Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Scriptorium, 2000
175 s. : il., mapy ; 22 cm

ISBN 80-86197-16-6 (brož.)
Vydavatel: Archiv hlavního města Prahy
Obsahuje fotografie, ilustrace, faksimile, mapky, úvod
Bibliografie na s. 169-172
Správa městská - dějiny - Praha (Česko) - stol. 13.-20. - katalogy výstav
000073410
Úvodem (Václav Ledvinka)...10 // 1. ČÁST - SPRÁVA, SAMOSPRÁVA A HOSPODÁŘSTVÍ PRAŽSKÝCH MĚSTSKÝCH OBCÍ OD 13. STOLETÍ DO ROKU 1784 ... 12 // A. VÝVOJ MĚSTSKÉ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY OD 13. STOLETÍ DO ROKU 1784 (Jaroslava Mendelová) ...13 // 1 Vznik vrcholně středověkých pražských mést a vývoj jejich správy od 13. století do začátku husitské revoluce ...13 // Staré Město pražské ...13 // Menší Město pražské (Malá Strana) ...15 // Praha za vlády Lucemburků - vznik Nového Města pražského...15 // 2. Samospráva husitské Prahy ...19 // 3. Samospráva pražských měst v pohusitském období a její vývoj do roku 1547 ...21 // 4. Praha ve stavovském povstání roku 1547 a zásah panovníka do samosprávy pražských měst ...25 // 5. Snahy o opětovné posílení samosprávy po roce 1547 ...25 // 6. Správa pražských měst za stavovského povstání 1618-1620...26 // 7. Zesílení dozoru centrálních orgánu nad pražskou samosprávou v období pobělohorského státního absolutismu do roku 1784 ...28 // B. HOSPODÁŘSTVÍ PRAŽSKÝCH MĚST OD 13. STOLETÍ DO ROKU 1784 ...30 // Městské příjmy a jejich správa ...30 // 1. Hospodářské postavení, majetek a důchody pražských měst do roku 1547 ...30 // Zdroje příjmu a důchodů (Jaroslava Mendelová) ...30 // Správa příjmů - úřady a instituce související s městským hospodářstvím Jaroslava Mendelová) ...31 // Šestipanské úřady (Zlata Brátková) ...31 Městský majetek v době husitské a pohusitskě Jaroslava Mendelová) ...33 // 2. Hospodářské postavení, výsady a majetek města od roku 1547 do roku 1784 Jaroslava Mendelová) ...34 // Zajišťování a financovaní veřejných funkcí městských obcí ...35 // 1. Využití příjmů a důchodů pražských měst - investice, veřejné stavby, městské podniky Jaroslava Mendelová) 35 //
2. Městské opevnění - hradby, věže, brány (Silvia Pavlicová) ...35 // 3. Historické radnice - sídla městské správy (Zlata Brátková, Jaroslava Mendelová)...39 // Staroměstská radnice...40 // Novoměstská radnice ...41 // Malostranská radnice ...42 // Hradčanská radnice ...42 // Staroměstský orloj ...43 // 4. Kotce Jaroslava Mendelová) ...44 // 5. Reka Vltava ve vlastnictví pražských měst (Zlata Brátková) ...44 // 6. Obecní mlýny a vodárny (Zlata Brátková)...45 // 7. Městské farní kostely a školy Jaroslava Mendelová) ...46 // Farní kostely ... 46 // Farní a městské školy ...47 // 8. Sociální a zdravotní péče v pražských městech (Jaroslava Mendelová) ...47 // Špitály ...48 // Péče o sirotky a vdovy...49 // C. PRAŽSKÝ OBCHOD (Jaroslava Mendelová)...50 // 1. Dálkový obchod ...50 // 2. Místní obchod ...52 // D. MĚSTSKÉ RADY A ŘEMESLNICKÉ CECHY (Zlata Brátková)...55 // 1. Normotvorná funkce městských rad v cechovní a řemeslné oblasti ...55 // 2. Dozor městských rad na volbu představenstev cechů ...56 // 3. Cenová politika a živnostensko-policejní funkce městských rad ...57 // 4. Městské rady ve funkci mravnostní a zdravotní policie ...57 // 5. Funkce řemeslnických cechů při zajišťování potřeb pražských mést a jejich obyvatel ...59 //
II. ČÁST - SPRÁVA, SAMOSPRÁVA A HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 DO ROKU 2000 ...60 // A. VÝVOJ MĚSTSKÉ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY V LETECH 1784-2000 ...61 // 1. Sjednocení pražských mést roku 1784 (Ondřej Bastl) ...61 // 2. Samospráva řízená státními úřady (1784-1848) (Petra Slámová)...64 // 3. Obnovení samosprávy a její vývoj do vzniku Velké Prahy (1848-1922) (Petra Slámová) ...66 // 4. Městská správa v době budování moderní metropole (1922-1938) (Petra Slámová) ...75 // 5. Městská „samospráva“ v letech nacistické okupace (Vojtěch Šustek) ...79 // 6. Období „lidové správy“ v Praze v letech 1945-1989 (Jana Ratajová, Tomáš Rataj) ...85 // 7. Obnovení demokratické samosprávy po roce 1989 (lana Ratajová, Tomáš Rataj)... 87 // B. PRAŽSKÉ MĚSTSKÉ HOSPODÁŘSTVÍ V LETECH 1784-2000 ...88 // 1. Začlenění hospodářských záležitostí do systému pražské správy a samosprávy’ // v letech 1784-1945 (Jana Konvičná) ...88 // 2. Městský majetek a finance v letech 1784-1945 (Jana Konvičná) ...89 // 3. Městské podniky do roku 1945 (Jana Konvičná) ...93 // Pražské obecní plynárny ...93 // Obecní vodárny ...94 // Elektrické podniky hlavního města Prahy ...95 // Pražská městská pojišťovna ...96 // Městská spořitelna pražská...97 // Ústřední jatky ... 97 // Pohřební ústav hlavního města Prahy ...97 // Pražské plakátovací podniky ...98 // 4. Hospodářství hlavního města Prahy v období 1945-2000 (Marek Lašťovka) ...98 //
C. MĚSTSKÁ SPRÁVA A STAVEBNÍ ROZVOJ PRAHY V OBDOBÍ 1784-2000 ...100 // 1. Počátky modernizace v období 1784-1848 (Hana Svatošová) ...100 // 2. Cesta k modernímu velkoměstu (1848-1922) (Hana Svatošová) ...101 // 3. Budování hlavního města samostatného státu (1922-1945) (Hana Svatošová) ...105 // 4. Výstavba v Praze v období 1945-2000 (Tomáš Rataj Jana Ratajová) ...107 // D. ZÁSOBOVÁNÍ PRAHY V LETECH 1784-1945 (Ondřej Bastl)...111 // 1. Správní začlenění zásobovací agendy, základní normy a předpisy ...111 // 2. Zásobování potravinami (trhy a tržnice) ...115 // 3. Zásobování surovinami ...116 // E. MĚSTSKÁ DOPRAVA V LETECH 1784-2000 ...116 // 1. Počátky a rozvoj pražské městské dopravy do roku 1945 (jana Konvičná) ...116 // Koněspřežná tramvaj (koňka)...117 // Elektrické dráhy ...117 // Autobusová doprava ...119 // Trolejbusy ...120 // První projekty pražské podzemní dráhy ...121 // Lanová dráha na Letnou ...122 // Lanovka na Petřín ...122 // Pohyblivý chodník na Letnou ...123 // 2. Pražský dopravní systém 1945-1974 (Barbora Lašťovková)...123 // Tramvajové tratě ...124 // Trolejbusová síť ...124 // Autobusová doprava ...125 // Dopravní podnik a jeho organizace...125 // Lodní doprava ...127 // Petřínská lanovka ...127 // Železnice ...127 // Letecká doprava ...128 // 3. Pražský dopravní systém 1974-2000 (Barbora Lašťovková) // Metro // Tramvajová síť // Autobusová doprava // Obnova lanovky na Petřín // Lodní doprava // Železnice // Organizace Dopravního podniku // 4. Dopravní stavby na území Prahy (Barbora Lašťovková) // F. CHUDINSKÁ A SOCIÁLNÍ PÉČE V PRAZE V OBDOBÍ 1781-2000 ...133// 1. Organizace chudinské péče v letech 1781-1922 (Olga Fejtová) // 2. Organizace sociální péče v letech 1922-1945 (Olga Fejtová) // 3. Sociální péče v letech 1945-2000 (Petra Bílková, Kateřina jílová) //
G. PRAŽSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ 1784-2000 ...142 // 1. Městská zdravotní péče do roku 1945 (Hana Svatošová) // 2. Organizace pražského zdravotnictví v letech 1945-2000 (Petra Bílková, Kateřina Jílová) // H. PRAŽSKÉ ŠKOLSTVÍ V OBDOBÍ 1784-2000 ...148 // 1. Školství a školská správa v Praze do roku 1945 (jan Škoda) // 2. Vývoj školství v Praze v letech 1945-2000 (Petra Bišková, Kateřina Jílová) // I. KULTURA A OSVĚTA V PRAZE V OBDOBÍ 1784-2000 ...155 // 1. Působení města na poli kultury a osvěty do roku 1945 (Jan Škoda) // 2. Kultura v Praze v období 1945-2000 (Tomáš Rataj, Jana Ratajová) // J. REPREZENTACE MĚSTA A JEHO PŘEDSTAVITELŮ V LETECH 1945-2000 (Petra Bišková, Kateřina Jíšová) ...162 // ÚZEMNÍ VÝVOJ PRAHY OD JEJÍCH POČÁTKU DO ROKU 2000 (Marek Lašťovka) ...165 // DOKUMENTACE DĚJIN PRAŽSKÉ SAMOSPRÁVY VE SBÍRKÁCH MUZEA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (Pavla Státníková)
(OCoLC)50342452
cnb000885783

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC