Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Lidové noviny, 2005
303 s. : il., mapy

ISBN 80-7106-567-6 (váz.)
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
Obsahuje černobílé ilustrace, nákresy, rejstříky, biografické medailony
Bibliografie: s. 269-279
Říše osmanská - dějiny - stol. 15.-18. - přehledy
000073640
Obsah // Úvod ... // Jak používat tohoto průvodce...13 // Poznámky k výslovnosti...14 // // I. HISTORICKÝ PŘEHLED...17 // Vědomí o vlastní odpovědnosti vůči podrobeným národům umožnilo Osmanům udržet dlouhodobý mír v tak rozlehlé říši. // Zrození osmanského státu...19 // Vzestup dynastie Osmanů...21 // Vrcholné období říše... 23 // Úpadek osmanské říše?...25 // Základní data a události ...29 // Seznam osmanských sultánů...45 // II. OSMANSKÁ ŘÍŠE, její HLAVNÍ MĚSTO ISTANBUL // A PROVINCIE...; • • • 46 // Istanbul, postavený na základech starodávného hlavního města mocné říše, i nadále fascinoval a zářil. // Istanbul ...47 // Vývoj města ...49 // Topografie...54 // Palác Topkapi...56 // Zahrady...57 // Voda ...58 // Chronologie základních událostí a památek Istanbulu.61 // Říše...64 // Města a městečka...64 // Demografické aspekty ...68 // Provincie...69 // 5 // 1 // OBSAH // III. POLITICKÉ A SOCIÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ ...75 // Silně hierarchizovane společnosti vládl sultán. // Společenské třídy ...77 // Sultánovi poddaní...77 // Nemuslimové ...78 // Otroci ...80 // Politické a správní instituce ...82 // Sultán ...82 // Vel ?? vezír...85 // Díván ...86 // Dev§irme...87 // Spravedlnost ... 88 // Právo...88 // Justice...89 // Finance ...91 // Vojenská moc ...94 // Armáda...94 // Janičáři ...98 // Strategie ...99 // Námořnictvo...101 // IV. HOSPODÁŘSTVÍ ...103 // Pax
ottomanica podporoval vznik a vývoj ohromného vnitřního trhu. // Obdělávání půdy a pastevectví...104 // Timar...107 // Průmysl...108 // Obchod ...112 // Míry...114 // Peníze ...116 // OSMANSKÝ ČLOVEK // V. ČAS ...123 // Rozdíl ve vnímání času byl jednou ze základních odlišností mezi osmanskou mentalitou a mentalitou Západu. // Kalendář ...125 // Chronogramy ...126 // Mčření času...127 // Osmanský den...129 // Přechodové rituály ...131 // 6 // OBSAH // VI. NÁBOŽENSTVÍ ...; // V říši existovaly vedle sebe různé víry a náboženství. // Náboženský život ... // Poutnictví ... // Ramadán: „sultán jedenácti měsíců"... // Postavy náboženského života... // Súfismus ... // „Národy knihy“... // Konverze... // Modlitební místa... // Náboženské nadace... // 137 // 139 // 142 // 144 // 146 // 148 // 149 151 153 156 // VII. LITERATURA // 159 // Literatura byla silně ovlivněna arabsko-perským stylem. // Osmanština... // Literární žánry... ...J62 // Mozaika nej významnějších osmanských autorů...167 // Básníci: Yúnus Emre; MihríHatun; Révám; Mahmud Lelebi, // zvaný Lami ’i; Žati; Füzuli; Hayäli; Báki; Nefi; Yusuf Nabi; Ahmed Nedim; Zubeyde Fitnet Hanim; Galib Dede Mehmed Es ’ad neboli §eyh Gälib; Fazd Bey- // Historikové: Á$ik Pa§azäde; §ükrüllah; Enveri; Idris Bitlisi; Drug; Fürstin Bey; Ne§ri; Kemál Pa§azade; Sa’di; Celälzáde Mustafa Qelebi; Liitfi; Sa’adeddin ??? Efendi; Selaniki
Mustafa Efendi; Mustafa Ali; Kogi Beg; Ibrahim P eg e vi; Hiiseyin H e zä rfen; Na ’ima. // Prozaikové a jiní autori: Ahi Ahmed (felebi; Piri Reis; Seyidi Ali Reis; Macar Ali Reis; Takiyüddin Mehmed; Seyfl; Hacci Halifa neboli Katib (felebi; Evliya (felebi; Yirmisekiz Meh- // med Efendi; Ahmed Resmi. // Knihy... // Písmo... // 178 // 180 // Vlil. UMĚNI ... // Rehabilitace osmanského umění. // Architektura ... // Chronologie hlavních osmanských památek // Umělci a řemeslníci paláce... // Umění knihy... // Užité umění... // Hudba a tanec ... // 182 // 184 // 190 // 191 191 194 199 // 7 // OBSAH // IX. VOLNÝ ČAS...202 // Osmanská společnost se uměla bavit. // Představení a ceremonie...203 // Rituální hry...208 // Společenské hry ...210 // Lov a rybolov ...212 // Hamamy ...212 // Cestování...215 // Yah a kahvchane...220 // Jídlo...221 // Káva, tabák, drogy ...225 // X. SOUKROMÝ ŽIVOT...227 // Role soukromého života a individuality v osmanské říši. // Osmanská jména, identifikační znaky a tituly ...229 // Domy a bydlení...231 // Rodina, žena, dítě ...234 // Harém ...236 // Sexualita...238 // Zdraví a medicína...240 // Vzdělání a škola ...241 // Oblečení a doplňky...245 // Biografické medailony ...250 // Abdidhamid I.; Ahmed /.; Ahmed IH; Ali Ufki Bey; Bayezid /.; Bayezid IL; Bonneval Paša; Cantemir Demetrius; Celaleddin Rumí; ???; Hiirrem Sultán (Roxelana); Ibrahim L ; Karagelebi-záde; May redditi Paša (Barbarossa);
Köpriilü; Kösem Sultan; Levni; Mahmud L; Mahmud IL; Matrakgi Nasüh; Mehmed L; Mehmed IL; Mehmed IIL; Mehmed IV.; Murad L; Murad IL; Murad III.; Murad IV; Mustafa L; Mustafa II.; Mustafa III.; Mustafa IV; Miiteferrika Ibrahim; Nakka$ Osman; Nigäri Hay-dar Reis; Níir Banu; Orchan; Osman L; Osman II.; Osman III.; Rustem Paša; Sabbatai Sevi; Sdfijovci; Saftye Valide Sultan; Selim L; Selim IL; Selim III.; Sinan; Sokullu Mehmed Paša; Siileyman L Nádherný; Suleyman IL; Frango is de Toti // Orientační bibliografie ...269 // Věcný rejstřík ...281 // Jmenný rejstřík ...297 // 8 // OBSAH // MAPY // Mapa osmanské říše v době jejího největšího rozmachu ... 17 // Počátky osmanské říše ...20 // Osmanská říše v 16. století...24 // Osmanská říše v 17. a 18. století...26 // Geografická poloha Istanbulu...48 // Istanbul, nejdůležitější stavby, hlavní ulice a tržiště.51 // Palác Topkapi v Istanbulu...57 // Evropské provincie osmanské říše ...72 // Arabské provincie osmanské říše...*...73 // PLÄNYA KRESBY // Sebil Ahmeda III. poblíž vstupu do paláce Topkapi...59 // §adirvan neboli kašna pro rituální očistu ...60 // Tugra neboli monogram osmanských sultánů...84 // Janičár...98 // Krytý trh v Istanbulu...Ill // Příklady ženských náhrobních kamenů...134 // Příklady mužských náhrobních kamenů... 134 // Mauzoleum neboli tlirbe Síileymana Nádherného ...135 // Kiilliye Síileymana Nádherného v Istanbulu ...155
// Různé styly tureckého písma ...181 // Půdorys mešity Ulu Carni v Burse ...• 185 // Půdorys a řezy bazilikou Aya Sofya (chrám Boží moudrosti) 186 Půdorys a řez mešitou Síileymana Nádherného, Síileymaniye . 187 // Rez mešitou Seiima II. (Selimiye) v Edirne...189 // Kobercové uzly...195 // Keramika s květinovým dekorem...197 // Tanečníci:  engí a ko ek...200 // Karagöz, stínové divadlo...204 // Defilé hrnčířského cechu ...207 // Defilé pekařského cechu...207 // Zápas (gtire$)...209 // Dětský kolotoč ...210 // Houpačky ...211 // Schéma topení v hamamu...214 // Podélný řez a půdorys hamamu Yeni Kaphca v Burse---214 // Příklad dopravního prostředku ...217 // Půdorysy karavansaraj ů ...219 // Perspektiva, příčný řez a půdorys yah patřící // rodině Köpriilü v Anadolu Hisan ...220 // 9 // OBSAH // Stolování Turků...223 // Rez obytným domem v Ankaře...231 // Půdorys „osmanského domu“...232 // Obrázek z obecní školy...243 // Ukázky mužského oblečení z 16.-18. století ...246 // Různé typy turbanů. Zprava doleva turban selímí, // turban miicevveze, turban kalláví, turban örf...247 // Měšťka z 18. století...248 // Žena z lidu z 18. století...248 // TABULKY // Lidnatost nejdůležitějších mést...67 // 32 beylerbeyiliků ...70 // Vojáci kapikulu...96 // Přehled regionálních specialit...106 // Základní jednotky měr ...115 // Hodnota zlaté mince...116 // Nej užívanější zahraniční
stříbrné mince...118 // Roční příjmy držitelů timarů...119 // Příklady cen běžných za Süleymana Nádherného ...120 // Muslimský kalendář ...126 // Chronogramy: hodnota písmen...127 // Některé důležité svátky muslimského kalendáře ...141 // Představitelé nemuslimských komunit...151 // Výtah z vakfu zapsaného v 18. století...158 // Vzory textilního dekoru ...196 // Barvy keramiky...198
(OCoLC)85141732
cnb001530189

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC