Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.7) Půjčeno:87x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2005
232 s.

ISBN 80-7368-068-8 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, bibliografické odkazy
Ošetřovatelství - modely - učebnice vysokošk.
000074032
OBSAH // ÚVOD 9 // 1 MIESTO OŠETROVATEĽSKÝCH KONCEPTUÁLNYCH MODELOVÝ ŠTRUKTÚRE 10 OŠETROVATEĽSTVA (Marián Palenčár) // 1.1 Kognitívna štruktúra ošetrovateľstva ako vedy 10 // 1. 2 Paradigma ako fundamentálny stupeň kognitívnej štruktúry ošetrovateľstva 13 // 1. 2.1 Horizontálna štruktúra paradigmy 14 // 1. 2. 2 Vertikálna štruktúra paradigmy 16 // 1.2. 2.1 Naddisciplináma paradigma 17 // 1. 2. 2. 2 Disciplinárna paradigma. Metaparadigma ošetrovateľstva 18 // 1. 3 Poddisciplináma paradigma. Konceptuálne modely v ošetrovateľstve 22 // 1.3.1 Podstata konceptuálnych modelov. Konceptuálne modely a metaparadigma 23 // 1.3.2 Ošetrovateľské konceptuálne modely a ich klasifikácia 24 // 1.3.3 Štruktúra ošetrovateľských konceptuálnych modelov 26 // 1. 3.4 Funkcie ošetrovateľských konceptuálnych modelov 27 // 1. 3. 5 Ošetrovateľské konceptuálne modely a ošetrovateľské teórie 28 // 2 ENVIRONMENTÁLNI MODEL NIGHTINGALEOVÉ (Mária Nemčeková,Darj a Jarošová) 34 // 2. 1 Charakteristika období 34 // 2. 1. 1 Vlivy prostředí, vzdělávání a začátek profesionální kariéry 34 // 2. 1. 2 Reformy ve vojenském zdravotnickém systému 36 // 2. 1. 3 Začátky profesionální přípravy v ošetřovatelství 38 // 2. 1.4 Publikační činnost 39 // 2. 2 Myšlenkové předpoklady a východiska 41 // 2. 2. 1 Empirismus, racionalismus 42 // 2. 2. 2 Pozitivismus, sociologické přístupy, novokantovství 45 // 2. 2. 3 Sociální filozofie 47
// 2. 2. 4 Reflexe historických a filozofických východisek v práci Nightingaleové 47 // 2. 3 Popis modelu, objasnění základních pojmů 49 // 2. 3. 1 Ošetřovatelství a ošetřovatelské aktivity 50 // 2. 3. 2 Prostředí 51 // 2. 3. 3 Osoba 52 // 2. 3. 4 Zdraví/nemoc 53 // 2. 4. Praktické možnosti využití modelu 54 // 2. 4. 1 Posuzovám 54 // 2. 4. 2 Diagnostika 54 // 2. 4. 3 Plánování 55 // 2. 4. 4 Realizace 55 // 2. 4. 5. Hodnocení 55 // 2. 5 Význam a reflexe práce Nightingaleové v současném ošetřovatelství 56 // 3 HENDERSONOVEJ MODEL OŠETROVATEĽSTVA (Elena Holmanová) 63 // 3. 1 Charakteristika obdobia, myšlienkové predpoklady a východiská 63 // 4 // 3. 2 Opis modelu, objasnenie základných pojmov 64 // 3. 2. 1 Osoba 65 // 3. 2. 2 Ošetrovateľská starostlivosť 66 // 3. 2. 2. 1 Funkcia sestry ako nezávislého odborníka 66 // 3. 2.2. 2 Funkcia sestry ako člena zdravotníckeho tímu, komplementárna funkcia 67 // 3. 2. 2. 3 Zložky základnej ošetrovateľskej starostlivosti 67 // 3. 3 Praktické možnosti využitia modelu 68 // 3.3.1 Charakteristika posudzovania 69 // 3. 3. 2 Diagnostika 70 // 3.3.3 Spôsob plánovania a stanovenia cieľov 70 // 3. 3. 4 Spôsob vyhodnotenia ošetrovateľskej starostlivosti 71 // 3.3.5 Problematika ošetrovateľského procesu v Hendersonovej práci 73 // 4 OREMOVEJ KONCEPTUÁLNY RÁMEC SEBAOPATERY (Katarína Žiaková, Elena 76 // Holmanová, Juraj Čáp) // 4. 1 Charakteristika obdobia 76 // 4. 1. 2 Reflexia
ošetrovateľských činností (1950 - 1959) 76 // 4. 1. 3 Problematika definovania predmetu ošetrovateľstva (1960 - 1970) 76 // 4. 1. 4 Prenikanie/difuzia modelu do ošetrovateľstva (1971 - 1980) 77 // 4. 1. 5 Ďalší rozvoj modelu (1981 - dodnes) 77 // 4. 2 Myšlienkové predpoklady a východiská 78 // 4. 3 Opis modelu, objasnenie pojmov 79 // 4. 3. 1 Teória sebaopatery 79 // 4. 3. 2 Teória deficitu sebaopatery 82 // 4. 3. 3 Teória ošetrovateľských systémov 82 // 4. 3. 3. 1 Plne kompenzujúci systém 83 // 4. 3. 3. 2 Čiastočne kompenzujúci systém 84 // 4. 3. 3. 3 Podpomo-výchovný systém 84 // 4. 3. 4 Ošetrovateľské vzdelávanie a ošetrovateľská prax 85 // 4. 4 Základné pojmy metaparadigmatického systému 87 // 4. 5 Praktické možnosti využitia modelu 90 // 4. 5. 1 Prvá fáza - ošetrovateľská anamnéza 90 // 4. 5. 2 Druhá fáza - plánovanie ošetrovateľskej starostlivosti 98 // 4. 5. 3 Tretia fáza - hodnotenie ošetrovateľskej starostlivosti 99 // 5 ROYOVEJ ADAPTAČNÝ MODEL (Silvia Kyčinová, Igor Ondrejka) 102 // 5.1 Myšlienkové predpoklady a východiská 102 // 5. 1. 1 Adaptácia, stres a koping 102 // 5. 1.1. 1 Psychické aspekty stresovej reakcie 105 // 5. 1. 1. 2 Mechanizmy psychickej adaptácie 106 // 5. 1. 2 Adaptácia a koping v Royovej modeli 108 // 5. 2 Opis modelu, objasnenie základných pojmov 110 // 5. 3 Praktické možnosti využitia modelu 112 // 5. 3. 1 Prvá fáza ošetrovateľského procesu 113 // 5 // 5. 3. 1. 1 Fyziologický/fyzický
spôsob adaptácie 113 // 5.3. 1.2 Adaptácia pomocou sebakoncepcie a identifikácie v skupine 114 // 5. 3. 1.3 Adaptácia pomocou rolovej funkcie 115 // 5. 3. 1.4 Spôsob adaptácie pomocou vzájomnej závislosti 116 // 5. 3. 2 Druhá fáza ošetrovateľského procesu 117 // 5. 3. 3 Tretia fáza ošetrovateľského procesu 119 // 5. 3.4 Štvrtá fáza ošetrovateľského procesu 119 // 5. 3. 5 Piata fáza ošetrovateľského procesu 120 // 5.3.6 Šiesta fáza ošetrovateľského procesu 121 // 5. 4 Návrh ošetrovateľskej dokumentácie pre použitie Royovej adaptačného modelu 122 // 6 RINGOVEJ MODEL OTEVŘENÝCH SYSTÉMOV (Kateřina Ivanová, Mária Zamboriová, 139 Elena Holmanová) // 6. 1 Charakteristika období, myšlenkové předpoklady a východiská 139 // 6. 1. 2 Rozbor filozofických (ontologických, epistemologických) východisek 142 // 6. 2 Definice základních pojmů 146 // 6. 2. 1 Biologický popis systému 146 // 6. 2. 2 Psychologický popis systému 147 // 6. 2. 3 Sociologický popis systému 149 // 6. 2. 4 Manažerský popis systému 150 // 6. 2. 5 Ošetřovatelský popis systému 150 // 6. 3 Popis konceptuálního rámce Ringové, objasnění základních pojmů 152 // 6. 3. 1 Personální systém - 152 // 6. 3. 1. 1 Vnímání 153 // 6.3. 1.2 Já 153 // 6. 3. 1.3 Růst a vývoj 154 // 6. 3. 1.4 Obraz těla 154 // 6. 3. 1. 5 Prostor 154 // 6.3. 1.6 Čas 155 // 6. 3. 2 Interpersonální systém 156 // 6. 3. 2. 1 Lidská interakce 156 // 6. 3. 2. 2 Komunikace 158
// 6. 3.2. 3 Transakce 159 // 6. 3.2. 4 Role 159 // 6. 3. 2. 5 Stres 160 // 6. 3. 3 Sociální systém 160 // 6. 3. 4 Základní pojmy modelu 161 // 6. 3. 4. 1 Osoba 161 // 6. 3. 4. 2 Ošetřovatelská péče 162 // 6. 3. 4. 3 Zdraví 163 // 6. 3. 4. 4 Prostředí 163 // 6. 4 Praktické možnosti využití modelu 163 // 6. 4. 1 Charakteristika posuzování 164 // 6 // 6. 4. 2 Způsob plánováni a stanovení cílů 165 // 6. 4. 3 Způsob vyhodnocení - záznam o progresu 166 // 6. 5 Analýza a hodnocem konceptuálního rámce a teorií 166 // 7 LEININGEROVÉ TEORIE KULTURNĚ SHODNÉ A ROZDÍLNÉ PÉČE ZALOŽENÉ NA 171 RŮZNORODOSTI A UNIVERZÁLNOSTI (Mária Nemčeková, Lenka Špirudová) // 7. 1 Charakteristika období, společenská východiska pro vznik a rozvoj teorie 171 // 7. 2 Myšlenkové předpoklady a východiska 175 // 7. 2. 1 Premisy teorie a modelu 177 // 7. 3 Opis modelu, objasnění základních pojmů 178 // 7. 3. 1 Analýza a vysvětlení modelu transkultumího ošetřovatelství 183 // 7. 3. 2 Složky teorie a modelu 185 // 7. 3. 2. 1 Kulturní faktory a sociální struktura 185 // 7. 3. 2. 2 Systémy péče 185 // 7. 3. 2. 3 Typy péče 187 // 7. 4 Praktická aplikace teorie 188 // 7. 4. 1 Principy transkultumí ošetřovatelské péče 189 // 7. 4. 2 Postup a zásady pro regulaci praxe transkultumího ošetřovatelství 191 // 7. 5 Některé omyly a nepochopení transkultumího ošetřovatelství 192 // 7. 6 Nástin celosvětového rozvoje transkultumího
ošetřovatelství (Faktory ovlivňující rozvoj 193 transkultumího ošetřovatelství) // 8 GORDONOVEJ FUNKČNÍ A DYSFUNKČNÍ VZORCE ZDRAVÍ (Jana Marečková) 206 // 8. 1 Charakteristika období, myšlenkové předpoklady a východiska 206 // 8. 2 Popis a objasnění základních pojmů 210 // 8. 2. 1 Funkční vzorce zdraví 211 // 8. 2. 2 Dysfunkční vzorce zdraví 213 // 8. 2. 3 Potenciální dysfunkční vzorce zdraví 214 // 8. 3 Ošetřovatelská diagnostika 216 // 8. 3. 1 Definice ošetřovatelské diagnózy 216 // 8. 3. 2 Aktuální stav vývoje vzorců zdraví 217 // 8. 4 Praktické možnosti využití vzorců zdraví implementovaných v doménách NANDA taxonomie II 221 // 8.4.1 Využití při posouzení 221 // 8. 4. 2 Domény taxonomie II a ohnisko posouzem sestrou 222 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC