Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.6) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008
159 s. : il., portréty ; 24 cm

ISBN 978-80-7368-526-3 (váz.)
Obsahuje bibliografie na s. 151-156, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000073698
Obsah // Úvod/7 // Kapitola i. // Nástin vývoje chemického průmyslu na Ostravsku do roku 1945 /11 // Kapitola ii. // Dejiny továrny na dusíkaté látky v Ostravě-Mariánskych Horách do roku 1945 /21 // 21 Nástin vývoje průmyslové lokality jámy ignát // 25 výroba dusíkatých látek v Evropě a Československu do první čtvrtiny 20. století 25 Nástin výroby dusíkatých látek v Evropě do r. 1918 // 28 Situace ve výrobě dusíkatých látek v prvních letech československé republiky 30 Příprava a realizace projektu „československých továren na dusíkaté látky" v Ostravě-Mariánských Horách // 40 výstavba „Československých továren na dusíkaté látky" v Ostravě-Mariánských Horách 45 Výstavba závodní dělnické kolonie // 47 správní vývoj akciové společnosti do roku 1938. Kapitálové účasti na „Československých továrnách na dusíkaté látky" // 50 Obchod s dusíkatými látkami v období první československé republiky 52 Počátky výroby chemických látek a její rozšiřováni v 30. letech 20. století 61 účast „československých továren na dusíkaté látky" na projektu dusíkárny na Slovensku. Snaha o koupi Pálffyho chemických továren ve Smolenicích 66 Druhá světová válka a vývoj firmy v letech 1938-1945 // Kapitola lil. // Dějiny továrny na dusíkaté látky v Ostravě-Mariánských Horách vletech 1945-1989/75 // 75 Období národní správy obnovených „československých továren na dusíkaté
látky" // 80 Období „velkých změn". Éra „Ostravských chemických závodů" (1946-1949) a samostatného podniku „Dusíkárny Ostrava" (1950-1958) // 103 Éra „Moravských chemických závodů" // 103 „Moravské chemické závody" do roku 1968 // 116 Rok 1968 v mariánskohorském závodě a jeho důsledky // 119 Rozvoj mariánskohorského závodu v 70. a 80. letech // KAPITOLA IV. // Na cestě ? současnosti /133 Závěr /141 // 147 Přehled základních mezníků ve vývoji firmy // 151 Seznam archivních pramenů a literatury // 157 History of Moravské chemické závody Works (Summary)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC