-1232
Ortopedie - přehledy
000073392
5 // Obsah // Seznam zkratek... 17 // Předmluva (Pavel Dungl)... 25 // 1 Úvod (Pavel Dungl)... 27 // /./ Stručná historie oboru... 27 // 1.2 Významné osobnosti české ortopedie... 30 // 2 Ortopedická diagnostika (Jiří Kolman)... 35 // 2.1 Ortopedické vyšetřovací metody (Jiří Kolman, Pavel Dungl)... 35 // 2.1.1 Anamnéza... 35 // 2.1.2 Nynější onemocnění... 36 // 2.1.3 Objektivní vyšetření... 36 // 2.1.4 Funkční vyšetření... 38 // 2.2 Ortopedické symptomy (Jiří Kolman, Pavel Dungl)... 50 // 2.3 Laboratorní vyšetření (Ondřej Adamec)... 51 // 2.3.1 Vyšetření kostního metabolismu... 52 // 2.3.1 Vyšetření aktivity zánětu a patologického procesu... 53 // 2.3.2 Imunologické vyšetření... 54 // 2.3.3 Další biochemická vyšetření... 54 // 2.4 Vyšetřeni kloubního punktátu (Ondřej Adamec)... 54 // 2.5 Základy neurologické diagnostik}’ (Eduard Ehler)... 59 // 2.6 Zobrazovací metody (Jaroslav Strof, Kristina Žižkovská)... 66 // 2.6.1 RTG - rentgenové vyšetření (skiagrafie, skiaskopie)... 66 // 2.6.2 CT - výpočetní tomografie (komputerová tomografie)... 68 // 2.6.3 MR - magnetická rezonance... 69 // 2.6.4 Radionuklidové metody (Daniela Chroustová)... 70 // 2.6.5 Angiografie ... 78 // 2.6.6 Flebografie... 79 // 2.6.7 Artrografie... 79 // 2.6.8 Perimyelografie... 80 // 2.6.9 Sonografie - ultrazvukové vyšetření (ultrasonografíe, sonografíe, diagnostický ultrazvuk)... 80 // 2.7 Biomechanika chůze (Pavel Dungl)...
81 // 3 Léčebná rehabilitace (Zdeněk Koutný) ... 93 // 3.1 Pohybová terapie (fyzioterapie)... 93 // 3.1.1 Analytické (ortopedické) rehabilitační metody... 94 // 3.1.2 Syntetické (neurologické) rehabilitační metody a rehabilitační metody na neurofyziologické bázi. 101 // 3.2 Ergoterapie... 103 // 3.3 Fyzikální terapie (fyziatrie)... 103 // 3.3.1 Mechanoterapie... 105 // 3.3.2 Kontaktní elektroterapie... 107 // 3.3.3 Nekontaktní elektroterapie... 111 // 3.3.4 Magnetoterapie... 113 // 3.3.5 Fototerapie... 113 // 3.3.6 Hydroterapie (vodoléčba)... 117 // 6 // 4 // 4.1 // 4.1.1 // 4.2 // 4.3 // 4.4 // 4.5 // Farmakologická terapie v ortopedii (Jan Vaculík)... // Nesteroidní antirevmatika... // Mechanismus účinku... // Injekční léčba kortikosteroidy... // SYS A DO A. Chondroprotektiva. DM ARD (Jan Vaculík. Aleš Podškubka) Antimikrobiální léčiva v ortopedii a traumatológii (Petr Závitkovský)... Chemoterapeutika... // 121 // 121 // 121 // 126 // 131 // 136 // 139 // 5 Ortopedická protetika (Michal Matějíček)... 141 // 5.1 Protetická protetometrie... 143 // 5.2 Protetika... 144 // 5.3 Ortotika... 153 // 5.4 Kalceotika... 156 // 5.5 Adjuvatika... 161 // 6 Amputace (Radovan Kubeš)... 165 // 6.1 Historický’ vývoj, definice... 165 // 6.2 Gilotinové (cirkulární) amputace... 165 // 6.3 Laloková amputace... 166 // 6.4 Indikace ? amputacím... 167 // 6.5 Rozhodnutí o výši amputace... 169 // 6.6 Komplikace amputací... 169 // 6.7 Amputace
v dětském věku... 170 // 6.8 Amputace a exartikulace horní končetiny... 170 // 6.9 Amputace a exartikulace dolní končetiny... 172 // 7 // 7.1 // 7.2 // 7.2.1 // 7.2.2 // 7.2.3 // 7.2.4 // 7.2.5 // 7.2.6 // 7.2.7 // 7.2.8 // 7.2.9 // 7.2.10 // 7.2.11 // 7.2.12 // 7.2.13 // 7.2.14 // 7.2.15 // 7.2.16 // 7.2.17 // 7.2.18 // 7.2.19 // 7.2.20 // 7.2.21 // 7.2.22 // 7.2.23 // 7.2.24 // 7.3 // 7.3.1 // 7.3.2 // 7.4 // Zánětlivá a degenerativní onemocnění (Petr Závitkovský)... // Osteoartróza (Pavel Dungl)... // Hemofílie (Radovan Kubeš)... // Úvod do hematologické problematiky... // Klinické projevy hemofílie... // Incidence postižení kloubů ... // Klasifikace kloubních změn u hemofilické artropatie ... // Hemartros a jeho terapie u hemofiliků... // Substituční terapie... // Hemofilická synovialitida... // Hemofilický pseudotumor... // Ilický hematom (illiacus haematoma)... // Operační zásady u hemofiliků, indikace ? výkonům... // Synovektomie... // Korekční osteotomie kolenního kloubu... // Debridement kolenního kloubu... // Totální endoprotéza kolenního kloubu... // Totální endoprotéza kyčelního kloubu u hemofiliků... // Flexní kontraktura hlezna... // Hemofilická artropatie loketního kloubu... // Léčba zlomenin u hemofiliků... // Neuropraxie u hemofiliků... // Ektopické osifikace... // Ischemická kontraktura... // RTG klasifikace kloubních změn... // Prevence peroperační nákazy od HIV pozitivních pacientů...
Závěr... // Vybraná revmatická onemocnění v dospělém věku (Zdeněk Matějovský ml.) // Revmatoidní artritida ... // Lupus erythematosus ... // Revmatická onemocnění dětského věku (Ondřej Adamec)... // 177 // 177 // 180 // 180 // 182 // 183 // 184 184 186 187 189 191 // 191 // 192 // 192 // 193 // 193 // 194 // 195 195 195 197 197 197 // 197 // 198 // 198 // 199 201 202 202 // 15 // 22.13.9 Zadní zkřížený vaz...1025 // 22.13.10 Nitrokloubní zlomeniny...1025 // 22.13.11 Hnisavý nitrokloubní zánět (purulentní synovialitida)...1026 // 22.13.12 Komplikace artroskopie...1026 // 23 Bérec a hlezno (Pavel Dungl)...1027 // 23.1 Vrozený pakloub bérce...1027 // 23.2 Vrozená posteromediální angulace bérce...1029 // 23.3 Kongenitální pakloub Ji buly...1030 // 23.4 Genu varum...1030 // 23.4.1 Morbus Blount ...1031 // 23.4.2 Genu varum při lokální fibrokartilaginózní dysplazii...1032 // 23.5 Genu valgum ...1033 // 23.5.1 Genu valgum po zlomenině proximální tibie...1035 // 23.6 Rotační poruchy bérce...1036 // 23.7 Vrozený defekt fibuly a tibie...1038 // 23.7.1 Vrozené chybění fibuly (fibulámí hemimelie)...1038 // 23.7.2 Vrozené chybění tibie (tibiální hemimelie) ...1040 // 23.7.3 Vrozený kulový hlezenní kloub...1040 // 23.8 Žilní onemocnění dolních končetin...1040 // 23.8.1 Varices cruris...1040 // 23.8.2 Bércový vřed (ulcus cruris venosum)...1042 // 23.8.3 Flebotrombóza (tromboflebitida)...1043 // 23.8.4 Prevence trombembolické
nemoci...1047 // 23.9 Kompartment syndrom...1048 // 23.9.1 Syndrom m.tibialis anterior...1049 // 23.10 Poranění ligamentózního aparátu hlezna (Pavel Dungl, Aleš Podškubka)...1050 // 23.10.1 Akutní nestabilita hlezna...1051 // 23.10.2 Chronická laterální nestabilita hlezna ...1054 // 23.10.3 Ruptura Achillovy šlachy...1055 // 23.10.4 Luxace peroneálních šlach...1058 // 23.11 Artróza hlezna...1060 // 23.11.1 Osteochondrální léze talu...1060 // 23.11.2 Poúrazové deformity hlezna...1062 // 23.11.3 Tarzomegalie...1063 // 23.11.4 Artroskopie hlezna (Tomáš Kasal)...1064 // 23.11.5 Totální endoprotéza hlezenního kloubu...1066 // 23.12 Artrodéza hlezna...1066 // 24 Noha (Pavel Dungl)...1071 // 24.1 Úvod...1071 // 24.2 Vyšetření nohy...1072 // 24.2.1 Klinické vyšetření nohy...1072 // 24.2.2 RTG vyšetření nohy...1075 // 24.3 Vrozené a získané deformity nohy...1079 // 24.3.1 Metatarsus adductus...1079 // 24.3.2 Pes calcaneovalgus...1079 // 24.3.3 Pes equinovarus congenitus...1080 // 24.3.4 Metatarsus varus congenitus...1092 // 24.3.5 Talus verticalis...1093 // 24.3.6 Deformity nohou při artrogrypóze...1096 // 24.3.7 Koalice tarzálních kostí...1097 // 24.3.8 Nadpočetné kůstky nohy...1098 // 24.3.9 Vrozené vady prstů...1099 // 24.4 Plochá noha...1105 // 24.4.1 Dětská plochá noha - pes planovalgus...1106 // 24.4.2 Získaná plochá noha dospělých...1112 // 16 // 24.4.3 Peroneální spastická plochá noha...1114 // 24.5 Neurogenně podmíněné
deformity nohy...1115 // 24.5.1 Deformity nohou u chabých obrn...1116 // 24.5.2 Specifické deformity nohy a hlezna u chabých obrn...1117 // 24.5.3 Noha vyklenutá (pes cavus)...1118 // 24.5.4 Mortonova neuralgie...1123 // 24.6 Aseptické nekrózy kostí nohy a bolesti paty’...1124 // 24.6.1 Aseptická nekróza kosti lod’kovité (M.Köhler I)...1125 // 24.6.2 Avaskulámí nekróza hlavičky ll.metatarzu (M.Freiberg-Köhler, M.Köhler II)...1126 // 24.6.3 Osteochondropatie sezamských kůstek...1127 // 24.6.4 Bolesti paty...1128 // 24.6.5 Bolesti v oblasti Achillovy šlachy...1130 // 24.7 Statické deformity’ předonoží...1131 // 24.7.1 Hallux valgus...1131 // 24.7.2 Juvenilní hallux valgus...1144 // 24.7.3 Komplikace po operacích pro hallux vagus...1144 // 24.7.4 Hallux rigidus...1145 // 24.7.5 Metatarzalgie...1147 // 24.7.6 Statické deformity prstů...1151 // 24.8 Různá postižení nohy...1155 // 24.8.1 Poškození nohy chladem...1155 // 24.8.2 Zlomeniny z přetížení ...1156 // 24.8.3 Plantámí fibromatóza (Dupuytrenova kontraktura plantámí fascie)...1158 // 24.8.4 Exostóza na hřbetu nohy (Saxlova exostóza, šněrovací hrbol)...1158 // 24.8.5 Nemoci a deformity nehtů ...1159 // 24.9 Syndrom diabetické nohy (Pavel Dungl, Petr Závitkovský’)...1161 // 24.10 A rtrodézy kloubů nohy...1164 // 24.10.1 Trojí déza sub tálo...1164 // 24.10.2 Operace podle Lambrinudiho...1168 // 24.10.3 Pantalámí déza...1168 // 24.10.4 Talokalkaneámí extraartikulámí
artrodéza podle Gricea...1170 // 25 Diference délek končetin (Pavel Dungl)...1171 // 25.1 Základní pojmy...1171 // 25.2 Anamnéza a klinické vyšetření...1174 // 25.3 RTG vyšetření při zkratu končetin...1176 // 25.4 Předpověď dalšího růstu...1178 // 25.4.1 Fyziologický růst končetiny do délky...1178 // 25.4.2 Prognóza úhlových deformit skeletu ...1181 // 25.5 Prodlužování ? malého vzrůstu...1182 // 25.6 Terapie diference délky’ dolních končetin...1183 // 25.6.1 Zkrácení delší končetiny epifyzeodézou...1185 // 25.6.2 Jednorázové zkrácení delší končetiny...1185 // 25.7 Prodlužování kratší končetiny...1186 // 25.7.1 Fyziologie distrakce svalku ...1186 // 25.7.2 Základy distrakční epifyzeolýzy...1188 // 25.7.3 Účinek prodlužování na měkké tkáně...1190 // 25.8 Komplikace prodlužováni končetin...1191 // 25.9 Indikace jednotlivých způsobů prodlužování končetin...1192 // Seznam literatury...1195 // Rejstřík // 1233 // 7 // 7.4.1 // 7.4.2 // 7.4.3 // 7.4.4 // 7.4.5 // 7.4.6 // 7.4.7 // 7.4.8 // 7.4.9 // 7.5 // 7.5.1 // 7.5.2 // 7.5.3 // 7.5.3.1 // 7.5.3.2 // 7.5.3.3 // 7.5.3.4 // 7.6 7.6.1. // 7.6.1.1 // 7.6.1.2 // 7.6.1.3 // 7.6.2 // 7.6.3 // 7.6.4 // 7.6.5 // 7.7 // 7.5 // 7.8.1 // 7.8.2 // 7.9 // 7.10 // Juvenilní idiopatická artritida... // Kawasakiho choroba... // Henochova-Schönlainova purpura... // Juvenilní systémový lupus erythematosus... // Juvenilní dermatomyozitida... // Juvenilní sklerodermie...
// Revmatická horečka... // Fibromyalgický syndrom... // Pigmentová vilonodulámí synovialitida... // Metabolická systémová onemocnění (Monika Frydrychová) // Ochronóza... // Porfyrie... // Krystalové artropatie... // Dna (arthritis urica)... // Pseudodna (chondrokalcinóza)... // Leschův-Nyhanův syndrom (hereditární hyperurikemie)... // Gaucherova choroba... // Nespecifické infekce kostí - osteomyelitidy... // Akutní hematogenní osteomyelitida... // Novorozenecká a kojenecká osteomyelitida... // Osteomyelitida v dětském věku... // Hematogenní osteomyelitida u dospělých... // Akutní exogenní osteomyelitida... // Subakutní osteomyelitida... // Primárně chronická osteomyelitida... // Sekundární chronická osteomyelitida... // Hnisavý zánět kloubu (pyogenní artritida)... // Specifické záněty kostí a kloubů ... // Tuberkulóza pohybového aparátu... // Ostatní specifické záněty... // Anaerobní infekce... // Infikované paklouby... // 202 // 214 // 214 // 215 // 216 216 // 217 // 218 218 219 219 219 // 219 // 220 221 221 221 222 222 // 223 // 224 226 // 227 // 228 228 229 // 231 // 232 232 238 // 240 // 241 // 8 // 8.1 // 8.2 // 8.3 // 8.4 // 8.4.1 // 8.4.2 // 8.5 // 8.5.1 // 8.5.1.1 // 8.5.1.2 // 8.5.1.3 // 8.5.1.4 // 8.5.1.5 // 8.5.1.6 // 8.5.1.7 // 8.5.1.8 // 8.5.1.9 // 8.5.1.10 // 8.5.1.11 // 8.5.1.12 8.5.2 // 8.5.2.1 // 8.5.2.2 // Vrozené vady končetin a systémové vady skeletu (Jiří Chomiak)... // Definice, epidemiologie,
etiologie... // Klasifikace... // Diagnóza, prognóza a terapie... // Vrozené defekty koněetin a páteře... // Vrozené defekty končetin (dysmelie)... // Vrozené defekty páteře... // Vrozené poruchy vývoje skeletu (dysplazie)... // Defekty růstu dlouhých kostí a/nebo páteře... // Achondroplazie (chondrodystrophia foetalis)... // Hypochondroplazie... // Tanatoforický dwarfismus... // Diastrofická dysplazie, diastrofický dwarfismus... // Mnohočetná epifyzámí dysplazie ... // Spondyloepifyzámí dysplazie... // Pseudoachondroplazie... // Metafyzámí chondrodysplazie... // Chondrodysplasia punctata (chondrodystrophia foetalis ossificans)... // Chondroektodermální dysplazie (Ellisův-van Creveldův syndrom)... // Larsenův syndrom... // Dysplasia cleidocranialis (dysostosis cleidocranialis)... // Poruchy vývoje chrupavky a vazivových komponent skeletu... // Dysplasia epiphysealis hemimelica (aclasia epiphysealis, morbus Trevor)... // Vrozené mnohočetné exostózy, syndrom mnohočetných osteokartilaginózních exostóz (MOCE) // 245 // 245 // 246 // 247 247 249 258 258 260 260 263 // 263 // 264 // 265 268 271 274 // 274 // 275 // 275 // 276 // 277 // 277 // 278 // 8 // 8.5.2.3 // 8.5.2.4 // 8.5.2.5 8.5.3 // 8.5.3.1 // 8.5.3.2 // 8.5.3.3 // 8.5.3.4 // 8.5.3.5 // 8.5.3.6 // 8.5.3.7 // 8.5.3.8 // 8.5.4 // 8.5.5 // 8.5.5.1 // 8.5.6 // 8.5.6.1 // 8.5.7 // 8.5.7.1 // 8.5.7.2 8.6 8.6.1 // 8.6.2 // 8.6.3 // 8.6.4 // 8.6.5 // 8.6.6 // Mnohočetná enchondromatóza
(enchondromatosis, Ollierova nemoc)... 280 // Fibrózní kostní dysplazie (osteodysplasia fibrosa, morbus Jaffe-Lichtenstein)... 281 // Neurofíbromatóza (morbus von Recklinghausen)... 283 // Změny hustoty kortikálních diafyzámích částí a/nebo modelace metafýz... 287 // Osteogenesis imperfecta ... 287 // Diafyzární dysplazie, progresivní diafyzámí dysplazie (Camuratiho-Engelmannova choroba). 292 // Meloreostóza... 293 // Osteopoikilóza... 294 // Osteopathia striata... 294 // Infantilní kortikální hyperostóza (morbus Caffey)... 295 // Pyknodysostóza 295 // Osteopetróza (morbus Albers-Schönberg)... 295 // Dysostózy... 296 // Idiopatické osteolýzy... 297 // Idiopatická osteolýza (syndrom mizející kosti)... 297 // Chromozomální aberace... 298 // Downův syndrom... 298 // Primárné metabolická onemocnění, vrozené poruchy vývoje vaziva (dystrofie)... 300 // Mukopolysacharidózy... 300 // Lipidózy... 305 // Další syndromy s ortopedickými projevy... 307 // Hereditární onychoosteodysplazie (patela-nail syndrom)... 307 // Ehlersův-Danlosův syndrom... 307 // Marfanův syndrom... 310 // Rubinsteinův-Taybiův syndrom... 313 // Proteovský syndrom... 313 // Klippelův-Trenaunayův syndrom a Klippelův-Trenaunayův-Weberův syndrom... 314 // 9 Neuromuskulární onemocnění (Jiří Chomiak)... 319 // 9. / Definice, klasifikace a diagnóza... 319 // 9.2 Neprogresivní neuromuskulární onemocnění... 321 // 9.2.1 Dětská mozková obrna (DMO,
Littleova choroba, cerebrální paréza, statická encefalopatie)... 321 // 9.2.2 Spinální dysrafie... 348 // 9.2.3 Syndrom mnohočetných kloubních kontraktur (arthrogryposis multiplex congenita. // amyoplasia congenita)... 357 // 9.2.4 Poliomyelitis anterior acuta (dětská obrna, choroba Heineova-Medinova)... 362 // 9.2.5 Porodní poranění brachiálního plexu (vrozená paréza plexus brachialis)... 366 // 9.3 Progresivní neuromuskulární onemocnění... 370 // 9.3.1 Svalové dystrofie... 371 // 9.3.2 Hereditární motorické a senzitivní neuropatie (morbus Charcot-Marie-Tooth, peroneální // svalová atrofie)... 377 // 9.3.3 Friedreichova ataxie (spinocerebelární ataxie)... 379 // 9.3.4 Spinální muskulámí atrofie... 380 // 9.3.5 Rettův syndrom... 382 // 9.3.6 Hereditární spastická paraparéza... 382 // 9.3.7 Vrozená analgie a získané poruchy čití... 382 // 10 Metabolická kostní onemocnění (Pavel Dungl)... 385 // 10.1 Stavba a funkce kosti... 385 // 10.2 Rachitída... 391 // 10.2.1 Kalcipenická rachitída... 391 // 10.2.2 Vitamin D-rezistentní rachitida... 392 // 10.3 Osteomalacie... 392 // 10.4 Osteoporóza... 394 // 10.5 Osteopatie se zvýšenou hustotou kosti... 398 // 10.5.1 Osteodystrophia deformans Paget (morbus Paget)... 398 // 10.5.2 Osteopetróza (morbus Albers-Schönberg)... 399 // 9 // 10.6 // 10.6.1 // 10.6.2 // 10.6.3 // 10.6.4 10.7 // 10.7.1 // 10.7.2 // 10.7.3 // 11 // IU // 11.1.1 // 11.2 // 11.3 // 11.4 // 11.4.1 // 11.4.2 // 11.4.3
// 12 // 12.1 // 12.2 // 12.3 // 12.4 // 12.5 // 12.5.1 // 12.5.2 // 12.5.3 // 12.5.4 // 12.5.5 12.6 // 13 // /3.1 // 13.2 // 13.2.1 // 13.2.2 // 13.2.3 /3.3 // 13.4 // 13.5 // 13.5.1 // 13.5.2 // 13.6 // 13.6.1 // 13.6.2 // 14 // 14.1 // 14.1.1 // 14.1.2 // 14.2 // 14.3 // 14.4 // 14.4.1 // 14.4.2 // Endokrinní osteopatie... 400 // Hyperparatyreoidismus (morbus von Recklinghausen)... 400 // Renální osteodystrofie... 400 // Dysfunkce hypofýzy... 403 // Hypoparatyreoidismus ... 404 // Vitaminové osteopatie (Pavel Dungl, Jiří Chomiak)... 404 // Hypervitaminóza D... 404 // Kurděje (skorbut)... 405 // Hypervitaminóza A... 406 // Afekce svalů a šlach (Jan Vaculík)... 407 // Poranění svalů (Pavel Dungl)... 407 // Popis, diagnóza a terapie jednotlivých svalových poškození... 408 // Hnisavá myozitida (Jiří Chomiak)... 409 // Lokalizovaná myofasciální bolest (myofascitis)... 410 // Onemocnění šlach... 414 // Radiální epikondylitida (tenisový loket)... 418 // Ulnámí epikondylitida (oštépařský, golfový loket)... 421 // Ostatní tendinopatie... 422 // Úžinové syndromy (Eduard Ehler)... 427 // Elektrojyziologická diagnostika - indikace a možnosti... 428 // Thoracic outlet syndrom... 430 // Úžinové syndromy horních končetin... 432 // Úžinové syndromy dolních končetin ... 442 // Poranění periferních nervů (Eduard Zvěřina)... 450 // Periferní nerv ... 451 // Poranění nervů, patofyziologie, klinika... 454 // Obecné principy vyšetření
poranění nervů... 458 // Operační indikace a výkony... 459 // Průběh a funkce nejdůležitčjších nervů... 463 // Komplexní regionální bolestivý (Sudeckův) syndrom (Jan Vaculík)... 463 // Nádory pohybového aparátu (Zdeněk Matějovský ml.)... 471 // Obecná část... 471 // Nádory kostí... 480 // Diagnostika nádorů kostí... 481 // Systémová terapie nádorů kostí... 485 // Speciální část... 486 // Nádorům podobné afekce... 496 // Skeletální metastázy a patologické zlomeniny... 498 // Nádory měkkých tkání (Zdeněk Matějovský st.)... 501 // Obecná část... 501 // Speciální část... 503 // Typy operačních výkonů... 512 // Výkony diagnostické... 512 // Výkony léčebné... 514 // Obecná traumatologie (Tomáš Malkus)... 519 // Úvod... 519 // Cévní zásobení dlouhých kostí... 522 // Hojení kostí... 524 // Diagnóza... 526 // Klasifikace... 528 // Terapie zlomenin... 532 // Konzervativní terapie... 532 // Repoziční techniky... 536 // 10 // 14.4.3 Operační léčba ... 537 // 14.4.4 Typy osteosyntéz... 539 // 14.5 Otevřené zlomeniny... 560 // 14.5.1 Klasifikace... 560 // 14.5.2 Terapie... 562 // 14.6 Paklouby... 565 // 14.7 Poranění měkkých tkáni... 570 // 14.7.1 Druhy ran ... 570 // 14.7.2 Hojení ran... 572 // 14.7.3 Zavřená poranění... 574 // 14.H Dětské zlomeniny... 576 // 14.8.1 Klasifikace... 577 // 14.8.2 Terapie... 579 // 14.9 Obvazová technika... 582 // 14.9.1 Obecné zásady přikládání
obvazů... 582 // 14.9.2 Obvazy šátkové... 584 // 14.9.3 Obvazy obinadlové... 584 // 14.9.4 Extenze... 589 // 14.9.5 Dlahy a dlahové obvazy... 591 // 14.9.6 Sádrovací technika... 591 // 15 Páteř (Ladislav Tóth)... 601 // 15.1 Úvod... 601 // 15.1.1 Praktická anatomie páteře... 601 // 15.1.2 Vrozené vady páteře... 603 // 15.1.3 Vrozené vady hrudníku (Monika Frydrychová)... 604 // 15.2 Deformity páteře... 606 // 15.2.1 Základní terminologie a dělení deformit páteře... 606 // 15.2.2 Skolióza... 609 // 15.2.3 Hyperkyfóza a hyperlordóza páteře... 618 // ! 5.3 Degenerativní onemocnění páteře... 621 // 15.3.1 Degenerativní onemocnění krční páteře... 621 // 15.3.2 Degenerativní onemocnění hrudní páteře... 625 // 15.3.3 Degenerativní onemocnění bederní páteře ... 626 // 15.4 Zánětlivá onemocněni páteře (Ladislav Tóth, Josef Včelák)... 635 // 15.4.1 Revmatoidní artritida páteře... 635 // 15.4.2 Nespecifické záněty... 641 // 15.4.3 Specifická spondylitida... 644 // !5.5 Nádory páteře (Zdeněk Matějovský’st.)... 646 // 15.6 Spondylolýza a spondylolistéza... 648 // 15.7 Ortopedické aspekty poškození míchy (Marek Majerníček)... 653 // 15.7.1 Anatomické poznámky... 653 // 15.7.2 Patofyziologie poranění míchy... 654 // 15.7.3 Klinický obraz... 655 // 15.7.4 Typické míšní syndromy... 657 // 15.7.5 Diagnóza... 658 // 15.7.6 Terapie... 659 // /5.8 Bolestivé syndromy v oblasti páteře... 662 // 15.8.1 Bolesti
v oblasti krční a hrudní páteře... 662 // 15.8.2 Bolesti v kříži (low back pain)... 663 // 15.8.3 Bolestivý syndrom sakroiliakálního kloubu... 670 // 15.8.4 Bolestivý syndrom kostrče... 670 // 16 Krk (Monika Frydrychová)... 671 // 16.1 Vrozené vady... 671 // 16.1.1 Klippelův-Feilův syndrom... 671 // 11 // 16.1.2 Sprengelova deformita... 672 // 16.1.3 Pterygium colli... 673 // 16.2 Torticollis muscularis congenita... 674 // 17 Rameno (Ivo Kofránek)... 677 // 17.1 Vyšetření ramene... 677 // 17.1.1 Praktická anatomie... 677 // 17.1.2 Klinické vyšetření ramene... 678 // 17.1.3 Radiologické vyšetření ramene... 680 // 17.2 Vrozené vady ramenního pletence... 681 // 17.2.1 Kleidokraniální dysostóza... 682 // 17.2.2 Vrozený pakloub klíčku... 682 // 17.2.3 Os acromiale... 682 // 17.2.4 Dysplazie glenohumerálního kloubu... 682 // 17.3 Instability ramene ... 683 // 17.3.1 Biomechanika ... 683 // 17.3.2 Klasifikace luxací... 683 // 17.3.3 Diagnóza... 683 // 17.3.4 Traumatická a posttraumatická recidivující luxace... 684 // 17.3.5 Habituální luxace... 684 // 17.3.6 Terapie... 684 // 17.3.7 Multidirekcionální atraumatická instabilita... 686 // 17.3.8 Inveterovaná luxace ramene ... 686 // 17.3.9 Akromioklavikulámí instabilita... 686 // 17.3.10 Sternoklavikulární instabilita... 687 // 17.4 Degenerativní onemocnění ramenního kloubu... 687 // 17.4.1 Glenohumerální artróza... 687 // 17.4.2 Akromioklavikulámí artróza... 688 // 17.4.3 Impingement
syndrom ... 688 // 17.4.4 Syndrom šlachy dlouhé hlavy bicepsu... 690 // 17.4.5 Ruptury rotátorové manžety... 690 // 17.4.6 Syndrom ztuhlého ramene ... 691 // 17.4.7 Kalcifikující tendinitida... 693 // 17.5 Aseptická nekróza hlavice humeru a artropatie ... 694 // 17.5.1 Aseptická nekróza hlavice humeru (morbus Haas)... 694 // 17.5.2 Artropatie ramene ... 695 // 17.6 Zánětlivá onemocnění v oblasti ramene... 696 // 17.6.1 Revmatoidní artritida ramene... 696 // 17.6.2 Infekční artritida... 696 // 17.6.3 Bursitis subacromialis... 697 // 17.7 Některé operační výkony v oblasti ramene... 698 // 17.7.1 Artrodéza ramene... 698 // 17.7.2 Aloplastiky ramenního kloubu ... 698 // 17.8 Artroskopie ramenního kloubu (Tomáš Kasal)... 700 // 17.8.1 Artroskopické přístupy... 702 // 18 Loket (Ivo Kofránek)... 707 // 18.1 Vyšetření lokte... 707 // 18.1.1 Praktická anatomie... 707 // 18.1.2 Klinické vyšetření lokte... 708 // 18.2 Vrozené vady v oblasti lokte... 710 // 18.2.1 Vrozená luxace loketního kloubu... 710 // 18.2.2 Vrozená luxace hlavičky radia... 710 // 18.2.3 Vývojová luxace hlavičky radia... 710 // 18.2.4 Vrozená radioulnární synostóza... 710 // 18.2.5 Vrozená synostóza lokte... 711 // 18.2.6 Vrozený zkrat radia... 711 // 12 // 18.2.7 Vrozený zkrat ulny... 711 // 18.2.8 Vrozený pakloub radia... 711 // 18.2.9 Vrozený pakloub ulny... 711 // 18.3 Osové deformity lokte... 712 // 18.4 Aseptické nekrózy v oblasti lokte... 713 // 18.4.1 Morbus
Panner (aseptická nekróza hlavičky humeru. tzv.vrhačský loket)... 713 // 18.4.2 Morbus Hegemann I (aseptická nekróza trochley humeru)... 713 // 18.4.3 Morbus Hegemann II (aseptická nekróza hlavičky radia)... 713 // /8.5 A rtropatie v oblasti lokte... 714 // 18.5.1 Hemofilická artropatie... 714 // 18.5.2 Neuropatická artropatie (Charcotův kloub)... 714 // 18.6 Degenerativní onemocnění lokte... 715 // 18.6.1 Artróza lokte ... 715 // 18.6.2 Chondromatóza lokte... 716 // 18.7 Zánětlivá onemocnení lokte... 716 // 18.7.1 Revmatoidní artritida... 716 // 18.7.2 Septická artritida lokte... 717 // 18.7.3 Bursitis olecrani (studentský loket)... 718 // /8.8 Entezopatie lokte... 718 // 18.8.1 Epicondylitis radialis humeri (tenisový loket)... 719 // 18.8.2 Epicondylitis ulnaris humeri (oštépařský loket, golfový loket)... 719 // 18.9 Jiná onemocnění lokte... 719 // 18.9.1 Volkmannova kontraktura... 719 // 18.9.2 Heterotopické osifikace... 720 // 18.10 Některé operační výkony v oblasti lokte... 721 // 18.10.1 Artrodéza lokte... 721 // 18.10.2 Totální endoprotéza loketního kloubu ... 721 // 18.11 Artroskopie loketního kloubu (Tomáš Kasal)... 722 // 19 Ruka (Radovan Kubeš)... // 19.1 Regionální anestezie v oblasti ruky... // 19.2 Operační přístupy ? ruce a distálnimu předloktí... // 19.3 Ošetření poraněni šlach ruky... // 19.3.1 Anatomie extenzorového aparátu... // 19.3.2 Anatomie flexorového aparátu... // 19.3.3 Termín ošetření...
// 19.3.4 Technika sutury... // 19.3.5 Ošetření poranění flexorů... // 19.3.6 Ošetření poranění extenzorů... // 19.4 Základní vrozené vady ruky... // 19.4.1 Madelungova deformita... // 19.4.2 Kamptodaktylie... // 19.4.3 Klinodaktylie... // 19.4.4 Deltový falang (delta phalanx)... // 19.4.5 Manus vara congenita (Pavel Dungl)... // 19.5 Základní postižení šlach a dlaňové aponeurózy... // 19.5.1 Lupavý prst (stenozující tendovaginita, „trigger finger“)... // 19.5.2 Morbus de Quervain... // 19.5.3 Dupuytrenova kontraktura... // 19.6 Rhizarthrosis, artróza trapeziometakarpálního kloubu („kořenový kloub") // 19.7 Základní poúrazové stavy karpu... // 19.7.1 Paklouby navikulámí kosti... // 19.7.2 Nestability karpu... // 19.7.3 Distálni radioulnární skloubení... // 19.8 Aseptické nekrózy v oblasti ruky’... // 19.8.1 Aseptická nekróza lunata (morbus Kienböck)... // 19.8.2 Aseptická nekróza člunkové kosti (morbus Preiser)... // 725 // 725 // 727 // 729 // 729 // 733 // 734 734 740 743 750 750 // 752 // 753 753 // 753 // 754 754 756 756 758 760 760 764 // 774 // 775 11b // 13 // 19.8.3 Aseptická nekróza os capitatum... // 19.8.4 Aseptické nekrózy hlaviček metakarpů (morbus Dietrich)... // 19.8.5 Aseptická nekróza prstů (morbus Thiemann)... // 19.8.6 Aseptická nekróza proc.styloideus radii et ulnae (morbus Burns-Muller) // 19.9 Základní operační výkony na ruce... // 19.9.1 Artrodézy v oblasti zápěstí a ruky ...
19.9.2 Limitované dézy karpu... // 19.9.3 Revmatochirurgie ruky... // 19.9.4 Možnosti endoprotetiky v oblasti zápěstí a ruky... // 19.9.5 Artroskopie ruky (Jiří Chomiak)... // 20 Onemocnění detského kyčelního kloubu (Pavel Dungl)... // 20.1 Vrozená (vývojová) dysplazie kyčel n í... // 20.1.1 Definice... // 20.1.2 Historické poznámky... // 20.1.3 Etiologie a epidemiologie (Pavel Dungl, Milan Rejholec)... // 20.1.4 Morfologie... // 20.1.5 Cévní zásobení kyčelního kloubu... // 20.1.6 Zobrazovací metody u DDH... // 20.1.7 Klinické vyšetrení ... // 20.1.8 Klasifikace... // 20.1.9 Terapie... // 20.1.10 Vrozená subluxace kyčelního kloubu... // 20.1.11 Zavřená repozice... // 20.1.12 Otevřená repozice... // 20.1.13 Avaskulámí nekróza... // 20.1.14 Základní operační výkony u DDH... // 20.1.15 Salterova osteotomie pánve, acetabuloplastiky... // 20.1.16 Operace stříšky a Chiariho osteotomie... // 20.1.17 Reziduálni dysplazie... // 20.1.18 Poškození labra... // 20.1.19 Hodnocení výsledků léčení DDH... // 20.2 Coxa vara congenita... // 20.3 Změny pánve a kyčelních kloubů ? systémových chorob... // 20.4 Coxa vara dospívajících... // 20.5 Morbus Perthes... // 20.6 Transientní synovialitida kyčelního kloubu... // 20.7 Vrozeně krátký femur... // 20.H Postižení kyčelních kloubů při srpkovité anémii (Pavel Dungl, Milan Rejholec) // 799 // 799 // 799 // 799 // 805 // 808 // 810 // 814 // 822 // 824 // 827 // 829 // 831
// 834 // 838 // 842 // 847 // 850 // 853 // 860 // 861 // 862 // 864 // 868 // 877 // 888 // 888 // 894 // 21 Onemocnění kyčelního kloubu u dospělých (Pavel Dungl)... 897 // 21.1 Klinické vyšetření... 897 // 21.2 Biomechanika kyčelního kloubu... 897 // 21.3 Degenerativní onemocnění kyčelního kloubu... 899 // 21.3.1 Disekující osteochondróza hlavice kosti stehenní ... 902 // 21.3.2 Lupavá kyčel (coxa saltans)... 903 // 21.4 Idiopatická avaskulámí nekróza hlavice kosti stehenní... 904 // 21.5 Role osteotomie v operačním léčení koxartrózy... 908 // 21.5.1 Artrodéza kyčelního kloubu... 915 // 21.6 Totální náhrada kvčelního kloubu... 917 // 21.6.1 Základní údaje... 917 // 21.6.2 Typy endoprotéz kyčelního kloubu... 922 // 21.6.3 Rozdělení artikulačních povrchů ... 926 // 21.7 Totální endoprotéza kyčle ve speciálních indikacích... 928 // 21.7.1 Revmatoidní artritida ... 928 // 21.7.2 Vývojová dysplazie kyčelního kloubu... 928 // 21.7.3 Implantace TEP u protruze acetabula... 930 // 14 // 21.8 Komplikace totálni náhrady kyčelního kloubu... 931 // 21.8.1 Otěr u totální endoprotézy kyčle... 933 // 21.8.2 Heterotopická osifikace... 935 // 21.8.3 Luxace endoprotézy... 937 // 21.8.4 Periprotetické zlomeniny... 938 // 21.8.5 Nestejná délka končetin... 939 // 21.8.6 Poranění nervů ... 939 // 21.8.7 Infikovaná TEP kyčelního kloubu... 939 // 21.9 Revizní operace TEP kyčelního kloubu... 942 // 21.10 Rehabilitace
po endoprotéze kyčelního kloubu... 945 // 21.11 Hodnoceni výsledků po TEP kyčle... 949 // 21.11.1 Harrisovo schéma ... 949 // 21.11.2 Přežívání implantátů v grafu Kaplanově-Meierově... 950 // 21.12 Artroskopie kyčle (Pavel Dungl, Tomáš Kasal)... 950 // 22 Koleno (Aleš Podškubka)... // 22.1 Anatomické poznámky... // 22.2 Vrozené a vývojové vady... // 22.2.1 Vrozená dislokace kolena... // 22.2.2 Vrozená luxace pately... // 22.2.3 Patella bipartita, patella partita ... // 22.2.4 Diskoidní meniskus... // 22.3 Choroby z přetížení... // 22.3.1 Morbus Osgood-Schlatter... // 22.3.2 Morbus Sinding-Larsen... // 22.3.3 Tendopatie lig.patellae (skokanské koleno, jumper’s knee)... // 22.4 Disekující osteochondróza (osteochondrosis dissecans)... // 22.5 Poranění vazivového aparátu kolena a jeho následky... // 22.5.1 Obecná část... // 22.5.2 Poranční předního zkříženého vazu... // 22.5.3 Poranční vnitřního postranního vazu... // 22.5.4 Poranění zadního zkříženého vazu... // 22.5.5 Poranční posterolaterálního komplexu... // 22.5.6 Kombinovaná poranční... // 22.5.7 Dislokace kolena... // 22.6 Poranění a poškození menisků... // 22.7 Poranění kloubní chrupavky’... // 22.8 Poruchy femoropatelárniho skloubeni (chondropatie pately, Jěmoropatelární syndrom, // „ anterior knee pain ’j ... // 22.9 Gonartróza... // 22.10 Morbus Ahlbäck (aseptická nekróza mediálního kondylu femuru)... // 22.11 Různá postižení...
// 22.11.1 Burzitidy v okolí kolenního kloubu... // 22.11.2 Popliteální cysta (Bakerova cysta)... // 22.11.3 Ganglion (cysta) menisku... // 22.11.4 Synoviální pliky... // 22.12 Aloplastika kolenního kloubu (Aleš Podškubka, Petr Hajný)... // 22.12.1 Vývoj a typy implantátů... // 22.13 A rt ros kopie... // 22.13.1 Menisky... // 22.13.2 Chrupavky... // 22.13.3 Femoropatelámí kloub... // 22.13.4 Synoviální výstelka... // 22.13.5 Volná tělíska... // 22.13.6 Synoviální pliky... // 22.13.7 Disekující osteochondróza kondylů femuru... // 22.13.8 Přední zkřížený vaz... // 953 // 953 // 954 // 954 // 955 // 955 // 956 956 // 956 // 957 // 958 // 959 961 961 966 // 969 // 970 // 970 // 971 // 972 974 978 // 982 // 991 // 996 // 997 997 // 997 // 998 // 999 999 999 // 1012 // 1015 // 1019 // 1020 1021 1021 1021 1021 1023
(OCoLC)85134743
cnb001497080

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC