Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:22x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2008
446 s. : mapy, plány ; 22 cm

ISBN 978-80-7021-927-0 (váz.)
Dějiny Evropy
angličtina
Obsahuje bibliografii na s. 427-436, bibliografické odkazy a rejstřík
000073537
1] ÚVOD -- Téma -- Dějiny, životopisy a poezie -- část i Evropa -- 2] SPOLEČENSKÉ HRANICE: KLERIKOVÉ A LAICI -- Dvojí lid -- Písemnictví, povolání a laictví -- 3] KULTURNÍ HRANICE: FRANCIE, ITÁLIE A EVROPA -- Francie -- Itálie -- Evropa -- 4] KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY A MISIE -- Křížové výpravy a evropská expanze -- Misie a tolerance -- Válka a misie -- 5] ŽIDÉ -- Bariéry a vzdělání -- Správa a ekonomika -- Konverze a pronásledování -- část II Hospodářství -- 6] ZÁKLADY A ROZVOJ -- Půda -- Město -- Průmysl a obchod -- Projektování, stavebnictví a úroveň bydlení -- 7] ORGANIZACE -- Venkovské podnikání -- Obchod -- Podnikání, úvěr a průmysl -- 8] LICHVA A KORPORATIVISMUS -- Zákaz lichvy -- Podnikatelská sdružení -- část III Společnost -- 9] ŽENY A MUŽI -- Manželství a láska -- Majetek, vzdělání a víra -- 10] LID DĚLNÝ A VENKOVSKÝ -- Selský lid -- Městský lid -- 11] ŠLECHTICI A VOJÁCI -- Vojáci -- Rytířský stav -- Rytíři a válka -- 12] DUCHOVENSTVO -- Hodnosti -- Svoboda duchovních -- Kněžská rivalita -- Klerikové a laici -- část IV Vláda -- 13] CÍRKEV -- Moc a křižácké výpravy -- Papežové a panovníci -- Místní církve -- Církev a její vláda -- 14] VELKÉ MONARCHIE -- Říše -- Anglie -- Francie -- 15] PANOVNÍCI, SENÁTY A SHROMÁŽDĚNÍ -- Papežové, kardinálové a koncily -- Světští panovníci a parlamenty -- 16] PANOVNÍCI, VESNICE A MĚSTA -- Obce a obrana -- Vesnice a město -- Městečka a města --
17] REPUBLIKY -- Republikánské myšlení -- Lid -- Panovníci a oligarchové -- 18] VLÁDA A PRÁVO -- Písaři a kancléřství -- Právo -- Právníci a soudci -- Část V Myšlení -- 19] INTELEKTUÁLOVÉ -- Školy a univerzity -- Vzdělání a svoboda -- 20] ROZUM A NÁBOŽENSTVÍ -- Dějiny a vývoj -- Věda a determinismus -- Přirozenost a svoboda -- Božství a jistota -- 21] ENTUZIASMUS A HEREZE -- Pochybnost a hereze -- Odchylná víra -- Ideální svět -- 22] REPRESE -- Odštěpenectví a společnost -- Město, nebo venkov? -- Síla a represe -- Část VI 1300 -- 23] CÍRKEV, STÁT A SPOLEČNOST -- Laická a papežská autorita -- Rozdělení uvnitř církve -- Tlak ze strany laiků -- 24] UNAM SANCTAM -- Polemiky -- Závěry -- MAPY -- 1 Jazyky a hranice osídlení v Evropě kol. 1300 -- 2 Latinové ve východním Středomoří ve 30. letech 13. stol -- 3 Pyrenejský poloostrov kol. 1310 -- 4 Britské ostrovy kol. 1300 -- 5 Říše a Itálie kol. 1300 -- 6 Francie v 80. letech 12. stol -- 7 Francie kol. 1310 -- Zkratky použité v poznámkách a seznamu literatury -- Poznámky -- Literatura -- Rejstřík
(OCoLC)271611041
cnb001817438

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC