Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.8) Půjčeno:39x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1999
232 s.

ISBN 80-7169-662-5 (brož.)
Originál: Hero, artist, sage, or saint?
Obsahuje předmluvu, bibliografické citace, věcný a jmenný rejstřík
Osobnost optimální - názory - vývoj - pojednání
Styl životní - názory - vývoj - pojednání
000073590
OBSAH // PŘEDMLUVA ... 8 // 1. ZÁKLADNÍ PERSPEKTIVY TÉMATU OPTIMÁLNÍ OSOBNOST ... 11 // 1. 1. Povaha otázky ... 11 // 1.2. Perspektivy pohledu na člověka ... 13 // 1. 3. Základní předpoklady Udské přirozenosti ... 16 // 1. 4. Zdroj konfliktu ... 17 // 1. 5. Předpisy pro ideální stav ... 18 // 1. 6. Modely ideální osoby ... 20 // 2. TRADICE V ZÁPADNÍM ZPŮSOBU MYSLENÍ ... 23 // 2. 1. Raná řecká filosofie ... 24 // 2. 2. Rané křesťanství a středověk ... 27 // 2. 3. Renesance a reformace ... 31 // 2. 4. Pozdější trendy v západním způsobu myšlení ... 35 // 3. ZÁPADNÍ ZPŮSOB MYSLENÍ V MODERNÍ DOBĚ ... 39 // 3. 1. Rozvoj vědy ... 39 // 3. 2. Průmysl a technologie ... 42 // 3. 3. Současné náboženské myšlení ... 49 // 3. 3. 1. Martin Bubcr ... 50 // 3. 3. 2. Paul Tillich ... 52 // 3. 3. 3. Pierre Teilhard de Chardin ... 54 // 3. 4. Duševní zdraví a povolání s ním související ... 56 // 4. TRADICE VE VÝCHODNÍM ZPŮSOBU MYŠLENÍ ... 65 // 4.1. Hinduismus ... 68 // 4.2. Moderní indický způsob myšlení a Srí Aurobindo ... 71 // 4. 3. Buddhismus ... 74 // 4. 4. Tibetský buddhismus ... 79 // 4. 5. Taoismus a konfucianismus ... 82 // 4. 6. Zen-buddhismus ... 84 // 4. 7. Moudrost Východu a západní způsob života ... 87 // 5. SIGMUND FREUD A PSYCHOANALÝZA ... 89 // 5.1. Historické pozadí ... 89 // 5. 2. Vývoj Freudových názorů ... 93 // 5. 3. Freudovy pozdější názory na lidskou osobnost ... 96 // 5. 4. Freudovy
názoty na optimální stav ... 101 // 6. CARL JUNG A ANALYTICKÁ PSYCHOLOGIE ... 104 // 6. 1. Vývoj Jungových názorů ... 106 // 6. 2. Jungovy hlavní pojmy ... 110 // 6. 3.Jungův názor na optimální stav ... 115 // 7. JINÉ TEORIE PŘÍBUZNÉ PSYCHOANALÝZE ... 119 // 7.1. Alfred Adler a individuální psychologie ... 119 // 7. 2. Otto Rank ... 124 // 7. 3. Erich Fromm ... 129 // 7. 4. Erik Erikson ... 134 // 7. 5. Roberto Assagioli ... 141 // 7. 6. Eric Berne ... 146 // 8. EXISTENCIALISTICKÁ FILOSOFIE A PSYCHOLOGIE ... 154 // 8. 1. Počátky existencialismu ... 156 // 8. 1. 1. Soren Kiergegaard ... 156 // 8. 1.2. Friedrich Nietzsche ... 158 // 8. 2. Moderní existencialistická filosofie ... 159 // 8.2. 1. Martin Heidegger ... 159 // 8.2.2. Karl Jaspers ... 161 // 8.2. 3. Gabriel Marcel ... 162 // 8. 2. 4. Jean-Paul Sartre ... 164 // 8. 3. Existencialistická psychologie a psychiatrie ... 166 // 8. 3. 1. Ludwig Binswanger ... 168 // 8. 3. 2. Medard Boss ... 170 // 8. 3. 3. Viktor Frankl ... 171 // 8. 3. 4. Ronald D. Laing ... 174 // 8. 4. Přehled existencialistického myšlení ... 177 // 9. JINÉ SOUČASNÉ PERSPEKTIVY ... 180 // 9. 1. Behavioristická tradice a B. F. Skinner ... 180 // 9. 2. Gordon W. Allport ... 185 // 9. 3. Carl R. Rogers ... 189 // 9. 4. Abraham H. Maslow ... 192 // 9. 5. Frederick S. Perls a Gestalt terapie ... 197 // 9. 6. Humanistická psychologie a hnutí lidských možností ... 202 // 10. OPĚTOVNÉ PŘEZKOUMÁNÍ POJMU OPTIMÁLNÍ OSOBNOST
... 210 // 10. 1. Dostupné výzkumné strategie ... 210 // 10. 2. Multivariační analýza problematiky ideální osoby ... 211 // 10.3. Teoretické důsledky analýzy ... 214 // 10. 4. Základní mody lidského naplnění ... 218 // 10. 4. 1. Efektivnost ... 219 // 10. 4. 2. Tvořivost ... 219 // 10. 4. 3. Vnitřní harmonie ... 220 // 10. 4. 4. Pospolitost ... 221 // 10. 4. 5. Transcendence ... 222 // 10. 5. Volba, rovnováha a optimální vztah ... 223 // VĚCNÝ REJSTŘÍK ... 225 // JMENNÝ REJSTŘÍK ... 229

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC